Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Viranhaltijat

Viranhaltijat Viimeisin päätös
Avohoidon ylilääkäri / Öppensjukvårdens överläkare Ei julkaistuja päätöksiä
Chief Digital Officer Ei julkaistuja päätöksiä
Elinkeinopäällikkö / Näringschef Ei julkaistuja päätöksiä
Hallintopäällikkö / Förvaltningschef Ei julkaistuja päätöksiä
Henkilöstöpäällikkö / Personalchef Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava lääkäri / Chefsläkare Ei julkaistuja päätöksiä
Kaavoituspäällikkö / Planläggningschef Ei julkaistuja päätöksiä
Katupäällikkö / Gatuchef Ei julkaistuja päätöksiä
Kehitysjohtaja / Utvecklingsdirektör Ei julkaistuja päätöksiä
Kirjastopalvelupäällikkö / Servicechef för bibliotekstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja / Kommunstyrelsens ordförande 28.06.2022
Tulospalkkaus 2021, kunnanjohtaja Mikael Grannas
Kunnanjohtaja / Kommundirektör 27.06.2022
Tulospalkkaus 2021, osastopäällikkö Leena Kokko
Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef Ei julkaistuja päätöksiä
Liikuntapalvelupäällikkö / Chef för idrottstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
Lupavalmistelija / Lovberedare Ei julkaistuja päätöksiä
Nuorisopalvelupäällikkö / Servicechef för ungdomstjänster Ei julkaistuja päätöksiä
Opetuspäällikkö 01.07.2022
Koulunkäynninohjaaja / Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan valinta, Jokipuiston koulu, Sivistysosasto, Koulutuspalvelut (137612)
Palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Servicedirektör, tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning 01.07.2022
Henkilökohtainen apu, hintojen tarkistaminen 1.10.2022 alkaen
Palvelujohtaja, LNP / Servicedirektör Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelujohtaja, työikäiset / Servicedirektör 14.06.2022
Hammashoitajan valinta, Sosiaali- ja terveysosasto, Suun terveydenhuolto / Val av tandskötare, Social- och hälsovårdsavdelningen, Mun- och tandvården (123026)
Palvelupäällikkö, aikuissosiaalityö / Servicechef, vuxensocialarbete Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, ikääntyneiden hoiva-asuminen ja perhehoito / Servicechef, boendeservice och familjevård för äldre Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Servicechef, tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, kotihoito / Servicechef, hemvård Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, lastensuojelu / Servicechef, barnskydd Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, neuvola / Servicechef, rådgivning Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö-hyvinvointikoordinaattori / Servicechef- välfärdskoordinator Ei julkaistuja päätöksiä
Rakennusvalvontapäällikkö / Byggnadstillsynschef Ei julkaistuja päätöksiä
Rehtori, Sipoon lukio Ei julkaistuja päätöksiä
Rektor, Sibbo Gymnasium Ei julkaistuja päätöksiä
Ruokapalvelupäällikkö / Kostchef 04.07.2022
Ravitsemistyöntekijän valinta (vakanssi 121602), Ruokapalvelut, Sosiaali- ja terveysosasto / Val av bespisningsarbetare, Kostservice, Social- och hälsovårdsavdelningen
Sipoon opiston rehtori / Sibbo instituts rektor Ei julkaistuja päätöksiä
Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör 01.07.2022
Kilpailutuksen keskeyttäminen / sivistysvaliokunnan palveluiden kehittämissuunnitelma
Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör 29.06.2022
Toisen optiokauden käyttöönotto, Suun terveydenhuollon hammaslaboratoriopalvelut / Ibruktagande av andra optionsåret, tandlaboratorietjänster för mun- och tandvård
Svensk undervisningschef 29.06.2022
Timlärare i huvudsyssla, finska, religion, livsåskådning och historia, Kungsvägens skola, Bildningsavdelningen, Utbildningstjänster (237039)
Talousjohtaja / Ekonomidirektör Ei julkaistuja päätöksiä
Tekninen johtaja / Teknisk direktör 28.06.2022
Kiinteistönhoitajan valinta, Toimitilat, Tekniikka- ja ympäristöosasto (vakanssi 435519) / Val av fastighetsskötare, Lokalitetsförvaltning, Avdelningen för teknik och miljö
Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef 23.06.2022
Nikkilän sosiaali- ja terveysasema, Akuutti- ja kuntoutus sekä Sateenkaari osastojen korjaustyöt, rakennustöiden valvojan valinta
Toimialan kehittämispäällikkö / Sektorns utvecklingschef 03.05.2022
Hankintapäätös asunto-osakkeiden myynti 2022, myyntivälittäjän valinta
Tonttipäällikkö / Tomtchef 30.06.2022
Sijoituslupa jakokaapille ja sähkökaapelille kiinteistöllä 753-416-0063-0004 Kyrkängen / Tillstånd för placering av elskåp och -kabel på fastigheten 753-416-0063-0004 Kyrkängen, Nikkilä, Sipoon Energia Oy
Työllisyyspäällikkö / Sysselsättningschefen Ei julkaistuja päätöksiä
Vanhustyön päällikkö / Chef för äldreomsorgen Ei julkaistuja päätöksiä
Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogiken 02.07.2022
Varhaiskasvatuksen opettajan valinta, Miilin päiväkoti, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut (135403)
Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket 04.07.2022
Pelastusaseman vesihuoltourakoitsijan valinta
Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster 21.06.2022
Kirjastonhoitajan valinta, Kirjastopalvelut, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (vakanssi 138606) / Val av bibliotekarie, Bibliotekstjänster, Kultur och fritidstjänster
Ympäristötarkastaja / Miljöinspektör Ei julkaistuja päätöksiä
Ympäristövalvoja / Miljöövervakare Ei julkaistuja päätöksiä
Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef Ei julkaistuja päätöksiä