Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 24.05.2023/Pykälä 75


Sipoon varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon korotus 1.8.2023 alkaen / Höjande av värdet på servicesedeln fr.o.m. 1.8.2023 inom småbarnspedagogiken i Sibbo

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 09.05.2023 § 67 

 

Valmistelija / Beredare: varhaiskasvatusjohtajana/direktör för småbarnspedagogik, Mervi Keski-Oja, mervi.keski-oja(at)sipoo.fi, varhaiskasvatuksen asiantuntija/sakkunnig inom småbarnspedagogik, Elina Sarin, elina.sarin@sipoo.fi

Taustaa:

Varhaiskasvatuksessa ja yhteiskunnassa yleisesti kustannukset ovat nousseet voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Sähkön, ruuan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön palkankorotusten kokonaisvaikutus on ollut huomattava ja yksityisen palveluntuottajan laskelman mukaan 6,28 % (kiinteistökustannukset 8 %, ruuan hinnan korotus 10,9 %, palkankorotukset 5,3 %). Jotta voimme mahdollistaa yksityisten palveluntuottajien toiminnan jatkossakin, kunnan tulee tarjota riittävät taloudelliset edellytykset toiminnan järjestämiseen.

Palvelusetelituottajan ainoa tulonlähde toiminnan järjestämiseen on kunnalta saatava palvelusetelikorvaus ja mahdollisesti ylimääräinen asiakasmaksu, jota Sipoon hyväksymissä palvelusetelipäiväkodeissa toiminnan järjestäjät saavat harkintansa mukaan periä maksimissaan 0-30e/lapsi/kk. Kunnan rooli palvelusetelipäiväkodin taloudellisena mahdollistajana on ensiarvoisen tärkeä ja palvelusetelin enimmäisarvo ja siitä johdettavat kertoimet määrittävät palveluntuottajan saaman korvauksen lapsimäärään perustuen.

Kaksi palvelusetelipäiväkotia lopettaa Sipoossa taloudellisista syistä

Sipoossa toimivista seitsemästä palvelusetelipäiväkodeista kaksi on lopettamassa toimintaansa kesän 2023 aikana. Molemmilla toimijoilla syynä on taloudellinen kannattamattomuus. Pelkästään palvelusetelin enimmäisarvoa korottamalla kunta ei voi taata toimijoille riittävää taloudellista tukea vaan täytyy olla lisäksi riittävä asiakaskunta. Ajantasaisella palvelusetelin enimmäisarvon määrittelyllä mahdollistetaan kuitenkin toimijoille mahdollisuus laadukkaaseen ja varhaiskasvatuslain mukaiseen päiväkotitoimintaan.

Enimmäisarvon korotus 40e/kk/lapsi ja alle kolmevuotiaiden kerroin 1,62

Sipoossa palvelusetelin enimmäisarvon määrää on aina tarkasteltu myös suhteessa lähikuntiin. Useammassa Kuuma-kunnassa palvelusetelinarvoa suunnitellaan nostettavaksi noin 920 euroon. Mäntsälän sivistyslautakunta on hyväksynyt jo 12.4.2023 920e/kk/lapsi enimmäisarvon ehdolla, että valtuusto myöntää tarvittavan määrärahan.

Alle kolmevuotiaiden osalta aiemmin Sipoossakin käytetty kerroin 1,55 on todettu liian pieneksi ja siihen ehdotetaan korotusta 1,62. Palvelusetelisääntökirjaa päivittävä Vertikal Oy on laskenut, että oikeudenmukainen kerroin olisi alle 3-vuotiaden osalta noin 1,62-1,65 välillä. Nykyisin lapset aloittavat varhaiskasvatuksessa yhä nuorempina ja he ovat yhä kauemmin varhaiskasvatuksen piirissä ennen kuin täyttävät kolme vuotta. On tärkeää, että heistä maksetaan riittävä korvaus palveluntuottajalle.

 

Sipoolaiset palvelusetelilapset 30.4.2023

Lapset 

Sipoon kunnassa 

Muissa kunnissa 

Yhteensä 

alle 3-vuotiaat 

66

7

73

yli 3-vuotiaat 

138

18

156

esiopetuksen täydentävä vaka 

27

2

29

Yhteensä 

231

27

258

 

Lapsimäärät ilman lakkautettavia yksiköitä 30.4.2023

Lapset 

Sipoon kunnassa 

Muissa kunnissa 

Yhteensä 

alle 3-vuotiaat 

33 

7 

40 

yli 3-vuotiaat 

96 

18 

114 

esiopetuksen täydentävä vaka 

27 

2 

29 

Yhteensä 

156 

27 

183 

 

Syksyllä voidaan arvioida huhtikuun tietojen perusteella, jos lapsimäärät pysyisivät samoina ja lasten ikäjakauma samana, että palvelusetelipäiväkodeissa olisi 40 alle 3-vuotiasta, 114 yli kolmevuotiasta ja 29 esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevaa lasta. Palvelusetelin enimmäisarvon korotus 40e/kk/lapsi ja alle 3-vuotiaiden kertoimen korotus 1,62 lisäisi tällöin kustannuksia vuositasolla n. 120 000 e ja vuoden 2023 talousarviossa 5 kk osalta yhteensä n. 50 000e.

Vaikka palvelusetelin enimmäisarvon korotus lisääkin kunnan palvelusetelitoiminnan kuluja, se kuitenkin mahdollistaa yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämisen ja palvelujen tarjonnan monipuolisuuden Sipoon kunnassa. Vastaavan varhaiskasvatuksen järjestäminen kunnan omana toimintana lisäisi kuluja vähintään saman verran.

Osallisuus ja osallistaminen

Yksityiset päiväkodit ovat lähestyneet kuntaa ja kertoneet taloudellisesta huolestaan kohonneiden kustannusten tilanteessa. Kunnalta on pyydetty tarkistusta palvelusetelin arvon nostamiseksi kattamaan nykyiset varhaiskasvatuksen todelliset järjestämiskulut.

Toimivalta

Sipoon hallintosäännön mukaan (26§) Valiokunta päättää maksuista, tulorajoista, vuokrista ja muista korvausperusteista, mikäli se voimassa olevien säännösten mukaan on mahdollista.

Esittelijä / Föredragande Varhaiskasvatusjohtaja / Direktör för småbarnspedagogik Keski-Oja Mervi

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää korottaa palvelusetelin enimmäisarvoa 40 eurolla 1.8.2023 alkaen. Tällöin varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo on 920 e/kk/lapsi. Lisäksi alle kolmevuotiaiden lasten enimmäisarvon kerroin nostetaan 1,55 -> 1,62.

Bildningsutskottet beslutar höja det maximala värdet på servicesedeln med 40 euro från och med 1.8.2023. Det maximala värdet på servicesedeln inom småbarnspedagogiken är därmed 920 euro/månad/barn. Koefficienten för det maximala värdet för barn under tre år höjs dessutom från 1,55 till 1,62.

Käsittely / Behandling  Charlotta Engblom ehdotti, asian jättämistä pöydälle. Sivistysvaliokunta kannatti Charlotta Engblomin ehdotusta asian jättämisestä pöydälle.

 Charlotta Engblom föreslog att ärendet bordläggs. Bildningsutskottet understödde enhälligt Charlotta Engbloms förslag.

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Bildningsutskottet beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.

 

Liitteet / Bilagor

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 24.05.2023 § 75  

56/02.05.00.00/2022  

Valmistelija / Beredare: varhaiskasvatusjohtajana/direktör för småbarnspedagogik, Mervi Keski-Oja, mervi.keski-oja(at)sipoo.fi, varhaiskasvatuksen asiantuntija/sakkunnig inom småbarnspedagogik, Elina Sarin, elina.sarin@sipoo.fi

Taustaa:

Varhaiskasvatuksessa ja yhteiskunnassa yleisesti kustannukset ovat nousseet voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Sähkön, ruuan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön palkankorotusten kokonaisvaikutus on ollut huomattava ja yksityisen palveluntuottajan laskelman mukaan 6,28 % (kiinteistökustannukset 8 %, ruuan hinnan korotus 10,9 %, palkankorotukset 5,3 %). Jotta voimme mahdollistaa yksityisten palveluntuottajien toiminnan jatkossakin, kunnan tulee tarjota riittävät taloudelliset edellytykset toiminnan järjestämiseen.

Palvelusetelituottajan ainoa tulonlähde toiminnan järjestämiseen on kunnalta saatava palvelusetelikorvaus ja mahdollisesti ylimääräinen asiakasmaksu, jota Sipoon hyväksymissä palvelusetelipäiväkodeissa toiminnan järjestäjät saavat harkintansa mukaan periä maksimissaan 0-30e/lapsi/kk. Kunnan rooli palvelusetelipäiväkodin taloudellisena mahdollistajana on ensiarvoisen tärkeä ja palvelusetelin enimmäisarvo ja siitä johdettavat kertoimet määrittävät palveluntuottajan saaman korvauksen lapsimäärään perustuen.

Kaksi palvelusetelipäiväkotia lopettaa Sipoossa taloudellisista syistä

Sipoossa toimivista seitsemästä palvelusetelipäiväkodeista kaksi on lopettamassa toimintaansa kesän 2023 aikana. Molemmilla toimijoilla syynä on taloudellinen kannattamattomuus. Pelkästään palvelusetelin enimmäisarvoa korottamalla kunta ei voi taata toimijoille riittävää taloudellista tukea vaan täytyy olla lisäksi riittävä asiakaskunta. Ajantasaisella palvelusetelin enimmäisarvon määrittelyllä mahdollistetaan kuitenkin toimijoille mahdollisuus laadukkaaseen ja varhaiskasvatuslain mukaiseen päiväkotitoimintaan.

Enimmäisarvon korotus 40e/kk/lapsi ja alle kolmevuotiaiden kerroin 1,62

Sipoossa palvelusetelin enimmäisarvon määrää on aina tarkasteltu myös suhteessa lähikuntiin. Useammassa Kuuma-kunnassa palvelusetelinarvoa suunnitellaan nostettavaksi noin 920 euroon. Mäntsälän sivistyslautakunta on hyväksynyt jo 12.4.2023 920e/kk/lapsi enimmäisarvon ehdolla, että valtuusto myöntää tarvittavan määrärahan.

Alle kolmevuotiaiden osalta aiemmin Sipoossakin käytetty kerroin 1,55 on todettu liian pieneksi ja siihen ehdotetaan korotusta 1,62. Palvelusetelisääntökirjaa päivittävä Vertikal Oy on laskenut, että oikeudenmukainen kerroin olisi alle 3-vuotiaden osalta noin 1,62-1,65 välillä. Nykyisin lapset aloittavat varhaiskasvatuksessa yhä nuorempina ja he ovat yhä kauemmin varhaiskasvatuksen piirissä ennen kuin täyttävät kolme vuotta. On tärkeää, että heistä maksetaan riittävä korvaus palveluntuottajalle.

Sipoolaiset palvelusetelilapset 30.4.2023

Lapset 

Sipoon kunnassa 

Muissa kunnissa 

Yhteensä 

alle 3-vuotiaat 

66

7

73

yli 3-vuotiaat 

138

18

156

esiopetuksen täydentävä vaka 

27

2

29

Yhteensä 

231

27

258

 

Lapsimäärät ilman lakkautettavia yksiköitä 30.4.2023

Lapset 

Sipoon kunnassa 

Muissa kunnissa 

Yhteensä 

alle 3-vuotiaat 

33 

7 

40 

yli 3-vuotiaat 

96 

18 

114 

esiopetuksen täydentävä vaka 

27 

2 

29 

Yhteensä 

156 

27 

183 

 

Syksyllä voidaan arvioida huhtikuun tietojen perusteella, jos lapsimäärät pysyisivät samoina ja lasten ikäjakauma samana, että palvelusetelipäiväkodeissa olisi 40 alle 3-vuotiasta, 114 yli kolmevuotiasta ja 29 esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevaa lasta. Palvelusetelin enimmäisarvon korotus 40e/kk/lapsi ja alle 3-vuotiaiden kertoimen korotus 1,62 lisäisi tällöin kustannuksia vuositasolla n. 120 000 e ja vuoden 2023 talousarviossa 5 kk osalta yhteensä n. 50 000e.

Vaikka palvelusetelin enimmäisarvon korotus lisääkin kunnan palvelusetelitoiminnan kuluja, se kuitenkin mahdollistaa yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämisen ja palvelujen tarjonnan monipuolisuuden Sipoon kunnassa. Vastaavan varhaiskasvatuksen järjestäminen kunnan omana toimintana lisäisi kuluja vähintään saman verran.

Osallisuus ja osallistaminen

Yksityiset päiväkodit ovat lähestyneet kuntaa ja kertoneet taloudellisesta huolestaan kohonneiden kustannusten tilanteessa. Kunnalta on pyydetty tarkistusta palvelusetelin arvon nostamiseksi kattamaan nykyiset varhaiskasvatuksen todelliset järjestämiskulut.

Toimivalta

Sipoon hallintosäännön mukaan (26§) Valiokunta päättää maksuista, tulorajoista, vuokrista ja muista korvausperusteista, mikäli se voimassa olevien säännösten mukaan on mahdollista.

Esittelijä / Föredragande Varhaiskasvatusjohtaja / Direktör för småbarnspedagogik Keski-Oja Mervi

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää korottaa palvelusetelin enimmäisarvoa 40 eurolla 1.8.2023 alkaen. Tällöin varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo on 920 e/kk/lapsi. Lisäksi alle kolmevuotiaiden lasten enimmäisarvon kerroin nostetaan 1,55 -> 1,62.

Bildningsutskottet beslutar höja det maximala värdet på servicesedeln med 40 euro från och med 1.8.2023. Det maximala värdet på servicesedeln inom småbarnspedagogiken är därmed 920 euro/månad/barn. Koefficienten för det maximala värdet för barn under tre år höjs dessutom från 1,55 till 1,62.

Käsittely / Behandling  Tuomas Alaterän vastaehdotus

Tuomas Alaterä ehdotti, että alle kolmevuotiaiden lasten enimmäisarvon kerroin nostetaan 1,55 -> 1,65.

Hans-Peter Lindgren kannatti Alaterän ehdotusta.

 

Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti vastaehdotuksen.

 

 

Tuomas Alateräs motförslag

 

Tuomas Alaterä föreslog att koefficienten för det maximala värdet för barn under tre år höjs dessutom från 1,55 till 1,65.

Hans-Peter Lindgren understödde Alateräs förslag.

 

Bildningsutskottet understödde motförslaget enhälligt.

 

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta päätti yksimielisesti vastaehdotuksen mukaisesti korottaa palvelusetelin enimmäisarvoa 40 eurolla 1.8.2023 alkaen. Tällöin varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo on 920 e/kk/lapsi. Lisäksi alle kolmevuotiaiden lasten enimmäisarvon kerroin nostetaan 1,55 -> 1,65.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Bildningsutskottet beslöt enhälligt enligt motförslag höja det maximala värdet på servicesedeln med 40 euro från och med 1.8.2023. Det maximala värdet på servicesedeln inom småbarnspedagogiken är därmed 920 euro/månad/barn. Koefficienten för det maximala värdet för barn under tre år höjs dessutom från 1,55 till 1,65.

Paragrafen justerades omedelbart.

 

Liitteet / Bilagor