Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 24.08.2022 klo 17:00 - 19:26 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
84   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
85   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
86   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
87 BA4 Bastukärr asemakaavamuutos 2, hyväksyminen / BA4 Detaljplaneändring 2 för Bastukärr, godkännande
88 Tontinluovutuskilpailun järjestäminen Jokilaakson asemakaava-alueella korttelissa 5060 / Arrangerandet av tomtöverlåtelsetävling på Ådalens detaljplaneområde i kvarter 5060
89   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
90   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Lundberg Claudia varajäsen/ersättare
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Väänänen Vili nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig
Söderholm Dennis asiantuntija/sakkunnig