Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet
Pöytäkirja 24.10.2023/Pykälä 103Kiinteistön myynti, Gesterbyn koulu / Försäljning av Gesterby skola

 

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 24.10.2023 § 103  

985/10.00.02.00/2023  

Valmistelija / Beredare: Tilapalvelupäälikkö Juha Pohjonen, juha.pohjonen(at)sipoo.fi

Gesterbyn entinen koulu sijaitsee osoitteessa Matbackantie 1, 4130 Sipoo. Myynnissä on 10 000 m2 kiintestöstä 753-405-10-22  (liite 1). Tilalla on kaksi tierasitetta ja sillä on puolestaan osuudet kahteen yhteiseen vesialueeseen ja kylän yhteiseen saaren.

Kiinteistöllä on vuonna 1925 käyttöönotettu koulurakennus, joka on aikaisemmin toiminut Lönnbacka tilan päärakennuksena. Rakennus on hirsirakennus sähköpatterilämmityksellä ja koneellisella ilmanvaihtojärjestelmällä. Rakennuksen kerrospinta-ala on 443 m2 ja asuintilojen pinta-ala 290 m2. Pihalla on lisäksi katosrakennus sekä purkukuntoinen piharakennus. Rakennus on kaksi kerroksinen ja käsittää 7 huonetta, keittiön ja neljä WC tilaa.

Päärakennus on nykyisellä käyttötarkoituksena rekisteröity ylseeissivistäväksi oppilaitoksen rakennukseksi. Jos ostaja ryhtyy käyttämään rakennusta asuinrakennuksena on hänen haettva käyttötarkoituksen muutosta sekä tehtävä siihen vaadittavat muutostoimenpiteet.

Rakennuksesta on teetetty kuntoarvio (liite 2), arviolausunto (liite 3) sekä energiatodistus (liite 4).

Pyyntihinta kohteesta oli 198 000 euroa arviolausunnon mukaisesti.

Kiinteistönvälitys on tehty kiinteistövälitystoimisto Huoneistokeskus oy:n toimesta ja myyntiprosessi on käsittänyt seuraavat askeleet (tarkempi kuvaus myynnin askeleista liite 5). Myyntiesite on liitteenä 6

Gesterbyn entisen koulun myynti-ilmoitus julkaistiin 17.8.2023 ja se on ollut näkyvillä muun muassa Etuovessa, Oikotiellä ja Huoneistokeskuksen sivuilla. Kohteesta on pidetty 22 yksityisesittelyä.

16.10.2023 mennessä on kiinteistöstä saatu neljä ostotarjousta, vähintään pyyntihinnan mukaisena.

Esittelijä / Föredragande Operatiivinen johtaja / Operativ direktör Sirén Lari

Ehdotus / Förslag Päätösesitys annetaan kokouksessa. / Beslutsförslaget ges på mötet.

Tekninen valiokunta päättää myydä Gesterbyn entisen koulun saatujen ostotarjouksen perusteella ensisijaisesti Manu Rönkölle ja Satoko Munatakelle ja kaupan estyessä toissijaisesti Päivi Pöyhöselle, Pentti Okkoselle, Anne Oksaselle ja Marika Lohelle ja tämän jälkeen kaupan estyessä Lucas Granbergille.

Tekninen valiokunta valtuuttaa tilapalvelupäällikkö Juha Pohjosen allekirjoittamaan kauppakirjat sekä saattamaan kaupan loppuun valiokunnan puolesta.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Tekniska utskottet beslutar sälja den tidigare skolan i Gesterby enligt det inkomna anbudet i första hand till Manu Rönkkö och Satoko Munetake och om försäljningen förhindras i andra hand till Päivi Pöyhönen, Pentti Okkonen, Anne Oksanen och Marika Lohi och därefter, om försälningen förhindras till Lucas Granberg.

Tekniska utskottet befullmäktigar lokalservicechef Juha Pohjonen att underteckna köpebrevet samt slutföra köpet för utskottets del.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Paragrafen justerades omedelbart.

 

Liitteet / Bilagor

 

Liite Bilaga 1 - Maapohja-asiakirjat Gesterbyn koulu

Liite Bilaga 2 - Gesterbyn koulu_LVISRAK_kuntoarvio 24.5.2023_WSP

Liite Bilaga 3 - Arviolausunto Gesterbyn koulu

Liite Bilaga 4 - Gesterbyn koulu-energiatodistus-377215-fi

Liite Bilaga 5 - Gesterbyn koulun selvitus myynnin etenemisestä

Liite Bilaga 6 - Esite Gesterbyn koulu 12.9.2023