Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 09.03.2022 klo 17:30 - 20:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
21   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
22   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
23   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
24   Tuntiopettajaviran perustaminen Sipoon opistoon 1.8.2022 alkaen / Inrättandet av en timlärartjänst till Sibbo institut fr.o.m. 1.8.2022
25 Sivistysvaliokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 / Bildningsutskottets verksamhetsberättelse och bokslut 2021
26 Sivistysosaston vuoden 2021 hyvinvointiraportti / Bildningsavdelningens välfärdsrapport för år 2021
27   Etelä -Sipoon päiväkotiratkaisut / Alternativen gällande Södra Sibbos daghemslösningar
28   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Engblom Charlotta puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Tuomas varapuheenjohtaja/viceordförande
Berg Mari jäsen/medlem
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Malm Jari jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Pärssinen Satu jäsen/medlem
Räike Pauliina jäsen/medlem
Skogster Antti kh:n edustaja/kst:s representant
Ristimäki Elias nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Kämppi Marika asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Sarin Elina asiantuntija/sakkunnig