Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 209


Sibbo gymnasiumin peruskorjaus, urakoitsijoiden valinta / Sanering av Sibbo gymnasium, val av entreprenörer

 

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 24.05.2022 § 75 

 

Valmistelija / Beredare: Rakennuttajainsinööri / Husbyggnadsingenjör Jukka Haakana, jukka.haakana(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt hankkeen hankesuunnitelman 7.3.2022 § 66. Sen mukainen kustannusennuste 12/2021 kustannustasossa oli 3,2 milj. euroa (alv 0%)

 

Tarjouspyynnöt lähetettiin 11.4.2022

Urakoiden kilpailutus tehtiin avoimena kansallisena kilpailutuksena sähköisen Cloudia-tarjousporttaalin kautta.

 

Hankkeen työt on jaettu urakoihin seuraavasti:

-          pääurakka rakennusurakka

-          sivu-urakat talotekniset urakat:

(alistetut) 

  - LVIAJ-urakka

  - sähköurakka

 

Lisäksi tilaajan erillishankintana tehdään mm. aurinkosähkö-, valaisin- ja jäähdytystyöt sekä hissin peruskorjaus

 

Tarjousten vertailuperusteista

Valintaperusteena on vähimmäismääritykset täyttävä halvin tarjoushinta.

 

Tarjouspyynnöt urakoista on lähetetty urakoitsijoille siten, että tarjoukset piti palauttaa 12.5.2022 klo 12.00 mennessä.

Tarjoukset piti tehdä sähköisesti Cloudia-tarjousporttaalin kautta.

Lisäkirjeitä lähetettiin 19.4.2022, 28.4.2022, 4.5.2022 ja 6.5.2022

Tarjoukset avattiin 12.5.2022 klo 13.00.

Tarjoukset avasivat Sipoon kunnasta Pekka Nirhamo ja Jukka Haakana sekä HTJ Oy:stä Eija Heinola ja Riina Hauta-Aho

 

Saadut urakkatarjoukset

Rakennusurakasta saatiin määräaikaan mennessä viisi (5) tarjousta, joista kaikki täyttivät vähimmäisvaatimukset.

  - Kymppirakenne Oy

  - Mijorak Oy

  - Rakennusliike V.Mättölä Oy

  - Rakennustoimisto Anttonen Oy

  - Rakennusliike Jusmar Oy

 

 

Taloteknisistä urakoista saatiin tarjouksia määräaikaan mennessä seuraavasti:

-          LVIAJ-urakasta ei saatu yhtään tarjousta

 

-          sähköurakasta viisi (5) tarjousta, joista kaikki täyttivät vähimmäisvaatimukset

  - Järvenpään Sähkö Oy 

  - Saskon Oy

- Consti Talotekniikka Oy

- Jeti-Sähkö Ky

- Arina Trio Oy

 

Esitys valittavista urakoitsijoista

Ennen vertailua kaikista tarjouksista tarkistettiin vähimmäis­vaatimusten täyttyminen ja tehtiin kelpoisuustaulukot (liite 1).

Kelpoisuusvaatimuksien arviointi tehtiin tarjouslomakkeen ja pyydettyjen lisäselvitysten perusteella.

  

Vähimmäisvaatimusten tarkistamisen jälkeen tehtiin tarjousten vertailutaulukko (liite 2), jonka perusteella esitetään valittavat urakoitsijat.

 

Koska LVIAJ-urakasta ei saatu yhtään tarjousta, siirrytään hankintalain 40§ mukaisesti suorahankintaan.

 

40§ Suorahankinta

Suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa toimittajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta.

Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos:1) avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia; lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta;

Kustannusennuste

Urakkatarjousvaiheen kustannusennuste alittaa hieman alkuperäisen kustannusennusteen, kun kustannusennusteeseen on laskettu mukaan myös oletettu LVIAJ-urakan kustannusarvio.

 

Koko hankkeen alkuperäinen kustannusennuste (sis. erillishankinnat) on 3,2 milj. euroa (alv 0%) ja uusi tarjousvaiheen kustannusennuste on 3,1 milj. euroa (alv 0%).

 

Toteutuksen kiireellisyys

Kilpailutetun koulun peruskorjauksen toteutuminen on tärkeää, jotta kaikille oppilaille voitaisiin taata terveelliset, hyvät ja riittävät oppimistilat.

 

Hankkeen suunniteltu toteuttaminen

Peruskorjauksen on tarkoitus alkaa elokuussa 2022.

Hanke valmistuu syksyllä 2023.

 

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle, että Sibbo gymnasiumin peruskorjauksen urakoitsijat valitaan seuraavasti (hinnat alv 0 %):

1. Rakennusurakoitsijaksi valitaan Kymppirakenne Oy, urakkahinta 1 394 493,00 €
2. Sähköurakoitsijaksi valitaan Järvenpään Sähkö Oy, urakkahinta 281 450,00 €
                        
Lisäksi tekninen valiokunta päättää, että LVIAJ-urakan hankinnassa siirrytään suorahankintamenettelyyn, koska ei saatu yhtään tarjousta.

Pykälä tarkistetaan välittömästi.


Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att entreprenörerna för saneringen av Sibbo gymnasium väljs enligt följande (priser moms 0 %):

1. Till byggnadsentreprenör väljs Kymppirakenne Oy, entreprenadpriset är 1 394 493,00 euro
2. Till elentreprenör väljs Järvenpään Sähkö Oy, entreprenadpriset är 281 450,00 euro

Tekniska utskottet beslutar dessutom att man övergår till direktupphandling i fråga om VVSAK-entreprenaden eftersom det inte har kommit in några anbud.

Paragrafen justeras omedelbart. 

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
Pykälä tarkistettiin välittömästi.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

 

 

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 06.06.2022 § 209  

663/02.08.00/2022  

 

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Sibbo gymnasiumin peruskorjauksen urakoitsijat valitaan seuraavasti (hinnat alv 0 %):  
1. Rakennusurakoitsijaksi valitaan Kymppirakenne Oy, urakkahinta 1 394 493,00 €
2. Sähköurakoitsijaksi valitaan Järvenpään Sähkö Oy, urakkahinta 281 450,00 €                          

Pykälä tarkastetaan välittömästi.  

Entreprenörerna för saneringen av Sibbo gymnasium väljs enligt följande (priser moms 0 %):  
1. Till byggnadsentreprenör väljs Kymppirakenne Oy, entreprenadpriset är 1 394 493,00 euro
2. Till elentreprenör väljs Järvenpään Sähkö Oy, entreprenadpriset är 281 450,00 euro  

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.           

Pykälä tarkastettiin välittömästi.  

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.    

Paragrafen justerades omedelbart.