Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 01.12.2021/Pykälä 106


Maankäyttöjaoston kokoukset vuonna 2022 / Markanvändningssektionens sammanträden år 2022

 

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 01.12.2021 § 106  

1342/00.00.01.03/2021  

Valmistelija / Beredare: hallintosihteeri / förvaltningssekreterare, Katja Eloranta, katja.eloranta(at)sipoo.fi

Esittelijä / Föredragande Kehitysjohtaja / Utvecklingsdirektör Siren Pirjo

Ehdotus / Förslag Maankäyttöjaosto kokoontuu 2022 seuraavasti:

Torstai 20.1.2022 klo 17:00
Keskiviikko 16.2.2022 klo 17:00
Keskiviikko 16.3.2022 klo 17:00
Keskiviikko 20.4.2022 klo 17:00
Tiistai 24.5.2022 klo 17:00
Keskiviikko 8.6.2022 klo 17:00

Keskiviikko 31.8.2022 klo 17:00
Tiistai 27.9.2022 klo 17:00
Keskiviikko 12.10.2022 klo 17:00
Tiistai 15.11.2022 klo 17:00
Keskiviikko 30.11.2022 klo 17:00

Markanvändingssektionen håller sina möten under år 2022 enligt följande:

Torsdag 20.1.2022 kl. 17:00
Onsdag 16.2.2022 kl. 17:00
Onsdag 16.3.2022 kl. 17:00
Onsdag 20.4.2022 kl. 17:00
Tisdag 24.5.2022 kl. 17:00
Onsdag 8.6.2022 kl. 17:00

Onsdag 31.8.2022 kl. 17:00
Tisdag 27.9.2022 kl. 17:00
Onsdag 12.10.2022 kl. 17:00
Tisdag 15.11.2022 kl. 17:00
Onsdag 30.11.2022 kl. 17:00

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Markanvändningssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.