Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 95 

 

Kiinteän laajakaistarakentamisen lain 1262/2020 mukaisen tuen saajan valinta Sipoon kunnan alueelle

 

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 332 

 

Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sipoo.fi

Uudenmaan liitto julisti haettavaksi 9.8.2023 kiinteän laajakaistarakentamisen lain 1262/2020 mukaisen tuen Sipoon kunnan alueelle. Hakemukset pyydettiin 8.9.2023 klo 12:00 mennessä.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Ensisijaisesti pyydettiin koko Sipoon kunnan kattavaa hanke-ehdotusta ja osahanke-ehdotukset voidaan huomioida vain, jos ei koko kunnan kattavaa hanke-ehdotusta saada. Yhtään koko Sipoon kunnan kattavaa hanke-ehdotusta ei saatu. Hankealueesta oli rajattu pois Traficomin keväällä teettämän markkina-analyysin mukaiset alueet, joilla joko Traficomin keräämien tietojen tai yritysten lausunnoissaan ilmoittamien tietojen mukaan on laajakaistatukilain mukaista laajakaistaverkon saatavuutta tai sellainen verkko on todennäköisesti ja uskottavasti suunnitteilla.

Määräaikaan mennessä saapui kaksi osahanke-ehdotusta, hakijoina Valokuitunen Oy (12 kpl osahankkeita) ja LPOnet OSK ANL (1 kpl osahanke) eikä myöhässä saapuneita hakemuksia ollut.

Uudenmaan Liitto on 19.9.2023 Maakuntajohtajan päätöksellä §109/2023 valinnut Valokuitunen Oy:n toteuttamaan hankkeen.

Hankkeen kokonaiskustannus on 4 354 206,20 €, josta yrityksen omarahoitusosuus on 2 015 029,40 €, EU rahoituksen osuus 1 169 588,40 sekä kunnan osuus € 1 169 588,40. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2024-2025.

Mikäli Sipoon kunta ei myönnä omaa rahoitusosuuttaan tässä päätöksessä valitulle toteuttajalle/hankkeelle, kumotaan tämä Uudenmaan liiton tekemä toteuttajan valintapäätös vastaavalta osalta ja hanke raukeaa.

Jotta tarkoitusta varten tarvittava EU rahoitus saadaan varattua, on Traficomin tehtävä tästä päätös vielä tämän vuoden aikana. Tätä päätöstä varten he tarvitsevat kunnan ja Uudenmaan Liiton lainvoimaiset päätökset. Uudenmaan Liiton päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus.

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Sipoon kunta hyväksyy Uudenmaan Liiton päätöksen mukaisesti Valokuitunen Oy:n rakentamaan kiinteää laajakaistaverkkoa Sipooseen heidän Uudenmaan Liitolle antamansa tarjouksen mukaisesti.

Sipoon kunta varautuu talousarvionsa investointiosassa huomioimaan laajakaistatuen 600.000€ vuodelle 2024 ja 600.000€ vuodelle 2025.

Hankkeiden toteuttamisen yksityiskohdista ja lopullisista ehdoista tehdään erillinen sopimus kunnan ja Valokuitunen Oy:n välillä.

Jos Uudenmaan Liiton päätös §109/2023 ei saa lainvoimaa tai Traficom ei tee päätöstä hankkeelle varatusta EU rahoituksesta, tämä päätös raukeaa.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely  

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisellä korjauksella.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Liitteet

 

Valtuusto 30.10.2023 § 95  

956/02.05.01.03/2023  

Kunnanhallituksen ehdotus

 Valtuusto päättää, että Sipoon kunta hyväksyy Uudenmaan Liiton päätöksen mukaisesti Valokuitunen Oy:n rakentamaan kiinteää laajakaistaverkkoa Sipooseen heidän Uudenmaan Liitolle antamansa tarjouksen mukaisesti.

Sipoon kunta varautuu talousarvionsa investointiosassa huomioimaan laajakaistatuen 600.000€ vuodelle 2024 ja 600.000€ vuodelle 2025.

Hankkeiden toteuttamisen yksityiskohdista ja lopullisista ehdoista tehdään erillinen sopimus kunnan ja Valokuitunen Oy:n välillä.

Jos Uudenmaan Liiton päätös §109/2023 ei saa lainvoimaa tai Traficom ei tee päätöstä hankkeelle varatusta EU rahoituksesta, tämä päätös raukeaa. 

Käsittely 

Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 

Liitteet 

 

Liite 1 - Kiinteän laajakaistarakentamisen lain 1262/2020 mukaisen tuen saajan valinta Sipoon kunnan alueelle