Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 01.12.2021 klo 17:01 - 18:57 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
97   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
98   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
99   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
100 N60 Oikopolku, asemakaavamuutos / N60 Genstigen, detaljplaneändring
101 Kiinteän omaisuuden vuokraus, kiinteistöt 753-414-0001-0169 K537T3 ja 753-414-0001-0173 K537T1, Pähkinälehdon asemakaava-alue / Utarrendering av fast egendom, fastigheter 753-414-0001-0169 K537T3 ja 753-414-0001-0173 K537T1, Hassellunden...
102 Tontin myynti, kiinteistöt 753-419-0004-1856 K590T1, 753-419-0004-1857 K590T2 ja 753-419-0004-1859 K590T4, Kalliomäen asemakaava-alue / Försäljning av tomt, fastigheter 753-419-0004-1856 K590T1, 753-419-0004-1857 K590T2 och 753-419-0004-...
103 Kiinteän omaisuuden ostaminen, kiinteistö 753-408-0002-0023 Ragvalls ja kiinteistö 753-408-0004-0026 Ragvalls II / Inköp av fast egendom fastigheten 753-408-0002-0023 Ragvalls och fastigheten 753-408-0004-0026 Ragvalls II
104   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
105   Ilmoitusasiat / Delgivningar
106   Maankäyttöjaoston kokoukset vuonna 2022 / Markanvändningssektionens sammanträden år 2022
107   Maankäyttöjaoston esityslistan muut asiat / Markanvändningssektionens föredragningslistas övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Pokkinen Ahti nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig
Ylimäki Jani asiantuntija/sakkunnig