Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinkeino- ja työllisyysjaosto / Näringslivs- och sysselsättningssektionen
Pöytäkirja 19.09.2023 klo 17:30 - 21:32 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
36   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
37   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
38   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
39 Vuoden 2024 talousarvioesitys ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma, elinkeino- ja työllisyysjaosto / Budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanen åren 2024-2026, näringslivs- och sysselsättningssektion
40 Investointiesitys vuodelle 2024, elinkeino- ja työllisyysjaosto / Investeringsförslag för år 2024, näringslivs- och sysselsättningssektion
41 Elinkeino-ohjelma / Näringslivsprogrammet
42 Yritystapahtuman 8.-9.9.2023 kuulumiset / Aktuella från företagsevenemanget 8.-9.9.2023
43 KUUMA-hankkeet -Sipoon kunnan osallisuus / Projekter i KUUMA - Sibbo kommuns deltagande
44 Korvenportin suunnitelman toteuttamisen seuraavat vaiheet / De följande skeden av förverkligandet av planen för Storskogsporten
45   TV-sarjan esittämä avustuspyyntö / Begäran om bidrag presenterad av en tv-serie
46   Työllisyyspalveluiden ajankohtaiset asiat / Aktuellt inom sysselsättningstjänster
47   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Asunmaa Jani puheenjohtaja/ordförande
Juselius Carola varapuheenjohtaja/viceordförande
Lindström Jonas jäsen/medlem
Rissanen Sari jäsen/medlem
Lindholm Tristan nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Isaksson Anton yritysedustaja/företagsrepresentant
Roivainen Katri esittelijä/föredragande
Piilo Henna esittelijä/föredragande
Silfvenius Mika asiantuntija/sakkunnig
Kujanpää Jonas tekninen sihteeri/teknisk sekreterare
Tanskanen Tiina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 27.9.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 27.9.2023.