Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 8Puistosuunnitelman hyväksyminen, Nikkilän keskuspuisto, Kukkiva puisto / Godkännande av parkplan, Nickby centralpark, Blomsterparken

 

 

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 01.11.2022 § 135 

 

Valmistelija / Beredare: Kunnanpuutarhuri / Kommunträdgårsdmästare Kari Ojamies, kari.ojamies(at)sipoo.fi

 

Tausta
Nikkilän keskuspuiston yleissuunnitelma laadittiin osallistuva budjetointi -menetelmää hyödyntäen. Menetelmän käyttöönotto Sipoossa on kunnanvaltuuston aloite (2014). Osallistuva budjetointi -menetelmän tavoitteena oli saada kunnan asukkaat puiston suunnitteluprosessiin mukaan siten, että asukkaat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan valintoihin. Tärkeänä lähtökohtana oli, että keskuspuisto suunnitellaan houkuttelevaksi ja turvalliseksi kohtaamispaikaksi eri ikäisten asukkaiden näkökulmasta.  Suunnittelussa pyrittiin huomioimaan lisäksi lähiympäristössä sijaitsevat koulu ja päiväkoti, jotta puistosta muodostuu yhtenäinen ja monipuolinen kokonaisuus.

 

Puiston yleissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä valiokunnassa 16.6.2020 (TEKVLK § 65).

 

Puiston yleissuunnitelma sisältää yhteensä neljä osiota: Monimuotoisuus, Kukkiva puisto, Kirjaston aukio ja Näyttävät istutukset. Näistä monimuotoisuuspuisto on suunniteltu ja toteutettu ja kukkivan puiston suunnitelmat ovat nyt valmistuneet. Kirjaston aukio ja näyttävät istutukset -osiot suunnitellaan ja toteutetaan tulevina vuosina, kukkivan puiston jälkeen.  

 

Puisto- ja rakennussuunnittelu
Puistosuunnitelman on tehnyt Plaana Oy Sipoon kunnan Katu- ja Viheryksikön toimesta ja ne on esitetty liitteissä:

Liite 1 Nikkilän keskuspuisto, Kukkiva puisto - puistosuunnitelma

Liite 2 Nikkilän keskuspuisto, Kukkiva puisto - poikkileikkaukset

 

Puisto- ja rakennussuunnitelmat

Puisto- ja rakennussuunnitelmat on toteutettu aiemman hyväksytyn puiston yleissuunnitelman pohjalta. Rakennuskohde sijoittuu Eteläisen koulutien ja Puistikkotien kulmaukseen rajautuen lännessä ja etelässä hautausmaata

reunustavaan puistoalueeseen. Suunnitelman mukaisesti puistoon istutetaan useita kukkivia puulajeja, joista tehdään näyttäviä istutusalueita.

 

Puistoon rakennetaan uudet kivituhkapintaiset puistokäytävät, joiden yhteyteen istutetaan runsaasti kukkivia puita, sekä oleskelualueita. Puiston keskiosa säilytetään nurmipintaisena alueena. Kivituhkapolut valaistaan pollarivalaisimin.

 

Istutusalueiden läheisyyteen sijoitetaan penkkejä, pöytiä ja aurinkotuoleja oleskeluun ja ajanviettoon.

 

 

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää asettaa Nikkilän keskuspuiston, Kukkivan puiston puistosuunnitelman nähtäville.

Tekniska utskottet beslutar lägga fram parkplanen för Blomsterparken i Nickby centralpark.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

 

Liitteet / Bilagor

 

 

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 24.01.2023 § 8  

10/10.03.01.00.00/2021  

Valmistelija / Beredare: Kunnanpuutarhuri / Kommunträdgårsdmästare Kari Ojamies, kari.ojamies(at)sipoo.fi

 

 

Nikkikän keskuspuiston Kukkiva puisto on osallistuvan budjetoinnin osa-alue, joka sijoittuu Eteläisen koulutien ja Puistikkotien kulmaukseen rajautuen lännessä ja etelässä hautausmaata reunustavaan puistoalueeseen.

 

Suunnitelman mukaisesti puistoon istutetaan useita kukkivia puulajeja, joista tehdään näyttäviä istutusalueita. Puistoon rakennetaan puistokäytäviä, sekä oleskelualueita penkki ja pöytäryhmineen.

 

 

Puistosuunnitelmaehdotus on pidetty julkisesti 1-14.12.2022 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti Sipoon kunnan infopisteessä (Nikkilän kirjasto) osoitteessa Pohjoinen Koulutie 2, toimiston aukioloaikoina sekä kunnan kotisivuilla.

 Suunnitelmista ei tullut muistutuksia

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää hyväksyä Nikkikän keskuspuiston Kukkivan puiston puistosuunnitelman.

Tekniska utskottet beslutar godkänna parkplanerna för Nickby centralpark, Blomsterparken

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

 

Liitteet / Bilagor

 

Liite /  Bilaga 1: Nikkilän keskuspuisto, Kukkiva puisto - puistosuunnitelma

Liite / Bilaga 2: Nikkilän keskuspuisto, Kukkiva puisto - poikkileikkaukset