Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 13.09.2023 klo 17:02 - 19:10 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
78   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
79   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
80   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
81 N48A Laaksosuontien itäpuolen asemakaava, 1. vaihe, kaavaluonnos / N48A Detaljplan för Dalkärrsvägens östra sida, fas 1, planutkast
82 RA8 Krokholmen II ranta-asemakaavan muutos, hyväksyminen / RA8 Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen II, godkännande
83   Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet 2023 / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2023
84 Kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoitusohjelma 2023-2025 / Planläggningsöversikt 2023 och planläggningsprogram 2023-2025
85 Kiinteän omaisuuden ostaminen, kiinteistö 753-421-0005-0289 KERAMEIKOS/ Inköp av fast egendom, fastigheten 753-421-0005-0289 KERAMEIKOS
86 Kiinteän omaisuuden vaihto, määräalat kiinteistöistä 753-412-0004-0009 ÅBACKA I ja 753-423-0013-0001 Helsingfors Sinnessjukhus ja kiinteistöt 753-423-0009-0107 SOLFÄLT ja 753-423-0009-0108 SOLÅKER / Fastighetsbyte, outbrutna områden från...
87 Tontin vuokraaminen Bastukärrin asemakaava-alueella 753-421-0007-0251 ja 753-421-0007-0084 / Arrende av tomt på Bastukärr detaljplaneområde 753-421-0007-0251 och 753-421-0007-0084, Nikkarit Holding Oy
88 BA5 Bastukärrin työpaikka-alueen laajennus ja muutos, kaavoituksen käynnistämissopimus / Utvidgning och ändring av A5 Bastukärrs arbetsplatsområde, ett avtal om att inleda planläggning
89   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
90   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Lindqvist Kaj kh. puheenjohtaja / kst. ordförande
Väänänen Vili nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Sirén Lari esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Pakarinen Rosa
Tiittanen Niina asiantuntija/sakkunnig
Lehtonen Mika asiantuntija/sakkunnig
Sepperi Toni asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 21.9.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 21.9.2023.