Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 9Katusuunnitelman hyväksyminen, Iso Kylätie, Mixintie / Godkännande av gatuplan, Stora Byvägen, Mixvägen

 

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 01.11.2022 § 136 

 

Valmistelija / Beredare:  Kuntatekniikan päällikkö / kommunteknisk chef Marjo Bruun, marjo.bruun(at)sipoo

Iso Kylätie ja Mixintie sijaitsevat Nikkilässä asemakaava-alueella N49 Entinen linja-autoasema. Kaava on saanut lainvoiman 1.12.2021.

 

Katusuunnitelmassa esitetään muutoksia Iso Kylätien ja Mixintien risteysalueen jalkakäytäviin, korttelin 1015 (entinen linja-autoasema) ympärillä.

 

Jalkakäytävien muutos kyseisillä teillä mahdollistaa kaavan mukaisen asuntotuotannon rakentamisen.

 

Iso Kylätien ja Mixintien jalkakäytävien muutostöiden rakentamiseen on varauduttu vuoden 2023 talousarviossa.

 

Katusuunnitelman on tehnyt WSP Oy Sipoon kunnan Katu- ja Viheryksikön toimesta ja ne on esitetty liitteissä 1 Iso Kylätie_Mixintie katusuunnitelma.

 

Katusuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnan infopisteessä (Nikkilän kirjasto) kahden viikon ajan osoitteessa Pohjoinen Koulutie 2, toimiston aukioloaikoina sekä kunnan kotisivuilla. Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO, tai kirjaamo(at)sipoo.fi

 

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää asettaa Iso Kylätien ja Mixintien katusuunnitelman nähtäville.

Tekniska utskottet beslutar lägga fram gatuplanerna för Stora Byvägen och Mixvägen.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

 

Liitteet / Bilagor                  Liite 1_Iso Kylätie ja Mixintie asemapiirros

 

Katusuunnitelman hyväksyminen, Iso Kylätie, Mixintie / Godkännande av gatuplan, Stora Byvägen, Mixvägen

 

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 24.01.2023 § 9  

1349/10.03.01.00.00/2022  

Valmistelija / Beredare Kuntatekniikan päällikkö / kommunteknisk chef Marjo Bruun, marjo.bruun(at)sipoo.fi

Iso Kylätie ja Mixintie sijaitsevat Nikkilässä asemakaava-alueella N49 Entinen linja-autoasema. Kaava on saanut lainvoiman 1.12.2021.

 

Katusuunnitelmassa esitetään muutoksia Iso Kylätien ja Mixintien risteysalueen jalkakäytäviin, korttelin 1015 (entinen linja-autoasema) ympärillä.

 

Katusuunnitelmaehdotus on pidetty julkisesti 1-14.12.2022 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti Sipoon kunnan infopisteessä (Nikkilän kirjasto) osoitteessa Pohjoinen Koulutie 2, toimiston aukioloaikoina sekä kunnan kotisivuilla.

 Suunnitelmista ei tullut muistutuksia

 

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää hyväksyä Iso Kylätie, Mixintie katusuunnitelman.

Tekniska utskottet beslutar godkänna gatuplanerna för Stora Bygvägen, Mixvägen.
Tekninen valiokunta päättää hyväksyä Iso Kylätie, Mixintie katusuunnitelman.

Tekniska utskottet beslutar godkänna gatuplanerna för Stora Bygvägen, Mixvägen.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

 

Liitteet / Bilagor           

 

Liite Bilaga 1 - Iso Kylätie ja Mixintie_asemapiirustus

Liite / Bilaga 2 - Iso Kylätie_Mixintie katusuunnitelma