Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 31


Sipoon kunnan 7. -luokkalaisille teetetyt matematiikan ja englannin testien tulokset 2022 / Resultaten av testerna i matematik och engelska som genomförts för eleverna i årskurs 7 i Sibbo kommun 2022

 

Suomenkielinen koulutusjaosto 07.12.2022 § 66 

 

Valmistelija: Erityissuunnittelija Hanna Kindstedt, hanna.kindstedt(at)sipoo.fi

Opetustoimi teettää vuosittain lukuvuoden alussa kaikilla kunnan 7. -luokkalaisilla matematiikan ja englannin osaamistasoa kartoittavat testit sekä vertailee testituloksia oppilaiden 6. vuosiluokan lukuvuositodistuksen arvosanaan. Sipoonlahden koulun, Sipoonjoen yhtenäiskoulun ja Kungsvägen skolanin oppilaat tekivät testit syyskuun 2022 alussa. Tämä oli neljäs vuosi, kun testit toteutettiin. Vuonna 2021 testejä ei teetetty. Testi oli kaksikielinen ja identtinen molemmilla kieliryhmillä. Jokainen luokka teki testin saman oppitunnin aikana.

Tulosten analysoinnin ulkopuolelle on jätetty ne erityisen tuen oppilaat, jotka opiskelevat ko. oppiaineet yksilöllistettyjen tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti.

Testitulokset lähetetään koulujen rehtoreille. Testit toteutetaan vuosittain lukuvuoden alussa.

Esittelijä Opetuspäällikkö Strandström Riikka

Ehdotus Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsee testitulokset ja niiden analysoinnin tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsi testitulokset ja niiden analysoinnin tiedoksi.

 

Liitteet

 

Svenska utbildningssektionen 19.12.2022 § 68  

Beredare: specialplanerare Hanna Kindstedt, hanna.kindstedt(at)sibbo.fi

Undervisningsväsendet i Sibbo kommun genomför årligen i början av varje läsår ett test i matematik och engelska för eleverna i årskurs sju.

Syftet är att kartlägga elevernas kunskapsnivå och jämföra testresultaten med vitsordet på läsårsbetyget för eleverna i årskurs 6. Elever vid Sipoonlahden koulu, Sipoonjoen yhtenäiskoulu och Kungsvägens skola gjorde testerna i matematik och engelska i början av september 2022. Testen genomfördes nu för fjärde året i rad. År 2021 slutfördes inte testresultaten. Testet var tvåspråkigt och identiskt för båda språkgrupperna. Varje klass gjorde testet under samma lektion.

De elever med en individualiserad läroplan i dessa ämnen har uteslutits från analysen av resultaten.

Testresultaten har skickats till skolornas rektorer.

Föredragande  Svensk undervisningschef Ollikainen Hannu

Förslag Svenska utbildningssektionen antecknar testresultaten för kännedom

Behandling  

Beslut Svenska utbildningssektionen godkände enhälligt föredragandes förslag.

Bilagor

 

Bilaga 1 - Testresultaten i matematik och engelska för elever i årskurs 7

 

 

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 16.03.2023 § 31  

1515/12.02.00/2022  

Valmistelija / Beredare: Erityissuunnittelija / specialplanerare Hanna Kindstedt, hanna.kindstedt(at)sipoo.fi

Opetustoimi teettää vuosittain lukuvuoden alussa kaikilla kunnan 7. -luokkalaisilla matematiikan ja englannin osaamistasoa kartoittavat testit sekä vertailee testituloksia oppilaiden 6. vuosiluokan lukuvuositodistuksen arvosanaan. Sipoonlahden koulun, Sipoonjoen yhtenäiskoulun ja Kungsvägen skolanin oppilaat tekivät testit syyskuun 2022 alussa. Tämä oli neljäs vuosi, kun testit toteutettiin. Vuonna 2021 testejä ei teetetty. Testi oli kaksikielinen ja identtinen molemmilla kieliryhmillä. Jokainen luokka teki testin saman oppitunnin aikana.

Tulosten analysoinnin ulkopuolelle on jätetty ne erityisen tuen oppilaat, jotka opiskelevat ko. oppiaineet yksilöllistettyjen tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti.

Testitulokset lähetetään koulujen rehtoreille. Testit toteutetaan vuosittain lukuvuoden alussa.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet för kännedom.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.

Bildningsutskottet antecknade ärendet för kännedom.

 

Liitteet / Bilagor