Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 15.11.2023 klo 17:00 - 18:49 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
100   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
101   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
102   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
103 Kiinteän omaisuuden ostaminen, kiinteistö 753-408-0006-0072 KATRINEBERG / Inköp av fast egendom, fastigheten 753-408-0006-0072 KATRINEBERG
104   Lisäajan myöntäminen Kalliomäen asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 594 tontti 1, YIT Suomi Oy / Beviljande av tilläggstid tomtförsäljning på Stenkulla detaljplaneområde, kvarter 594 tomt 1, YIT Suomi Oy
105 Kiinteän omaisuuden ostaminen, kiinteistö 753-419-0004-1932 32 / Inköp av fast egendom, fastigheten 753-419-0004-1932 32
106   Maankäyttöjaoston kokousajat vuodelle 2024 / Markanvändningssektionens sammanträdestider år 2024
107   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
108   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Nortamo Peter varajäsen/ersättare
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Lindqvist Kaj kh. puheenjohtaja / kst. ordförande
von Flittner Maria kh:n edustaja/kst:s representant
Väänänen Vili nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Andersson Albert esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Lehtonen Mika asiantuntija/sakkunnig
Söderholm Dennis asiantuntija/sakkunnig
Norppa Miika asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 23.11.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 23.11.2023.