Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 15.11.2022 klo 17:01 - 18:12 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
119   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
120   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
121   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
122 Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen Jokilaakson asemakaava-alueella, K5062 T1 753-423-0004-0143 / Förlängning av byggnadsförpliktelsen på Sibbo ådal detaljplaneområde, K5062 T1 753-423-0004-0143, Asunto osakeyhtiö Sipoon Jokilaa...
123 T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava, hyväksyminen / Detaljplan för T6 Östra Tasträsk, godkännande
124   Pohjois-Paippisten osayleiskaavan tarkistettujen suunnitteluperiaatteiden selvennös
125 RA8 Krokholmen II ranta-asemakaavan muutos, ranta-asemakaavan muutoksen käynnistämissopimus / RA8 ändring av Krokholmen II stranddetaljplan, ett avtal om att inleda stranddetaljplanering
126   Maankäyttöjaoston kokousajat vuodelle 2023 / Markanvändningssektionens sammanträdestider år 2023
127   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
128   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig
Kupiainen Pieta asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 23.11.2022 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 23.1.2022.