<![CDATA[Dynasty]]>202439109<![CDATA[Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör / Siivoojan valinta (vakanssi 149619), Toimitilat, Yhdyskunta ja ympäristö/ Val av städare, Lokalitetsförvaltning, Samhälle och miljö]]>2024-05-27202439246<![CDATA[Varhaiskasvatusjohtaja / Direktör för småbarnspedagogik / Suunnittelijan valinta, varhaiskasvatus (132414), Varhaiskasvatuksen toimiala / Val av planerare, småbarnspedagogik, Sektorn för småbarnspedagogik]]>2024-05-27202439155<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Tontin myynti Pohjanniityn asemakaava-alueella, kortteli 1540 tontti 2, 753-423-0023- 0119 / Försäljning av tomt på Norrängens detaljplaneområde, kvarter 1540 tomt 2, 753-423-0023-0119]]>2024-05-27202439261<![CDATA[Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör / Forskningslov, Isak Hannus, Helsingfors Universitet]]>2024-05-27202439208<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Alueen vuokraaminen työmaaparakkeja ja työmaan varastoalueeksi kiinteistöllä 753-416-0035-0227, Kiinteistö Oy Sipoon Puistikkotie 4 / Arrende av området för arbetsplatsbaracker och arbetsplatsens lagri...]]>2024-05-24202439245<![CDATA[Rehtori, Sipoon lukio / Biologian ja maantieteen lehtorin valinta]]>2024-05-24202439181<![CDATA[Varhaiskasvatusjohtaja / Direktör för småbarnspedagogik / Varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajan hyväksyminen / Godkännande av småbarnspedagogikens serviceproducent Steinerpäiväkoti Päivänsäde]]>2024-05-23202439160<![CDATA[Varhaiskasvatusjohtaja / Direktör för småbarnspedagogik / Tutkimuslupa - Forskningslov Nea Kronberg]]>2024-05-23202439079<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Sijoituslupa sadevesiputkelle kiinteistöllä 753-416-0035-0227, Kiinteistö Oy Sipoon Puistikkotie 4 / Tillstånd för placering av dagvattenrör på fastigheten 753-416-0035-0227, Kiinteistö Oy Sipoon...]]>2024-05-23202439047<![CDATA[Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef / Söderkullan Kartanon ikkunoiden maalausurakoitsijan valinta]]>2024-05-23202439040<![CDATA[Liikuntapalvelupäällikkö / Chef för idrottstjänster / Kuvauslupa Talman montun uimarannalle/Tekele Productions Oy]]>2024-05-23202436968<![CDATA[Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör / Matkamääräys / Hanna Graeffe, Saksaan 8.-16.6.2024]]>2024-05-23202437800<![CDATA[Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör / Matkamääräys, Kaisa Siitonen Italiaan 28.4-5.5.2024]]>2024-05-23202438628<![CDATA[Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör / Matkamääräys / Johanna Romeik, Ateena Kreikka 30.6. - 7.7.2024]]>2024-05-23202437798<![CDATA[Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör / Forskningslov / Mikael Gros, Sydkustens Landskapsförbund r.f.]]>2024-05-23202439139<![CDATA[Nuorisopalvelupäällikkö / Servicechef för ungdomstjänster / Leiri- ja retkiavustus 2024/Nuorisopalvelut / Läger- och utfärdsbidrag 2024/Ungdomstjänster]]>2024-05-22202439135<![CDATA[Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef / Hankintapäätös viherhoidon töiden valvonta, Etelä-Sipoo]]>2024-05-22202439134<![CDATA[Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef / Hankintapäätös NG8 Nikkilän kartanon keskuksen katu- ja rakennussuunnittelu, lisätyö Lukkarintien alikulkusillan vaihtoehtotarkastelu]]>2024-05-22202438770<![CDATA[Kunnanjohtaja / Kommundirektör / Sipoon kunnan maahanmuuton ja kotoutumisen edistämisen yhteistyöryhmän nimeäminen / Utnämning av Sibbo kommuns samarbetsgrupp för invandring och integrationsfrämjande]]>2024-05-17202438997<![CDATA[Kunnanjohtaja / Kommundirektör / Kunniakäynti sankarihaudoilla Kaatuneitten muistopäivänä 2024]]>2024-05-17202438897<![CDATA[Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör / Siivooja-ravitsemistyöntekijän valinta (vakanssi 121403), Siivouspalvelut, Toimitilat, Yhdyskunta ja ympäristö/ Val av städare-bespisningsarbetare, Städtjänster, Lokalitetsförvaltning, Samhäll...]]>2024-05-15202438920<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Sijoituslupa maakaapelille kiinteistöillä 753-001-9901-0002 ja 753-423-0002-0227, Segrispuisto Nikkilä, Fizza Oy / Tillstånd för placering av jordkabel på fastigheter 753-001-9901-0002 och 753-423-0002-022...]]>2024-05-15202438915<![CDATA[Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef / Hankintapäätös T6 Taasjärven itäpuolen katu- ja rakennussuunnittelu, lisätyö asukasneuvottelut]]>2024-05-15202438914<![CDATA[Hallintopäällikkö / Förvaltningschef / Avustuksen myöntäminen yleishyödyllisten yhteisöjen vuoden 2024 kiinteistöveroa varten - kunnanhallitus / Beviljande av bidrag för allmännyttiga samfunds fastighetsskatt 2024 - kommunstyrelsen]]>2024-05-15202438855<![CDATA[Varhaiskasvatusjohtaja / Direktör för småbarnspedagogik / Hankintapäätös: Landsängenin päiväkodin kalustehankinta - Sarastia Oy:n puitesopimukseen 337958 perustuva kevennetty kilpailutus]]>2024-05-14202438263<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Katualueiden haltuunotto ja lunastus osalta rakennuskaavojen N1, N3 N5, N8, N9, N15, N17 ja N18 ja asemakaavan N50 alueilla]]>2024-05-14202438255<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Katualueiden haltuunotto ja lunastus osalta rakennuskaavojen N1 ja N23 ja asemakaavojen N40, N49 ja N56 alueilta]]>2024-05-14202438804<![CDATA[Tonttipäällikkö / Tomtchef / Määräaikainen muutos kunnan peltoalueiden vuokraaminen ”Alue 2” kiinteistöiltä 753-421-0007-0023, 753-421-0005-0344, 753-421-0007-0072 ja 753-421-0007-0184 Rauhamäen alueella / Tillfällig...]]>2024-05-14202438696<![CDATA[Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef / Salpar skola, hätäpoistumistien urakoitsijan valinta]]>2024-05-13202438785<![CDATA[Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef / Sipoonlahden koulun nuohouksien, mittauksien ja säätöjen urakoitsijan valinta]]>2024-05-13