Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 14


 

 

Sipoon kuntaorganisaation tarkastelu Hyvinvointialueen perustamisen jälkeen

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 19 

 

Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas mikael.grannas(a)sipoo.fi

Tammikuun ensimmäisenä päivänä 2023 toteutuu Suomen kuntahallinnon historian suurin uudistus, kun kuntien sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi siirtyvät tätä varten perustetuille hyvinvointialueille. Sipoossa tämä toiminta siirtyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tämän siirron johdosta kuntaorganisaatio pienenee noin 400 henkilöllä (noin 30%) ja 70 miljoonalla Eurolla (runsaat 40%).

Näin suuren uudistuksen jälkeen on syytä tarkastella uuden Sipoon kunnan toimintaa ja organisaatiota. Tarkoituksena on ensin tarkastella kunnan viranhaltijaorganisaatiota, jonka muutokset astuvat voimaan ehkä vaiheittain, mutta kuitenkin viimeistään 1.1.2024. Tämän jälkeen on tarkoitus peilata tätä poliittiseen rakenteeseen, jonka muutokset astuisivat voimaan seuraavien kunnallisvaalien yhteydessä.

Finnish Consulting Group Oy (FCG) on alkusyksystä työstänyt neljä eri vaihtoehtoa kuntaorganisaation ylätason (=osastotason) tarkasteluksi. Nämä vaihtoehdot käytiin läpi kunnanhallituksen seminaarissa 11.10.2022 ja valtuustoseminaarissa 16.11.2022. Näiden seminaarien selkeäksi suosikiksi nousi "V2: Hajautettu sivistys".

Tässä vaihtoehdossa opetuspalvelut ja varhaiskasvatus muodostaisivat omat erilliset osastonsa. Perustettaisiin uusi osasto, johon kuuluisi kulttuuri- ja vapaa-aika, kansalaisopisto, nuorisopalvelut, olemassa olevien yritysten palvelut, työllisyyspalvelut, maahanmuuttopalvelut, hyvinvoinnin koordinointi ja kuntalaisten infopalvelu. Kehitys- ja kaavoituskeskus sekä (vähintään) tekniikka- ja ympäristöosaston yhdyskuntakehitys muodostaisivat oman osastonsa. Talous- ja hallintokeskuksen konsernitukipalvelut jatkaisivat pääosin sellaisenaan. Selvitettäviä asioita on vielä monia, kuten kiinteistöhuollon, siivouksen ja ruokahuollon sijainti organisaatiossa, eri rajapintojen käytännön toteuttaminen hyvinvointialueen kanssa ja sen mahdolliset vaikutukset organisaatiorakenteeseen, tai työ- ja elinkeinopalvelu-uudistuksen vaikutukset.

Organisaation tarkastelu halutaan toteuttaa niin, että sen vaikutukset eivät aiheuta häiriöitä kuntalaisten palveluille ja sen takia on lähtökohtana ollut yksiköiden pitäminen ainakin tässä vaiheessa mahdollisimman ehjinä. Organisaation tarkastelu ei myöskään tavoittele henkilöstön vähentämistä. Tavoitteena on rakentaa huomisen Sipoolle mahdollisimman toimiva organisaatiorakenne, joka tukee ja mahdollistaa töiden tekemisen sujuvasti.

Tarkastelutyö tehtäisiin kunnanhallituksen johdolla, jolloin tätä työtä varten on hyvä perustaa ohjausryhmä, joka voi halutessaan aloittaa työnsä jo ennen valtuuston antamaa mandaattia.

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy yllä selostetun "V2: Hajautettu sivistys" pohjaksi kuntaorganisaation tarkastelun jatkovalmistelulle.

Kunnanhallitus päättää perustaa tulevaa organisaation tarkastelua varten poliittisen ohjausryhmän, joka koostuu kunnanhallituksen puheenjohtajistosta ja jonka esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Käsittely 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

 

Liitteet

 

Valtuusto 06.02.2023 § 14  

1547/00.01.00.00.00/2022  

Kunnanhallituksen ehdotus

 Valtuusto hyväksyy yllä selostetun "V2: Hajautettu sivistys" pohjaksi kuntaorganisaation tarkastelun jatkovalmistelulle.

Käsittely 

Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Liitteet