Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Pöytäkirja 30.03.2022/Pykälä 21


 

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet 30.03.2022 § 21  

    

 

Päätös / Beslut Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan siten, että asia 6. "Itä-Uudenmaan kuntien vammaispalvelulain mukaisten määrärahasidonnaisten tukitoimien ja palveluiden ohjeen hyväksyminen" poistetaan.

Social- och hälsovårdsutskottet beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan som så att ärende 6 "Godkännande av riktlinjerna för budgetrelaterade stödåtgärder och tjänster enligt lagen om handikappservice i Östra Nylands kommuner" tas bort.