Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 23.08.2023 klo 17:33 - 19:11 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
95   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
96   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
97   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
98 Aloite resursseista ja toimintasuunnitelmasta oppilaille, joilla paljon poissaoloja
99 Motion om resurser och åtgärdsplan för elever med hög frånvaro och problem med skolnärvaro - SFP:s fullmäktigegrupp m.fl.
100 Aloite sukkakoulun lopettamisesta Nikkilän Sydämen rakennuksessa - Carola Juselius ym.
101   Arki ja vapaa-aika-toimialan toimialajohtaja sijaisen nimeäminen
102   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Engblom Charlotta puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Tuomas varapuheenjohtaja/viceordförande
Berg Mari jäsen/medlem
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Malm Jari jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Pärssinen Satu jäsen/medlem
Nikkanen Mari jäsen/medlem
Skogster Erin nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Eränpalo Tommi esittelijä/föredragande
Strandström Riikka asiantuntija/sakkunnig
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 31.8.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 31.8.2023.