Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Pöytäkirja 30.03.2022/Pykälä 22Akuutti- ja kuntoutusosaston sekä Sateenkaaren osaston saneerauksen väistötilajärjestelyt / Arrangemang av tillfälliga utrymmen för akut- och rehabiliteringsavdelningens samt Regnbågens avdelnings sanering

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet 30.03.2022 § 22  

401/06.00/2022  

Valmistelija / Beredare: Asiakaspalvelupäällikkö / Kundbetjäningschef Henna Salminen. henna.salminen(at)sipoo.fi / Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko(at)sipoo.fi

Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman vanhemmassa osassa (rakennusvuosi 1980) on alkamassa laajat saneeraus- ja muutostyöt tilojen nykyisen kunnon takia. Tuolla toimii ensimmäisessä kerroksessa Akuutti- ja kuntoutusosasto ja toisessa kerroksessa Sateenkaaren osasto. Saneeraus- ja muutostöissä tullaan muun muassa uusimaan lattiapintoja, maalaamaan seiniä, uusimaan kaikki WC- ja suihkutilat, vaihtamaan kiintokalusteita ja asentamaan desibeliovia. Talotekniikan osalta tehdään mm. uudistuksia sähköihin, vesi- ja viemärijärjestelmiin, jäähdytysjärjestelmään ja rakennusautomaatioon. Kyseisissä tiloissa ei voi olla korjaushankkeen aikana.

 

Väistötilojen kartoitus ja ehdotus

Saneeraus- ja muutostöiden toteutuksen on arvioitu kestävän 12 kuukautta. Täksi ajaksi tarvitaan väistötila molemmille osastoille. Korjaustöiden arvioitu aloitusajankohta on heinä-elokuu 2022, jolloin aloitettaisiin myös väistö. Väistöön lähtöä on tarkoitus aikaistaa kesäkuulle, mikäli se tilasuunnittelun osalta on mahdollista. Urakoitsija pystyisi aloittamaan työt jo toukokuun 2022 lopussa.

 

Tilapalvelupäällikkö Juha Pohjonen ja Toimitilojen asiakaspalvelupäällikkö Henna Salminen kartoittivat yhdessä Soten valitseman työryhmän kanssa olemassa olevat pääkaupunkiseudun väistötilat. Kysely tehtiin yhdeksälle yksityiselle palveluntarjoajalle (mm. Mehiläinen, Terveystalo, Attendo) ja kaikille lähi-alueen kunnille. Väistön laajuuden takia (64 potilaspaikkaa) sopivia tiloja ei löytynyt Sipoon kunnan läheltä. Osaan tarjotuista kohteista todettiin olevan aivan liian kohtuuttoman pitkä matka. Osa lähempänä olevista kohteista todettiin taas vierailuilla sopimattomiksi toiminnallisuudeltaan osalta, vaikka tilat huoneistoneliöiden puolesta olisivatkin riittäneet (mm. sisäilman laatu, hissin puuttuminen, WC- ja suih-kutilojen vähyys). Laajan ja kattavan kartoituksen jälkeen jäi jäljelle kaksi sopivaa tilaa: Nurmijärven Toreenitalon osastot (Rajamäentie 9) ja Mäntsälän vuodeosasto (Kaakkumäentie 1-3).

 

Samanaikaisesti Toimitiloista rakennuttajainsinööri Jukka Haakana pyysi paviljonkitoimittajalta hinta-arvion väistöpaviljongin hankinnasta Sipooseen. Paviljongin kerrosala olisi 3200 m2 ja tilat kahdessa kerroksessa, vuodepaikkamäärä 60. Paviljongin toimitusaika olisi noin 9 kuukautta. Kuukausivuokra paviljonkirakennuksesta olisi 160 771 € / kk (alv 0 %) 12 kuukauden pituisessa sopimuksessa. Vuosivuokra olisi tällöin 1 929 252 €. Pidempiaikainen sopimus on aina huomattavasti edullisempi. Tämän lisäksi vuokraan tulisi kunnan omat ylläpitokustannukset (mm. lämmitys, vesi, sähkö, siivous, kiinteis-tönhoito, pienkorjaukset), jotka arvion mukaan olisivat noin 200 000-250 000 € (alv 0 %) vuodessa. Kuukausivuokran taso olisi siis todellisuudessa noin 180 000 € (alv 0 %). Paviljonkirakennuksen hinta ei myöskään sisällä maanrakennustöitä, eikä liittymätöitä, jotka tulisivat lisäksi Sipoon kunnan makset-taviksi edellä mainittujen hintojen päälle. Paviljonkiratkaisun todettiin olevan liian kallis, eikä sitä lähdet-ty kartoituksessa edistämään yhtenä vaihtoehtona.

 

Kartoituksessa käytiin läpi myös vaihtoehto, jossa hanke toteutettaisiin kahdessa osassa osasto kerral-laan. Tällöin väistötilan tarve olisi pienempi. Yhteisissä kokouksissa todettiin kuitenkin, että toteutus olisi äärettömän haastavaa melun ja pölyn takia sekä mahdollisten lämpö-, vesi-, sähkö- ja ilmanvaihtokatkosten takia. Vaihtoehto koettiin stressaavaksi potilaille ja henkilökunnalle.

 

Kartoituksen päätyttyä työryhmä vertaili Nurmijärven ja Mäntsälän osastotiloja. Kummankaan tilan ei koettu olevan täysin optimaaliset niiden sijainnin takia, mutta kaikki osapuolet halusivat korjaushank-keen etenevän esitetyssä aikataulussa. Tähän perustuen väistötilaehdotukseksi Sosiaali- ja terveysva-liokunnalle linjattiin Mäntsälän vuodeosastotila sen kohtuullisen vuokran ja helpomman sijainnin takia (moottoritie / junarata). Tilat ovat myös toimivat ja muunneltavissa. Tilan omistaa Mäntsälän kunta. Tilan vuokra on 22 478,50 € (alv 0 %) / kk ja vuosivuokra noin 270 000 €. Tämän lisäksi tulee pieni lisäkulu autopaikoista kuukausittain. Kyseisen vuokratilan alustava vuokrasopimus liitteillä on tämän esityksen liitteenä 1.

 

Kyseisestä kohteesta Sipoon kunta saa käyttöönsä koko 2.kerroksen sekä osan 3.kerroksen tiloista. Tiloihin pääsee hissillä. Rakennuksesta on sisäkautta tunneli läheisen terveysaseman tiloihin, josta löy-tyy laboratorio- ja röntgenpalvelut sekä ruumishuone. Sipoon kunnan IT-yksikkö on myös varmistanut, että tilaan saadaan riittävät tietoliikenneyhteydet. Ruuan tuottamisesta ja jakelusta on tarkoitus tehdä yhteistyösopimus Menumat Oy:n kanssa. Kyseisen yrittäjän tarjous on linjassa Sipoon kunnan tarjo-amien ruokapalveluiden kanssa ja yrityksen ammattiosaaminen on varmistettu neuvotteluiden sekä kohdekäynnin avulla. Ennen tilojen käyttöönottoa tulee Sipoon kunnan rakentaa henkilökunnalle tau-kokeittiö tilaan sekä tehdä tilasuunnittelu muuttoa varten ja tehdä IT-, lukitus- ja hälytysjärjestelmien asennukset. Tilan muutostöistä ja muuton suunnittelusta irtaimiston osalta vastaisi Sipoon kunnan Toimitilat -yksikkö.

Hoidollisten asioiden muuton suunnittelusta vastaisi osastot ja Soten vastaavat esimiehet. Henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista vastaisi kunnan Henkilöstöpalvelut. Kaikissa hankkeen osissa mukana olisi työsuojelu.

 

Kuljetukset väistötilaan, erilliskorvaus ja muita huomioita

Toiminnan jatkuvuuden sekä potilas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi on osoittautunut tarpeel-liseksi järjestää henkilöstölle kuljetus työvuoroihin 3 kertaa vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Työaikalain 8a § velvoittaa työnantajaa järjestämään yötyötä tekeville työmatkakuljetuksen, kun käytettä-vissä ei ole reitiltään tai aikatauluiltaan tyydyttävää julkista liikennettä. Henkilöstössä on paljon työntekijöitä, joilla ei ole ajokorttia tai autoa käytettävissään. Yhdessä työvuorossa työskentelee noin14-23 työn-tekijää. Työntekijöitä osastoilla on yhteensä runsaat 50.

Vuositasolla kuljetuksista aiheutuu, tarvittavan linja-auton koosta riippuen, kustannuksia noin 140 000 eurosta vajaaseen 190 000 euroon.

Lisäksi Mäntsälästä asukkaiden/potilaiden hoitomatkat taksilla Porvoon sairaalaan ovat jonkin verran-suurempia kuin Nikkilästä.

 

Tilapäisiin tiloihin muuttaminen tarkoittaa tässä tapauksessa niin merkittävää työnteon edellytyksiin ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvää muutosta henkilöstölle, että ne vaativat yhteistoimintaneuvotteluja. Yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä ammattijärjestöt esittivät määräaikaista muuttolisää, joka maksettaisiin niille työntekijöille, jotka muuttavat väistötilaan Mäntsälään. Hoitohenkilöstön ja sijaisten saatavuus on haasteellista ja järjestöjen kanssa neuvoteltiin mahdollisesta lisästä. Paikallisneuvottelu-jen tuloksena päädyttiin paikalliseen sopimukseen, jossa erilliskorvauksena 120 e/kk maksetaan kaikil-le palkasta riippumatta väistön ajalta ja johon kuljetukset myös sisällytetään. Henkilöstön asemaa kos-kevat neuvottelut saatiin yhteisymmärryksessä päätökseen 21.3.2022. Aikaansaatu sopimus siirtyy vuoden 2023 alusta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Vuositasolla erilliskorvauksen kustannukset ovat runsaat 90 000 euroa.

 

Omaisten on mahdollista käyttää vierailukäynteihin henkilöstökuljetuksia. Itäisen Uudenmaan kunnilla on voimassa olevat sopimukset ristiin käyttää eri kuntien osastopaikkoja, tämä mahdollistaa sen, että esim. saattohoitoasiakkaita voidaan, mikäli tämä on omaisille helpompaa, sijoittaa asiakas/potilas mm. Porvooseen.

 

Edellä mainittujen kustannusten lisäksi tulevat muuttokustannukset, joista kalusteiden ym. osalta kun-nalla on puitesopimus, jota hyödynnetään. Osastot vastaavat asiakkaidensa/potilaidensa muutosta eli varaavat muuttopäiviksi tarvittavat taksit ja ambulanssit.

 

Esittelijä / Föredragande Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Kokko Leena

Ehdotus / Förslag Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää hyväksyä edellä kuvatut väistötiloihin siirtymistä varten tehtävät toimenpiteet ja järjestelyt. Akuutti- ja kuntoutusosaston sekä Sateenkaaren osastopalvelut siirretään Mäntsälästä vuokrattavaan väistötilaan mahdollisimman nopeasti, kun tiloissa tehtävät muutostyöt sen mahdollistavat.

Social- och hälsovårdsutskottet beslutar att godkänna de ovan beskrivna åtgärderna och arrangemangen för flytten till tillfälliga utrymmen. Akut- och rehabiliteringsavdelningens och Regnbågens avdelningstjänster flyttas till det hyrda utrymmet i Mäntsälä så snart som möjligt, när ombyggnaderna i lokalerna möjliggör det.

Muutettu ehdotus / Ändrat förslag

 Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää hyväksyä edellä kuvatut väistötiloihin siirtymistä varten tehtävät toimenpiteet ja järjestelyt. Akuutti- ja kuntoutusosaston sekä Sateenkaaren osastopalvelut siirretään Mäntsälästä vuokrattavaan väistötilaan mahdollisimman nopeasti, kun tiloissa tehtävät muutostyöt sen mahdollistavat. Selvitetään mahdollisuudet omaisten lisäkuljetuksiin

Social- och hälsovårdsutskottet beslutar att godkänna de ovan beskrivna åtgärderna och arrangemangen för flytten till tillfälliga utrymmen. Akut- och rehabiliteringsavdelningens och Regnbågens avdelningstjänster flyttas till det hyrda utrymmet i Mäntsälä så snart som möjligt, när ombyggnaderna i lokalerna möjliggör det. Anhörigas möjligheter till ytterligare transport utreds.

Käsittely / Behandling   

Päätös / Beslut Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen.

Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens ändrade förslag.