Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 06.04.2022 klo 17:32 - 21:36 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
29   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
30   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
31   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
32 Perusopetuksen tuntiresurssin jako lukuvuodelle 2022-2023 / Fördelning av timresursen inom den grundläggande utbildningen under läsåret 2022-2023
33   Sipoon lukion kuvataiteen tuntiopettajan viran perustaminen / Inrättande av en timlärartjänst i bildkonst vid Sipoon lukio
34   Vuosityöaikaan sidotun erityisopettajan viran perustaminen Sipoon lukioon / Inrättandet av en speciallärartjänst med årsarbetstid vid Sipoon lukio
35   Valmistavan opetuksen opettajan viran perustaminen / Inrättande av en lärartjänst för den förberedande undervisningen
36   Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön viran aukijulistaminen / Ledigförklarande av tjänsten som chef för kultur- och fritidstjänster
37 Aloite parkkipaikkojen lisäämisestä Möträskintielle - Kokoomuksen valtuustoryhmä / Motion om flera parkeringplatser till Möträskvägen - Samlingspartet fullmäktigegrupp
38 Aloite etusijan antamiseksi sipoolaisille Sipoon opiston kursseille ilmoittautumiseen - Caroline Högel ym. / Motion om att ge Sibbobor förtur vid anmälning till Sibbo institutets kurser - Caroline Högel m.fl.
39 Aloite ulkotekojään rakentamisesta - Heikki Vestman ym. / Motion om att bygga utekonstis - Heikki Vestman m.fl.
40 Aloite Pilvijärven kehittämisestä talviuintipaikaksi / Motion om utveckla Molnträsket till en vinterbadplats
41   Sivistyspalveluiden talouden toteutuminen 02/2022 / Bildningstjänsternas ekonomiska utfall 02/2022
42   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Alaterä Tuomas varapuheenjohtaja/viceordförande
Berg Mari jäsen/medlem
Günsberg-Sandström Laura varajäsen/ersättare
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Malm Jari jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Pärssinen Satu jäsen/medlem
Räike Pauliina jäsen/medlem
Skogster Antti kh:n edustaja/kst:s representant
Ristimäki Elias nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Keski-Oja Mervi asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Sahala Katriina asiantuntija/sakkunnig
Strandström Riikka asiantuntija/sakkunnig