Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Viranhaltijat

Viranhaltijat Viimeisin päätös
Avohoidon ylilääkäri / Öppensjukvårdens överläkare Ei julkaistuja päätöksiä
Chief Digital Officer Ei julkaistuja päätöksiä
Elinkeinopäällikkö / Näringschef Ei julkaistuja päätöksiä
Hallintopäällikkö / Förvaltningschef Ei julkaistuja päätöksiä
Henkilöstöpäällikkö / Personalchef Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava lääkäri / Chefsläkare Ei julkaistuja päätöksiä
Kaavoituspäällikkö / Planläggningschef Ei julkaistuja päätöksiä
Katupäällikkö / Gatuchef Ei julkaistuja päätöksiä
Kehitysjohtaja / Utvecklingsdirektör Ei julkaistuja päätöksiä
Kirjastopalvelupäällikkö / Servicechef för bibliotekstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja / Kommunstyrelsens ordförande Ei julkaistuja päätöksiä
Kunnanjohtaja / Kommundirektör 21.01.2022
Varajäsenten nimeäminen vaalilautakuntiin - Aluevaalit 2022 / Att utse ersättare i valnämnder - Välfärdsområdesvalet 2022
Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef Ei julkaistuja päätöksiä
Liikuntapalvelupäällikkö / Chef för idrottstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
Lupavalmistelija / Lovberedare Ei julkaistuja päätöksiä
Nuorisopalvelupäällikkö / Servicechef för ungdomstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
Opetuspäällikkö 10.01.2022
Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen - Sipoonjoen yhtenäiskoulun matemaattisten aineiden lehtorin virka (vakanssi 237815)
Palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Servicedirektör, tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning 19.01.2022
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/Care-Apu OY
Palvelujohtaja, LNP / Servicedirektör Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelujohtaja, työikäiset / Servicedirektör Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, aikuissosiaalityö / Servicechef, vuxensocialarbete Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, ikääntyneiden hoiva-asuminen ja perhehoito / Servicechef, boendeservice och familjevård för äldre Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Servicechef, tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, kotihoito / Servicechef, hemvård Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, lastensuojelu / Servicechef, barnskydd 07.01.2022
Päätös hinnankorotuksesta lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palvelussa
Palvelupäällikkö, neuvola / Servicechef, rådgivning Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö-hyvinvointikoordinaattori / Servicechef- välfärdskoordinator Ei julkaistuja päätöksiä
Rakennusvalvontapäällikkö / Byggnadstillsynschef Ei julkaistuja päätöksiä
Rehtori, Sipoon lukio Ei julkaistuja päätöksiä
Rektor, Sibbo Gymnasium Ei julkaistuja päätöksiä
Ruokapalvelupäällikkö / Kostchef Ei julkaistuja päätöksiä
Sipoon opiston rehtori / Sibbo instituts rektor Ei julkaistuja päätöksiä
Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör 25.01.2022
Kujetuskoordinaattorin valinta (135504), Koulutuspalvelut, Sivistysosasto / Val av transportkoordinator, Utbildningstjänster, Bildningsavdelningen
Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör 13.01.2022
Lääkäripalveluiden hankkiminen kunnassa sijaitseville ulkopuolisille hoivayksiköille Kaskiniitty ja Kotivalli
Svensk undervisningschef Ei julkaistuja päätöksiä
Talousjohtaja / Ekonomidirektör Ei julkaistuja päätöksiä
Tekninen johtaja / Teknisk direktör Ei julkaistuja päätöksiä
Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef 18.01.2022
Sipoon kunnan sisäisten vuokrien laskenta vuodelle 2023, toimittajan valinta.
Toimialan kehittämispäällikkö / Sektorns utvecklingschef Ei julkaistuja päätöksiä
Tonttipäällikkö / Tomtchef 19.01.2022
Yhteisjärjestelysopimus / Avtal om gemensamt arrangemang, 753-419-0004-1862 K592T2, Asunto Oy Sipoon Muurikello, Sipoon kunta
Työllisyyspäällikkö / Sysselsättningschefen Ei julkaistuja päätöksiä
Vanhustyön päällikkö / Chef för äldreomsorgen Ei julkaistuja päätöksiä
Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken 19.01.2022
Ryhmäavustaja, Metsärinteen kielikylpypäiväkoti, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (134801)
Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Ei julkaistuja päätöksiä
Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
Ympäristötarkastaja / Miljöinspektör Ei julkaistuja päätöksiä
Ympäristövalvoja / Miljöövervakare Ei julkaistuja päätöksiä
Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef Ei julkaistuja päätöksiä