Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Viranhaltijat

Viranhaltijat Viimeisin päätös
Chief Digital Officer Ei julkaistuja päätöksiä
Elinkeinopäällikkö / Näringslivschef Ei julkaistuja päätöksiä
Hallintopäällikkö / Förvaltningschef Ei julkaistuja päätöksiä
Henkilöstöpäällikkö / Personalchef Ei julkaistuja päätöksiä
Kaavoituspäällikkö / Planläggningschef Ei julkaistuja päätöksiä
Kasvun ja kehityksen päällikkö / Chef för tillväxt och utveckling Ei julkaistuja päätöksiä
Katupäällikkö / Gatuchef 08.04.2024
Siirretyt ajoneuvot 1/2024
Kirjastopalvelupäällikkö / Servicechef för bibliotekstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör 05.04.2024
Val av klasslärare (vakans 235902), Gumbostrands skola, Utbildningssektor
Kunnanhallituksen puheenjohtaja / Kommunstyrelsens ordförande Ei julkaistuja päätöksiä
Kunnanjohtaja / Kommundirektör 18.04.2024
Beviljande av bidrag till Sibbo-Vargarnas idrottsklubbs cykelsektion för evenemanget Dirty Sibbo
Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef 17.04.2024
Hankintapäätös - Tiemerkinnät 2024
Liikuntapalvelupäällikkö / Chef för idrottstjänster 22.04.2024
Avustuksen myöntäminen yleishyödyllisten yhteisöjen vuoden 2024 kiinteistöveroa varten/Liikuntapalvelut / Beviljande av bidrag för allmännyttiga samfunds fastighetsskatt 2024/Idrottstjänster
Lupavalmistelija / Lovberedare Ei julkaistuja päätöksiä
Lupavalmistelupäällikkö / Lovberedningschef Ei julkaistuja päätöksiä
Nuorisopalvelupäällikkö / Servicechef för ungdomstjänster 15.04.2024
Avustuksen myöntäminen yleishyödyllisten yhteisöjen vuoden 2024 kiinteistöveroa varten/Nuorisopalvelut / Beviljande av bidrag för allmännyttiga samfunds fastighetskatt 2024/Ungdomstjänster
Opetuspäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, hyvinvointikoordinaattori / Servicechef, välfärdskoordinator Ei julkaistuja päätöksiä
Rehtori, Sipoon lukio Ei julkaistuja päätöksiä
Rektor, Sibbo Gymnasium Ei julkaistuja päätöksiä
Ruokapalvelupäällikkö / Kostservicechef Ei julkaistuja päätöksiä
Sipoon opiston rehtori / Sibbo instituts rektor Ei julkaistuja päätöksiä
Svensk undervisningschef Ei julkaistuja päätöksiä
Talousjohtaja / Ekonomidirektör Ei julkaistuja päätöksiä
Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef 16.04.2024
Hallintaoikeuden määräaikainen jatkaminen 1.1.2025 – 31.12.2025 Ragvallsin kiinteistössä.
Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika / Sektordirektör, vardag och fritid 24.04.2024
Hankintapäätös astianpesukoneen ja -linjaston hankinnasta Sipoon kunnan ruokapalveluille
Tonttipäällikkö / Tomtchef 23.04.2024
Kunnan etuosto-oikeus, kiinteistö SÄRLA 753-403-0009-0052 / Kommunens förköpsrätt, fastigheten SÄRLA 753-403-0009-0052
Varhaiskasvatusjohtaja / Direktör för småbarnspedagogik 05.04.2024
Maksuhyvityksen myöntäminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta / Beviljande av gottgörelse från småbarnspedagogikens avgift, Sipoonlahden esikoulu ja Miilin kielikylpyesikoulu
Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Ei julkaistuja päätöksiä
Vs. Toimialan kehittämispäällikkö / Tf. Sektorns utvecklingschef Ei julkaistuja päätöksiä
Vs. Työllisyyspäällikkö / Tf. Sysselsättningschef Ei julkaistuja päätöksiä
Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör 10.04.2024
Puistopuutarhurin valinta (449413), Katu- ja viheralueet, Yhdyskunta ja ympäristö / Val av parkträdgårdsmästare, Gator och grönområden, Samhälle och miljö
Ympäristötarkastaja / Miljöinspektör Ei julkaistuja päätöksiä
Ympäristövalvoja / Miljöövervakare Ei julkaistuja päätöksiä
Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef Ei julkaistuja päätöksiä