Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 01.06.2022/Pykälä 60


Sivistysosaston vuoden 2022 irtaimen omaisuuden käyttötarkoituksen muutos / Ändring av den lösa egendomens användningsändamål på bildningsavdelningen år 2022

 

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 17.05.2022 § 36 

 

Valmistelija / Beredare: Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Liljeberg Mia  mia.liljeberg(at)sipoo.fi

Kunnanvaltuusto myönsi vuoden 2022 talousarviossa päätti myöntää sivistysosaston irtaimen omaisuuden määrärahaa yhteensä 450 000 euroa vuodelle 2022. Siitä 150 000 euroa on tarkoitettu Topeliussalin ääni- ja valokalusteinvestointia varten. Topeliussalin peruskorjausaikataulu on siirtynyt alkuperäisestä suunnitelmasta, jonka mukaan sali olisi ollut korjattuna vuonna 2022. Tällä hetkellä on vielä epäselvää , milloin Topeliussalin korjaus toteutetaan. Ääni- ja valokalusto kannattaa hankkia vasta kun sali on korjattu.

Liikuntapalveluilla on tarve hankkia uusi latukone. Nykyinen latukone on vanha ja sen käyttäminen ei ole jatkossa työturvallisuuden kannalta suositeltavaa.
 

Esittelijä / Föredragande Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Liljeberg Mia

Ehdotus / Förslag Vapaa-ajanjaosto esittää sivistysvaliokunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Topelius-salin ääni- ja valokalusteinvestointia varten saatu irtaimen omaisuuden määräraha, 150 000 euroa, käytetään latukoneen hankintaan.

Fritidssektionen beslutar föreslå för bildningsutskottet och vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anslaget för lösegendom, 150 000 euro,  som beviljades för anskaffande av ljud- och ljusinventarier till Topeliussalen används för att skaffa en spårmaskin.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.

 

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 01.06.2022 § 60  

849/02.02.00/2021  

Valmistelija / Beredare: Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Liljeberg Mia, mia.liljeberg(at)sipoo.fi

Kunnanvaltuusto myönsi vuoden 2022 talousarviossa päätti myöntää sivistysosaston irtaimen omaisuuden määrärahaa yhteensä 450 000 euroa vuodelle 2022. Siitä 150 000 euroa on tarkoitettu Topeliussalin ääni- ja valokalusteinvestointia varten. Topeliussalin peruskorjausaikataulu on siirtynyt alkuperäisestä suunnitelmasta, jonka mukaan sali olisi ollut korjattuna vuonna 2022. Tällä hetkellä on vielä epäselvää , milloin Topeliussalin korjaus toteutetaan. Ääni- ja valokalusto kannattaa hankkia vasta kun sali on korjattu.

Liikuntapalveluilla on tarve hankkia uusi latukone. Nykyinen latukone on vanha ja sen käyttäminen ei ole jatkossa työturvallisuuden kannalta suositeltavaa.

Vapaa-ajanjaosto esittää sivistysvaliokunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Topelius-salin ääni- ja valokalusteinvestointia varten saatu irtaimen omaisuuden määräraha, 150 000 euroa, käytetään latukoneen hankintaan.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää esittää kunnanhallistukselle ja edelleen valtuustolle että Topelius-salin ääni- ja valokalusteinvestointia varten saatu irtaimen omaisuuden määräraha, 150 000 euroa, käytetään latukoneen hankintaan.

Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att anslaget för lös egendom, 150 000 euro, som beviljades för anskaffande av ljud- och ljusinventarier till Topeliussalen används för att anskaffa en spårmaskin.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet beslöt enhälligt godkänna föredragandens förslag.