Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 01.06.2022 klo 17:41 - 19:46 / Ei tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
56   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
57   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
58   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
59 Osavuosikatsaus 2022, Sivistysvaliokunta / Delårsrapport 2022, Bildningsutskottet
60   Sivistysosaston vuoden 2022 irtaimen omaisuuden käyttötarkoituksen muutos / Ändring av den lösa egendomens användningsändamål på bildningsavdelningen år 2022
61   Ukrainan pakolaisten osallistuminen maksutta Sipoon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden järjestämään toimintaan ajalle 1.6. - 31.12.2022 / Flyktingar från Ukraina ges möjlighet att avgiftsfritt delta i verksamhet ordnad av Sibbo k...
62 Varhaiskasvatuksen toimipaikat kesällä 2022 / Småbarnspedagogikens verksamhetsställen sommaren 2022
63   Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta vapauttaminen erityisistä syistä / Befrielse från klientavgiften för småbarnspedagogik av särskilda skäl
64 Oikaisuvaatimus ruotsinkielisen opetuspäällikön päätöksestä koskien Kungsvägens skolan teknisen työn lehtorin viran valintaan. / Begäran om omprövning gällande den svenska undervisningschefens beslut om valet av lektorstjänst i teknisk s...
65 Oppilaiden hyvinvointikyselyn tulokset 2021 / Resultaten av elevernas trivselenkät 2021
66   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Engblom Charlotta puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Tuomas varapuheenjohtaja/viceordförande
Högel Caroline varajäsen/ersättare
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Malm Jari jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Pärssinen Satu jäsen/medlem
Räike Pauliina jäsen/medlem
Ristimäki Elias nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Keski-Oja Mervi asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Strandström Riikka asiantuntija/sakkunnig