Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 24.05.2023/Pykälä 73


Hankintapäätös Sipoon kunnan koulukuljetus- sekä muiden henkilökuljetuspalveluiden hankinta / Sibbo kommuns anskaffningsbeslut för skolskjutstjänsternas konkurrensutsättning

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 24.05.2023 § 73  

337/02.08.00/2023  

Valmistelija / Beredare: kuljetuskoordinaattori / transportsamordnare Sari Niemi, sari.niemi(at)sipoo.fi, Susan With (PTC Services)

 

Toimivalta

Sipoon kunnan hallintosäännön 23 § perusteella valtuusto päättää hankinnoista, joiden arvo ylittää 1 miljoona euroa/vuosi.

 

 1. Hankinnan kohde

 

Hankinnan kohteena olivat Sipoon kunnan koulukuljetus- sekä muiden henkilökuljetuspalveluiden hankinta.

 

Tarjouspyyntö koski perusopetuslain 32 §:n mukaisia oppilaiden koulukuljetuksia sekä muita kunnan tarvitsemia kuljetuspalveluita.

 

Koulukuljetusten periaatteena on, että kunta hyödyntää ensisijaisesti julkista liikennettä silloin kun sen käyttö on mahdollista. Mikäli julkisen liikenteen käyttö ei ole mahdollista, käytetään oppilaiden kuljettamiseen ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettuja koulukuljetuspalveluita.

 

Hankinnan sopimuskausi on 1.8.2023 - 31.7.2025. Sopimusta voidaan jatkaa lisäksi yhdellä kahden vuoden mittaisella optiokaudella ajalle 1.8.2025- 31.7.2027. Tilaaja ilmoittaa option käyttöönotosta kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

 

Nyt kyseenä oleva kilpailutus koski kolmeatoista (13) kohdetta alla tarkemmin kuvatun mukaisesti. Hankinnalla kilpailutettiin puitejärjestely, joka jaettiin osiin/kohteisiin. Kohteisiin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12 ja 13 valitaan 1 palveluntuottaja. Kohteisiin 10 ja 11 valitaan 3 palveluntuottajaa etusijajärjestyksessä. Hankinnalla kilpailutettiin puitejärjestely.

 

Tarjoaja sai vapaasti tarjota joko yhtä tai useampaa alla yksilöityä kohdetta.

 

 1. Pohj. Paippinen - Talma
 2. Nikkilä - Savijärvi- Linnanpelto -Herrala
 3. Nikkilä - Hindsby - Gesterby
 4. Nikkilä - Paippinen
 5. Myyras - Nikkilä - Martinkylä - Talma
 6. Söderkulla - Gumbo - Immersby - Massby
 7. Söderkulla - Box - Kitö - Kalkkiranta
 8. Erityislapset Sipoo - Tuusula
 9. Erityislapset Sipoo - Helsinki
 10. Väistötilakuljetukset
 11. Oppilaiden retkikuljetukset sekä kunnan henkilöstön ryhmäkuljetukset
 12. Sipoo - Porvoo
 13. Peruskoululaisten uimahallikuljetukset

 

 

 1. Hankintailmoitus sekä julkaisupäivä

 

Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi 12.2.2023 nimellä Sipoon kunnan koulukuljetus- sekä muiden henkilökuljetuspalveluiden hankinta.

 

 

 1. Hankintamenettely

 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä hankintalaki).

 

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinta oli EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

 

 

 1. Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset

 

Tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysymyksiä sai esittää sähköisen kilpailutusjärjestelmän kautta 1.3.2023 klo 12.00 mennessä.

 

Kysymyksiin vastattiin kilpailutusjärjestelmän kautta, jolloin tieto kysymyksistä sekä niihin annetuista vastauksista saavutti kaikki tarjoajat.

 

 

 1. Tarjousten toimittaminen, määräaika sekä saadut tarjoukset

 

Tarjoukset tuli toimittaa sähköisen kilpailutusjärjestelmän kautta.

 

Tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan 16.3.2023 klo 12.00 mennessä tarjouksensa jättivät reiteittäin seuraavat tarjoajat (aakkosjärjestyksessä)

 

Kohde 1: Pohj. Paippinen - Talma

 • HelpBus Oy
 • Keravan Taksi Oy
 • Taksi Päijänne Oy
 • VJL Kuljetus ja Koneurakointi Ky

 

Kohde 2: Nikkilä - Savijärvi- Linnanpelto -Herrala

 • HelpBus Oy (HelpBus Oy veti kohdetta koskevan tarjouksensa pois tarjouskilpailusta täsmennyspyynnön jälkeen)
 • Oy Kaj Forsblom Ab
 • Rapiditaxi Oy
 • Rolly Uusimaa Oy
 • Taksi Päijänne Oy

 

Kohde 3: Nikkilä - Hindsby - Gesterby

 • HelpBus Oy
 • Oy Benis Ditt O Datt Ab
 • Taksi Päijänne Oy
 • VJL Kuljetus ja Koneurakointi Ky

 

Kohde 4: Nikkilä - Paippinen

 • HelpBus Oy
 • Rapiditaxi Oy
 • Rolly Uusimaa Oy
 • Taksi Päijänne Oy

 

Kohde 5: Myyras - Nikkilä - Martinkylä - Talma

 • HelpBus Oy
 • Keravan Taksi Oy
 • Oy Benis Ditt O Datt Ab
 • Rapiditaxi Oy
 • Taksi Päijänne Oy

 

 

Kohde 6: Söderkulla - Gumbo - Immersby - Massby

 • HelpBus Oy
 • Taksi Päijänne Oy

 

Kohde 7: Söderkulla - Box - Kitö - Kalkkiranta

 • HelpBus Oy
 • Oy Benis Ditt O Datt Ab
 • Oy Kaj Forsblom Ab
 • Rapiditaxi Oy
 • Taksi Päijänne Oy

 

Kohde 8: Erityislapset Sipoo - Tuusula

 • HelpBus Oy
 • Oy Benis Ditt O Datt Ab
 • Rapiditaxi Oy
 • Taksi Päijänne Oy

 

Kohde 9: Erityislapset Sipoo - Helsinki

 • HelpBus Oy
 • Oy Benis Ditt O Datt Ab
 • Rapiditaxi Oy
 • Taksi Päijänne Oy
 • VIP-AIRPORT-TAXI

 

Kohde 10: Väistötilakuljetukset

 • Nurmijärven Linja Oy
 • Taksi Päijänne Oy

 

Kohde 11: Oppilaiden retkikuljetukset sekä kunnan henkilöstön ryhmäkuljetukset

 • Nurmijärven Linja Oy
 • Oy Kaj Forsblom Ab
 • Oy Kuljetusyhtiö Packalén-Transportbolag Ab
 • Taksi Päijänne Oy

 

Kohde 12: Sipoo - Porvoo

 • HelpBus Oy
 • Oy Benis Ditt O Datt Ab
 • Taksi Päijänne Oy

 

Kohde 13: Peruskoululaisten uimahallikuljetukset

 • Nurmijärven Linja Oy
 • Oy Kuljetusyhtiö Packalén-Transportbolag Ab
 • Taksi Päijänne Oy

 

 

 1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen sekä tarjoajien poissulkeminen

 

Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä tarjoajille tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

 

Valituilta toimittajilta tarkastetaan soveltuvuusvaatimusten täyttymistä koskevat viralliset asiakirjat ennen sopimuksen allekirjoittamista, jotta voidaan varmistua tarjouksissa annettujen vakuutusten paikkansapitävyydestä.

 

 

 1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

 

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

 

Kohde 4: Nikkilä - Paippinen

 

Taksi Päijänne Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen ja se suljettiin pois tarjouskilpailusta kohteessa 4: Nikkilä - Paippinen. Poissulkemisesta on lähetetty tarjoajalle erillinen tarjoajakohtainen perustelukirje.

 

Kohde 8: Erityislapset Sipoo - Tuusula

 

HelpBus Oy:n sekä Oy Benis Ditt O Datt Ab:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön vastaisia ja ne suljettiin pois tarjouskilpailusta kohteessa 8: Erityislapset Sipoo - Tuusula. Poissulkemisesta on lähetetty tarjoajille erilliset tarjoajakohtaiset perustelukirjeet.

 

Muut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

 

 1. Tarjousten vertailu

 

Tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta kohteissa 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 sekä 13.

 

Vertailuhinnan muodostuminen oli kerrottu hintaliitteellä (liite 3) kutakin kohdetta koskevalla omalla välilehdellä.

 

Kohteissa 2, 4, 5 ja 7 valintaperusteena oli paras hinta-laatusuhde seuraavasti:

 

HINTA 90 %

 

Vertailuhinnaltaan halvin tarjous sai hinnan painoarvon osoittamat täydet 90 pistettä. Muut tarjoukset suhteutettiin tähän kaavalla: (halvin hinta / vertailtava hinta) x 90.

 

LAATU 10 %

 

Tarjoaja sai 10 lisäpistettä, mikäli tarjoajan kaikkien kohteeseen tarjoamien ajoneuvojen CO2-päästöt olivat enintään 50 g/km ja RDE-mittauksen mukaiset päästöt enintään 80 % sallituista päästörajoista.

 

Lopuksi laskettiin yhteen tarjoajien hinta- ja laatupisteet. Korkeimmat yhteispisteet saanut tarjoaja valittiin kohteen toimittajaksi.

 

Kohteissa 10 ja 11 valittiin mukaan kolme (3) eniten pisteitä saanutta tarjoajaa, jotka asetettiin etusijajärjestykseen.

 

 

 1.  Valitut toimittajat

 

Tarjoajat sijoittuivat tarjousten vertailussa alla olevan mukaisesti.

 

Tarjoajien vertailuhinnat sekä pisteytys käyvät tarkemmin ilmi liitteenä olevasta tarjousten vertailutaulukosta.

 

Kohde 1: Pohj. Paippinen - Talma

 1. HelpBus Oy
 2. VJL Kuljetus ja Koneurakointi Ky
 3. Taksi Päijänne Oy
 4. Keravan Taksi Oy

 

Kohde 2: Nikkilä - Savijärvi- Linnanpelto -Herrala

 1. Rolly Uusimaa Oy
 2. Taksi Päijänne
 3. Oy Kaj Forsblom Ab
 4. Rapiditaxi Oy

 

Kohde 3: Nikkilä - Hindsby - Gesterby

 1. HelpBus Oy
 2. VJL Kuljetus ja Koneurakointi Ky
 3. Taksi Päijänne Oy
 4. Oy Benis Ditt O Datt Ab

 

Kohde 4: Nikkilä - Paippinen

 1. Rapiditaxi Oy
 2. HelpBus Oy
 3. Rolly Uusimaa Oy

 

Kohde 5: Myyras - Nikkilä - Martinkylä - Talma

 1. HelpBus Oy
 2. Taksi Päijänne Oy
 3. Rapiditaxi Oy
 4. Oy Benis Ditt O Datt Ab
 5. Keravan Taksi Oy

 

Kohde 6: Söderkulla - Gumbo - Immersby - Massby

 1. HelpBus Oy
 2. Taksi Päijänne Oy

 

Kohde 7: Söderkulla - Box - Kitö - Kalkkiranta

 1. Rapiditaxi Oy
 2. Taksi Päijänne Oy
 3. HelpBus Oy
 4. Oy Benis Ditt O Datt Ab
 5. Oy Kaj Forsblom Ab

 

Kohde 8: Erityislapset Sipoo - Tuusula

 1. Rapiditaxi Oy
 2. Taksi Päijänne Oy

 

Kohde 9: Erityislapset Sipoo - Helsinki

Ei valittuja toimittajia. Hankintamenettely on keskeytetty kohteen 9 osalta erillisellä viranhaltijapäätöksellä (26.4.2023 §13/2023, sivistysjohtaja) ja kohde on kilpailutettu uudestaan.

 

Kohde 10: Väistötilakuljetukset

 1. Nurmijärven Linja Oy
 2. Taksi Päijänne Oy

 

Kohde 11: Oppilaiden retkikuljetukset sekä kunnan henkilöstön ryhmäkuljetukset

 1. Oy Kuljetusyhtiö Packalén-Transportbolag Ab
 2. Nurmijärven Linja Oy
 3. Taksi Päijänne Oy
 4. Oy Kaj Forsblom Ab

 

Kohde 12: Sipoo - Porvoo

 1. Taksi Päijänne Oy
 2. Oy Benis Ditt O Datt Ab
 3. HelpBus Oy

 

Kohde 13: Peruskoululaisten uimahallikuljetukset

 1. Oy Kuljetusyhtiö Packalén-Transportbolag Ab
 2. Nurmijärven Linja Oy
 3. Taksi Päijänne Oy

 

 

 1.  Hankinnan arvo

 

Arvio hankintasopimusten arvosta (alv 0 %) on yhteensä 5.106.583 euroa (koko sopimuskausi optiokaudet mukaan lukien).

 

 

 1.  Hankintasopimuksen tekeminen

 

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on hankintalain 128 §:n mukaan tehtävä hankintasopimus.

 

Hankintasopimusta ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Sopimus voidaan allekirjoittaa vasta, kun palveluntuottajan harmaan talouden torjuntaan liittyvät dokumentit on tarkastettu. Lisäksi palveluntuottajan tulee esittää hankintayksikölle rikosrekisteriote, jotta hankintayksikkö voi varmentaa, että palveluntuottajaan ei kohdistu hankintalain 80 § mukaisia, pakollisia poissulkemisperusteita.

 

Puitejärjestelyyn valittujen palveluntuottajien on välittömästi hankintapäätöksen tiedoksisaannin jälkeen toimitettava tilaajalle ote rikosrekisteristä taikka ehdokkaan tai tarjoajan tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän henkilön alkuperämaan tai sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen antama ote rikosrekisteristä.

 

 

 1.  Odotusaika

 

Hankintalain 129 §:n mukaan EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen sekä hankintaoikaisuohjeen tiedoksi.

 

Esittelijä / Föredragande Vt. Koulutusjohtaja / Tf. Utbildningsdirektör Ollikainen Hannu

Ehdotus / Förslag  Kunnanhallitus esittää tarjousvertailun perusteella valtuustolle, että valtuusto päättää

. Sulkea Taksi Päijänne Oy:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena kohteessa 4: Nikkilä - Paippinen.

. Sulkea HelpBus Oy:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena kohteessa 8: Erityislapset Sipoo - Tuusula

. Sulkea Oy Beniss Ditt O Datt Ab:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena kohteessa 8: Erityislapset Sipoo - Tuusula

. Valita palveluntuottajiksi kohteittain alla tarkemmin luetellut toimittajat. Kohteisiin 10 sekä 11 on tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti valittu useampi toimittaja, jotka on asetettu etusijajärjestykseen. Toimittajilta tehdään tilauksia etusijajärjestyksen mukaisesti.

Kohde 1: Pohj. Paippinen - Talma
. HelpBus Oy

Kohde 2: Nikkilä - Savijärvi- Linnanpelto -Herrala
. Rolly Uusimaa Oy

Kohde 3: Nikkilä - Hindsby - Gesterby
. HelpBus Oy

Kohde 4: Nikkilä - Paippinen
. Rapiditaxi Oy

Kohde 5: Myyras - Nikkilä - Martinkylä - Talma
. HelpBus Oy

Kohde 6: Söderkulla - Gumbo - Immersby - Massby
. HelpBus Oy

Kohde 7: Söderkulla - Box - Kitö - Kalkkiranta
. Rapiditaxi Oy

Kohde 8: Erityislapset Sipoo - Tuusula
. Rapiditaxi Oy

Kohde 10: Väistötilakuljetukset
1. Nurmijärven Linja Oy
2. Taksi Päijänne Oy

Kohde 11: Oppilaiden retkikuljetukset sekä kunnan henkilöstön ryhmäkuljetukset
1. Oy Kuljetusyhtiö Packalén-Transportbolag Ab
2. Nurmijärven Linja Oy
3. Taksi Päijänne Oy

Kohde 12: Sipoo - Porvoo
. Taksi Päijänne Oy

Kohde 13: Peruskoululaisten uimahallikuljetukset
. Oy Kuljetusyhtiö Packalén-Transportbolag Ab

Utgående från anbudsjämförelsen föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att fullmäktige beslutar

. utesluta Taksi Päijänne Oy:s anbud från anbudsförfarandet eftersom det inte överensstämmer med anbudsförfrågan för rutt 4: Nickby-Paipis

. utesluta HelpBus Oy:s anbud från anbudsförfarandet eftersom det inte överensstämmer med anbudsförfrågan för rutt 8: Specialbarn Sibbo-Tusby

. utesluta Oy Benis Ditt O Datt Ab:s anbud från anbudsförfarandet eftersom det inte överensstämmer med anbudsförfrågan för rutt 8: Specialbarn Sibbo-Tusby

. välja de leverantörer som serviceproducenter för rutterna som anges detaljerat nedan. För rutterna 10 och 11 har såsom tillkännagavs i anbudsförfrågan valts flera leverantörer, som har ställts i prioritetsordning. Beställningar görs hos leverantörerna enligt prioritetsordningen.

Rutt 1: Norra Paipis-Tallmo
. HelpBus Oy

Rutt 2: Nickby-Savijärvi-Borgby-Hertsby
. Rolly Uusimaa Oy

Rutt 3: Nickby-Hindsby-Gesterby
. HelpBus Oy

Rutt 4: Nickby-Paipis
. Rapiditaxi Oy

Rutt 5: Myras-Nickby-Mårtensby-Tallmo
. HelpBus Oy

Rutt 6: Söderkulla-Gumbostrand-Immersby-Massby
. HelpBus Oy

Rutt 7: Söderkulla-Box-Kitö-Kalkstrand
. Rapiditaxi Oy

Rutt 8: Specialbarn Sibbo-Tusby
. Rapiditaxi Oy

Rutt 10: Transporter till tillfälliga lokaler
1. Nurmijärven Linja Oy
2. Taksi Päijänne Oy

Rutt 11: Elevernas utflyktstransporter och grupptransporter för kommunens personal
1. Oy Kuljetusyhtiö Packalén-Transportbolag Ab
2. Nurmijärven Linja Oy
3. Taksi Päijänne Oy

Rutt 12: Sibbo-Borgå
. Taksi Päijänne Oy

Rutt 13: Simhallstransporter inom den grundläggande utbildningen
. Oy Kuljetusyhtiö Packalén-Transportbolag Ab

Käsittely / Behandling  Viitaten hallintolain 28. § 1.mom. ilmoitti Hans-Peter Lindgren olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn.

  

 Hänvisande till förvaltningslagen § 28 mom. 1 anmälde Hans-Peter Lindgren jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandes förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

 

Liitteet / Bilagor

 

Liite Bilaga 1 - Vertailutaulukko (salassa pidettävä sopimuksen solmimiseen saakka)

Liite Bilaga 2 - Perustelukirje (salassa pidettävä JulkL. 24.1 §17, 20)

Liite Bilaga 2 - Perustelukirje (salassa pidettävä JulkL. 24.1 §17, 20)