Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 307


Lupavalmistelijan viran muuttaminen lupavalmistelupäällikön viraksi / Att ändra tjänsten som lovberedare till tillståndsberedningschef

 

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 10.10.2022 § 307  

1256/01.01.00.00/2022  

Valmistelija / Beredare: henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström jan.rosenstrom(at)sipoo.fi

Rakennus- ja ympäristövaliokunta on päättänyt (27.9.2022 § 233, § 234, § 235) muutoksista valiokunnan toimintasääntöön. Muutosten myötä suunnittelutarveratkaisujen ja asemakaava-alueiden ulkopuolisten alueiden poikkeamispäätösten valmistelu ja osin päätöksenteko organisoidaan uudelleen siten, että niistä vastaa jatkossa oma tulosyksikkönsä, haja-asutusalueen rakentamisen luvat. Aiemmin koko rakentamisen lupakokonaisuudesta vastannut rakennusvalvonta keskittyy jatkossa rakennuslupa-asioihin ja muihin asemakaava-alueiden rakentamisen lupiin.

Koska suunnittelutarveratkaisuista ja asemakaava-alueiden ulkopuolisten alueiden poikkeamispäätöksistä vastaa jatkossa oma tulosyksikkönsä, on lupavalmistelijan virka perusteltua muuttaa lupavalmistelupäällikön viraksi. Lupavalmistelupäällikkö toimii yksikön päällikkönä ja vastaa hänelle rakennus- ja ympäristövaliokunnan (27.9. § 235) delegoimista päätöksistä sekä toimii rakennus- ja ympäristövaliokunnan esittelijänä toimialueensa asioissa. Lupavalmistelupäällikön esimiehenä toimii tekninen johtaja.

Muutoksen yhteydessä tarkistetaan myös tehtävänkuva ja palkan perusteena oleva tehtävän vaativuuden arviointi. Tehtäväkohtaiseen palkkaan saattaa tulla pieni korjaus, jonka kustannusvaikutus ei kuitenkaan tule olemaan merkittävä.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus päättää muuttaa lupavalmistelijan viran lupavalmistelupäällikön viraksi.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Kommunstyrelsen beslutar ändra tjänsten som lovberedare till tillståndsberedninsgchef.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Paragrafen justerades omedelbart.