<![CDATA[Dynasty]]>202216403<![CDATA[Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen opettaja, Päiväkoti Pikkusydän, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (133904)]]>2022-05-25202216333<![CDATA[Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken / Maksuhyvityksen myöntäminen Mäntymäen päiväkodin asiakasmaksuista / Beviljande av gottgörelser i klientavgifter för Tallbackens daghem]]>2022-05-25202216540<![CDATA[Svensk undervisningschef / Val av rektor (vakans 237003), Kungsvägen skola, Utbildningstjänster, Bildningsavdelningen]]>2022-05-25202216494<![CDATA[Palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Servicedirektör, tjänste / Palvelusetelipalvelun tuottajan hyväksyminen, omaishoitajien lakisääteiset vapaat/tukipalvelut/ / Godkännande av serviceproducent med servicesedel, arbrytarservice av närståendevårdarnas lagstadgade ledighet/stödservice/ Hemfysio Finland...]]>2022-05-25202216483<![CDATA[Liikuntapalvelupäällikkö / Chef för idrottstjänster / Liikuntatuki-kohdeavustuksen jakaminen 2022 / Fördelning av Idrottsunderstöd-specialunderstöd 2022]]>2022-05-25202216477<![CDATA[Liikuntapalvelupäällikkö / Chef för idrottstjänster / Avustuksen jakaminen alle 18-vuotiaille junioreille tarkoitettuun ohjattuun toimintaan 2022/Erä I / Fördelning av bidrag för ledd träning för juniorer under 18 år 2022/Rat I]]>2022-05-25202216446<![CDATA[Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjä / Päätoiminen tuntiopettaja, Sipoon Opisto, Sivistysosasto, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Timlärare i huvudsyssla, Sibbo institut, Bildningsavdelningen, Kultur- och fritidstjänster (238309)]]>2022-05-24202216412<![CDATA[Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta, Hansaksen päiväkoti, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (133109)]]>2022-05-24202216410<![CDATA[Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken / Lastenhoitajan valinta, Kartanon päiväkoti Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (134417)]]>2022-05-24202216408<![CDATA[Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta, päiväkoti Pikkusydän, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (132703)]]>2022-05-24202216406<![CDATA[Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta, päiväkoti Pikkusydän, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut / Val av barnskötare inom småbarnspedagogik, Daghemmet Lillhjärtat, Bildningsavdelningen, Tjänster för småbarnspedagogik (134703)]]>2022-05-24202216405<![CDATA[Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen opettaja, Päiväkoti Pikkusydän, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (133503)]]>2022-05-24202216404<![CDATA[Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen opettaja, Päiväkoti Pikkusydän, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (134404)]]>2022-05-24202216413<![CDATA[Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen opettaja, Hansaksen päiväkoti, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (133103)]]>2022-05-24202216459<![CDATA[Palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Servicedirektör, tjänste / Kehittämisvalmentajan valinta (vakanssi 122156), Kotihoito, Ikääntyneiden palvelut, Sosiaali- ja terveysosasto / Val av utvecklingstränare inom Hemvård, Tjänster för äldre, Social- och hälsovårdsavdelningen]]>2022-05-24202216230<![CDATA[Kunnanjohtaja / Kommundirektör / Avustuksen myöntäminen Sipoon Moottorikerho ry:lle]]>2022-05-23202214364<![CDATA[Opetuspäällikkö / Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin valinta (vakanssi 237824), Sipoonlahden koulu, Koulutuspalvelut, Sivistysosasto]]>2022-05-20202216198<![CDATA[Nuorisopalvelupäällikkö / Servicechef för ungdomstjänster / Leiri- ja retkiavustus 2022/Nuorisopalvelut / Läger- och utfärdsbidrag 2022/Ungdomstjänster]]>2022-05-20202216305<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Sijoituslupa tietoliikennekaapelin sijoittamiseen kiinteistölle 753-414-0003-0137 Ruxas / Tillstånd för placering av datakabel på fastigheten 753-414-0003-0137 Ruxas, Kallbäck, Telia Finland Oyj]]>2022-05-19202216249<![CDATA[Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör / Matkamäärays/Sipoon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut_ 14428173]]>2022-05-19202216210<![CDATA[Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör / Päiväkodin johtajan valinta, esiopetus Pohjois-Sipoo, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (132410)]]>2022-05-19202216154<![CDATA[Palvelupäällikkö, lastensuojelu / Servicechef, barnskydd / Sosiaalityöntekijän valinta, lapsiperheiden sosiaalityö, Sosiaali- ja terveysosasto, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut / Val av socialarbetare, barnfamiljernas socialarbete, Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för barn, unga...]]>2022-05-19202216309<![CDATA[Opetuspäällikkö / Päätoimisen tuntiopettajan virka, valmistava opetus (vakanssi 237857), Sipoonjoen koulu, Koulutuspalvelut, Sivistysosasto]]>2022-05-19202216218<![CDATA[Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen opettajan valinta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (134203)]]>2022-05-18202216196<![CDATA[Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken / Varhaiskasvatuksen opettajan valinta, Metsätien päiväkoti, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (132710)]]>2022-05-17202215901<![CDATA[Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör / Sosiaali- ja terveystoimen myöntämät avustukset yhdistyksille 2022 / Social- och hälsovårdens beviljade understöd till föreningar 2022]]>2022-05-17202216047<![CDATA[Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör / Sateenkaaren sekä akuutti- ja kuntoutusosaston henkilökunnan kuljetukset väistötiloihin ajalle 13.6.-31.12.2022 - Resor för personalen på Regnbågen samt akut- och rehabiliteringsavdelningen till de tillfälliga lokaliteterna för tiden 13....]]>2022-05-17202216171<![CDATA[Palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Servicedirektör, tjänste / Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/Emiilia Leppänen]]>2022-05-17202216103<![CDATA[Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken / Maksuhyvityksen myöntäminen avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan asiakasmaksusta / Beviljande av gottgörelse för klubbverksamhetens avgift i öppna småbarnspedagogiken]]>2022-05-16202216131<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Maanomistajan suostumus maa-alueen käyttöön / Markägarens samtycke till att använda kommunens markområden 21.-22.5.2022, 753-416-0022-0006 Kvarnbacken, Scoutkåren Åfararna]]>2022-05-16