Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 309Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut

 

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 10.10.2022 § 309  

44/00.00.01.03/2022  

Kunnanhallitukselle on lähetetty tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:

-        Vapaa-ajan jaosto / Fritidssektionen 13.9.2022

-        Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 13.9.2022

-        Suomenkielinen koulutusjaosto 14.9.2022

-        Svenska utbildningssektionen 14.9.2022

-        Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet 20.9.2022

-        Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet 21.9.2022

-        Maankäyttäjaosto / Markanvändningssektionen 27.9.2022

-        Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 27.9.2022

Viranhaltijapäätökset/Tjänsteinnehavarbeslut

21.9.-3.10.2022

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Kommunstyrelsen antecknar besluten för kännedom och beslutar att inte använda sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § i kommunallagen.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.