Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 07.06.2023 klo 17:48 - 19:36 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
68   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
69   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
70   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
71 Kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoitusohjelma 2023-2025 / Planläggningsöversikt 2023 och planläggningsprogram 2023-2025
72 Kiinteän omaisuuden ostaminen, kiinteistö 753-414-0001-0074 SOMMARBO / Inköp av fast egendom, fastigheten 753-414-0001-0074 SOMMARBO
73 N65 Metsärinne asemakaava- ja asemakaavan muutos / N65 Skogsliden detaljplan och detaljplaneändring
74 Kiinteän omaisuuden ostaminen, kiinteistö 753-414-0001-0094 KNALLN / Inköp av fast egendom, fastigheten 753-414-0001-0094 KNALLN
75 Oy Niem Ab:n hakemus rakentamisvelvoitteeseen liittyvän sopimussakon poistamisesta tai kohtuullisestamisesta, kiinteistö 753-414-0003-0152 / Oy Niem Ab:s ansökan om att ta bort eller moderera den straffavgift relaterad till byggnadsskyld...
76   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
77   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Röman Micaela varajäsen/ersättare
Nortamo Peter varajäsen/ersättare
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Wikström Mia varajäsen/ersättare
Lindqvist Kaj kh. puheenjohtaja / kst. ordförande
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Väänänen Vili nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Sirén Lari esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Kuusiniemi Antti asiantuntija/sakkunnig
Söderholm Dennis asiantuntija/sakkunnig
Sepperi Toni asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 15.6.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 15.6.2023.