Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 01.06.2022/Pykälä 61


Ukrainan pakolaisten osallistuminen maksutta Sipoon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden järjestämään toimintaan ajalle 1.6. - 31.12.2022 / Flyktingar från Ukraina ges möjlighet att avgiftsfritt delta i verksamhet ordnad av Sibbo kommuns kultur- och fritidstjänster under tiden 1.6 - 31.12.2022

 

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 17.05.2022 § 45 

 

Valmistelija / Beredare: Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster, Mia Liljeberg mia.liljeberg(at)sipoo.fi                    

Venäjän aloittaman sodan aikana Suomesta on Migrin mukaan hakenut tilapäistä suojelua noin 22?000 ukrainan pakolaista. 
Sipooseen on tänä aikana tullut arviolta n. 40 ukrainalaista.  Tarkkaa lukua ei tiedetä koska ukrainalaiset voivat oleskella maassamme 90 päivää ilman minkäänlaista ilmoitusta. 90 päivän jälkeen heidän on viimeistään haettava oleskelulupa. Oleskeluluvan saamisen jälkeen heille on mahdollista myöntää vastaanottorahaa, jonka suuruus on 206,19 - 323,21 euroa/ kk mikäli asuvat muualla kuin vastaanottokeskuksissa. Vastaanottoraha on kovin pieni ja koska tiedämme että mm. nuorille, harrastaminen on todella tärkeätä, koska se tukee lapsen hyvinvointia ja vaikuttaa täten myös välillisesti koko perheen hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

 

Esittelijä / Föredragande Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Liljeberg Mia

Ehdotus / Förslag Vapaa-ajanjaosto ehdottaa sivistysvaliokunnalle, että ukrainalaisille tilapäistä suojelua hakeneille kansalaisille tarjotaan maksuvapautusta Sipoon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden osallistumismaksuista (tapahtumat, leirit, kuntosali ja vapaan sivistystyön opetus) ajalla 1.6 - 31.12.2022. Vapaa-ajanjaosto haluaa maksuttomalla sisäänpääsyllä osoittaa tukeaan ukrainalaisille ja auttaa kotoutumisessa heitä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa sodan vuoksi.
Maksutta pääsee osallistumaan näyttämällä voimassa olevaa Ukrainan passia tai esittämällä poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai Maahanmuuttoviraston myöntämä haltuunottotodistus.

Fritidssektionen föreslår för bildningsutskottet att de ukrainska medborgare som sökt om tillfälligt skydd erbjuds befrielse från deltagaravgifterna till evenemang, läger, konditionssal och den fria bildningens kurser ordnade av Sibbo kommuns kultur- och frtidstjänster för tiden 1.6-31.12.2022. Fritidssektionen vill med det avgiftsfria inträdet ge sitt stöd åt ukrainare och hjälpa dem, som har varit tvugna att lämna sina hem p.ga kriget, med integrationen.
Man får delta avgiftsfritt genom att visa ett giltigt pass från Ukraina eller genom att visa ett intyg över beviljad asyl utskriven av polisen, gränsbevakningenen eller Migrationsverket.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.

 

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 01.06.2022 § 61  

618/02.05.01.02/2022  

Valmistelija / Beredare: Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster, Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi

Venäjän aloittaman sodan aikana Suomesta on Migrin mukaan hakenut tilapäistä suojelua noin 22?000 ukrainan pakolaista.

Sipooseen on tänä aikana tullut arviolta n. 40 ukrainalaista. Tarkkaa lukua ei tiedetä, koska ukrainalaiset voivat oleskella maassamme 90 päivää ilman minkäänlaista ilmoitusta. 90 päivän jälkeen heidän on viimeistään haettava oleskelulupa. Oleskeluluvan saamisen jälkeen heille on mahdollista myöntää vastaanottorahaa, jonka suuruus on 206,19-323,21 euroa/ kk mikäli asuvat muualla kuin vastaanottokeskuksissa. Vastaanottoraha on kovin pieni ja koska tiedämme, että mm. nuorille, harrastaminen on todella tärkeätä, koska se tukee lapsen hyvinvointia ja vaikuttaa täten myös välillisesti koko perheen hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Vapaa-ajanjaosto ehdottaa sivistysvaliokunnalle, että ukrainalaisille tilapäistä suojelua hakeneille kansalaisille tarjotaan maksuvapautusta Sipoon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden osallistumismaksuista (tapahtumat, leirit, kuntosali ja vapaan sivistystyön opetus) ajalla 1.6.-31.12.2022. Vapaa-ajanjaosto haluaa maksuttomalla sisäänpääsyllä osoittaa tukeaan ukrainalaisille ja auttaa kotoutumisessa heitä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa sodan vuoksi.

Maksutta pääsee osallistumaan näyttämällä voimassa olevaa Ukrainan passia tai esittämällä poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai Maahanmuuttoviraston myöntämä haltuunottotodistus

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää vapaa-ajanjaoston ehdotuksen mukaisesti myöntää ukrainalaisille vapautuksen maksuista.

Bildningsutskottet beslutar enligt fritidssektionens förslag att bevilja ukrainare befrielse från avgifter.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet beslöt enhälligt godkänna föredragandens förslag.