Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 10.10.2022 klo 09:05 - 17:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
302   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
303   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
304   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
305   Västerskogin paviljonkipäiväkoti, toimittajan valinta / Västerskog paviljongdaghem, val av leverantör
306   Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön siirtämiseksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella / Att inleda samarbetsförhandlingar om överföring av social- och hälsovårdens pers...
307   Lupavalmistelijan viran muuttaminen lupavalmistelupäällikön viraksi / Att ändra tjänsten som lovberedare till tillståndsberedningschef
308   Edustajan nimeäminen Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Sipoon Terveystie 1:n lopputilityskokoukseen / Att utse en representant till slutredovisningsmöte för Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Sipoon Terveystie 1
309 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
310   Ilmoitusasiat / Delgivningar
311 Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelma / Budget för 2023 och ekonomiplan för 2023 - 2025

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj puheenjohtaja/ordförande
Manninen-Ollberg Marja I varapj./I viceordf.
Lastuvuori Jenni II varapj/II viceordf.
Hänninen Tommi jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Mattila Marketta jäsen/medlem
Skogster Antti jäsen/medlem
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Röman Micaela jäsen/medlem
Sundbäck Tom jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Oksanen Ari valtuuston pj./fullmäktiges ordf.
Lindroos Kicka valtuuston I varapj./fullmäktiges I viceordf.
Sillanpää Ilkka valtuuston II varapj./fullmäktiges II viceordf.
Harkimo Roy valtuuston III varapj./fullmäktiges III viceordf.
Grannas Mikael kunnanjohtaja/kommundirektör
Björksten Jenni pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Frisk Edward asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/sakkunnig
Pietinen Jukka asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Siren Lari asiantuntija/sakkunnig
Siren Pirjo asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla xx.xx.2022 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. xx.xx.2022.