Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 01.06.2022/Pykälä 62Varhaiskasvatuksen toimipaikat kesällä 2022 / Småbarnspedagogikens verksamhetsställen sommaren 2022

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 01.06.2022 § 62  

700/12.07.00.00/2022  

Valmistelija / Beredare: Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspeda-gogik Mervi Keski-Oja, mervi.keski-oja(at)sipoo.fi

Taustaa:

Varhaiskasvatuksessa lapsimäärät vähenevät kesäisin lasten kesälomien aikana. Lisäksi Sipoon kunta on päättänyt (sivvlk 11/2017), että huoltajilla on mahdollisuus kesä-heinäkuussa kahden kuukauden maksuttomaan varhaiskasvatukseen, jos lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen kesä- ja heinäkuussa.

 

Toimintaa keskitetään vuosittain neljän viikon ajan heinäkuussa kahteen päivystävään päiväkotiin: toinen päiväkodeista sijaitsee Söderkullassa ja toinen Nikkilässä.  Lisäksi esiopetustoimintaa keskitetään koko kesän ajalla, jotta kouluille ei aiheudu kuormitusta erillisen aukiolon järjestämiselle koulujen ollessa muuten suljettuina.

 

Kesäajan toiminnan keskittämisellä mahdollistetaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalle riittävä loma-aika ennen seuraavan toimintakauden alkua. Taloudellisesti on järkevää ajoittaa se silloin kun lapsia on mahdollisimman vähän paikalla, jotta sijaistarve on vähäisin.  Lisäksi tulee huomioida siivous- ja ruokahuollon henkilökunnalle mahdollisuus kesäloman järjestämiseen pitämällä mahdollisimman pientä määrää kiinteistöjä auki. Toimitilat myös ajoittavat erilaiset kiinteistöjen kunnostus- ja huoltotoimet kesäaikaan, jolloin lapsia ei ole paikalla tai heitä on mahdollisimman vähän.

 

Kiertävä lista päivystävistä päiväkodeista 2022-2024

Varhaiskasvatuspalvelut on laatinut kiertävän päivystyspäiväkotilistan neljäksi vuodeksi kerrallaan, jotta voidaan ennakoida henkilöstöresurssien tarve eri yksiköissä ja mahdollistetaan kiinteistöjen tarvitsema vuosittainen huolto. Kiertävässä toimintatavassa minimoidaan myös päiväkodin kuormittuminen tilojen ja henkilöstön osalta. Kierrättämällä päivystävää päiväkotia vuosittain jaetaan vastuuta ja kevennetään yksittäisen päiväkodin kokemaa rasitusta koko kesäajan toiminnan järjestämisestä.

 

Päivystävien päiväkotien alustava kiertävä lista:

Joulu 2020 sekä kesä 2021: Nikkilän päiväkoti  sekä Hansaksen päiväkoti

Joulu 2021 sekä kesä 2022: Kartanon päiväkoti  sekä päiväkoti Miili 
Joulu 2022 sekä kesä 2023: Metsätien päiväkoti  sekä Landsängens daghem
Joulu 2023 sekä kesä 2024: päiväkoti Pikkusydän sekä Mäntymäen päiväkoti

 

Puistoruokailua järjestetään Ratatuvalla ja Taasjäreven kylätuvalla

Puistoruokailun järjestämistä  jatketaan valtuuston esityksen mukaisesti viime vuotiseen tapaan. Muutoksena esitetään, että ikärajaa nostetaan käyttäjien toiveesta 18-vuoteen. Mahdollinen ikärajan muutos ei todennäköisesti aiheuta lisäkuluja, koska syöjien määrän oletetaan kasvavan korkeintaan muutamalla nuorella . Toimipaikat säilyvät ennallaan: Nikkilässä puistoruokailua järjestetään  Ratatuvalla ja Söderkullassa Taasjärjven kylätuvalla ajalla 6.6. -5.8.2022.

 

Toimivalta 

Sipoon hallintosäännön mukaan (26§) Valiokunta "päättää toiminnan aloittamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta, edellyttäen, että päätös ei aiheuta merkittävää muutosta valiokunnan alaisen toiminnan palveluverkkoon tai hallintosäännössä vahvistettuun organisaatiorakenteeseen." 

 

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää, että kesällä 2022 päivystävinä päiväkoteina toimivat Kartanon päiväkoti  ja päiväkoti Miili 4.7.-31.7.2022. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimintaa järjestetään kesällä oheisen liitteen mukaisissa tiloissa. Puistoruokailua järjestetään alle 18-vuotiaille henkilöille Taasjärven kylätuvalla ja Ratatuvalla 6.6.-5.8.2022.

Bildningsutskottet beslutar att Nickby gårds daghem och Daghemmet Miili har sommaröppet sommaren 2022 under tiden 4.7-31.7.2022. Småbarnspedagogisk verksamhet ordnas dessutom under sommaren i de lokaler som visas i bilagan. Parkluncher riktade till personer under 18-år serveras vid Tasträsk bystuga och Banstugan 6.6-5.8.2022.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet beslöt enhälligt godkänna föredragandens förslag.