Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 16.03.2023 klo 18:05 - 22:18 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
26   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
27   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
28   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
29   Söderkullan ulkotekojäärataselvitys / Utredning om utekonstisbanan i Söderkulla
30 Aloite sukkakoulun lopettamisesta Nikkilän Sydämen rakennuksessa - Carola Juselius ym. / Motion om att slopa strumpskolprincipen i byggnaden Nickby Hjärta - Carola Juselius m.fl.
31   Sipoon kunnan 7. -luokkalaisille teetetyt matematiikan ja englannin testien tulokset 2022 / Resultaten av testerna i matematik och engelska som genomförts för eleverna i årskurs 7 i Sibbo kommun 2022
32   Landsängenin päiväkodin kunto, nykytilanne / Landsängens daghems skick, nuläge
33 Sivistysvaliokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 / Bildningsutskottets verksamhetsberättelse och bokslut 2022
34 Perusopetuksen alustava tuntiresurssin jako lukuvuodelle 2023-2024 / Fördelning av den preliminära timresursen under läsåret 2023-2024 inom den grundläggande utbildningen
35   Ilmoitusasiat / Delgivningar
36 Sivistysvaliokunnan vuoden 2023 käyttösuunnitelman jaon muutos / Förändring av dispositionsplanen för bildningsutskottet 2023

Osallistuja Tehtävä
Engblom Charlotta puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Tuomas varapuheenjohtaja/viceordförande
Berg Mari jäsen/medlem
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Malm Jari jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Pärssinen Satu jäsen/medlem
Nikkanen Mari jäsen/medlem
Skogster Antti kh:n edustaja/kst:s representant
Skogster Erin nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Keski-Oja Mervi asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Strandström Riikka asiantuntija/sakkunnig
Lindroos Minka pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Kämppi Marika asiantuntija/sakkunnig
Sahala Katriina asiantuntija/sakkunnig
Silén Daniel asiantuntija/sakkunnig
Autiopelto Mika asiantuntija/sakkunnig
Nevanko Patricia asiantuntija/sakkunnig
Juga Liisa asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 24.3.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 24.3.2023.