Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 24.05.2023/Pykälä 77


Sipoon varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen 1.8.2023 alkaen / Höjning av kommuntillägget till stödet för privat vård inom småbarnspedagogiken i Sibbo kommun från 1.8.2023

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 09.05.2023 § 69 

 

Valmistelija / Beredare: varhaiskasvatusjohtaja / direktör för småbarnspedagogik, Mervi Keski-Oja, mervi.keski-oja(at)sipoo.fi, varhaiskasvatuksen asiantuntija/sakkunnig inom småbarnspedagogik, Elina Sarin, elina.sarin@sipoo.fi

Taustaa:

Sipoon kunnassa ei ole korotettu varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen kuntalisää noin kymmeneen vuoteen. Viimeksi vuonna 2014 siihen tehtiin päinvastoin 10 euron pienennys Sipoon Kattilankansi -säästötoimenpiteiden vuoksi. Hieman myöhemmin seuraavana vuonna aloitettiin valmistelut/tunnustelut varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotosta kunnassa ja silloin toivottiin, että kunnassa voitaisiin ottaa käyttöön pelkästään yksi tukimuoto yksityisen varhaiskasvatuksen tukemiseen ja se olisi palveluseteli.

Käytännössä kaikkien Sipoossa toimivien yksityisten päiväkotien ei ollut mahdollista sitoutua palvelusetelitoimijoiksi, koska siinä kunta määrittelee kattohinnan eri ikäisten lasten toiminnan järjestämisestä saatavalle korvaukselle, eikä palveluntuottajan mahdollisesti tarpeelliselle asiakasmaksun itsenäiselle määrittelylle ole juuri sijaa (ainoastaan maksimissaan 0-30/kk/lapsi).

Yksityisen hoidon tuella toimivat sipoolaiset päiväkodit ovat huolissaan taloudellisesta tilanteestaan

Sipoossa toimii edelleen kaksi päiväkotia yksityisen hoidon tuella ja kuntakohtaisesti maksettavalla kuntalisällä. Näiden toimijoiden taholta on oltu kuntaan yhteydessä taloudellisista haasteista, joita kohonneet kustannukset sähkön, ruuan hinnan sekä varhaiskasvatusalan henkilöstön osalta heille aiheuttavat. Laskelmien perusteella kunnalle ehdotetaan 75 euroa/kuukausi/lapsi korotusta varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen kuntalisään, jotta yksityisen päiväkotitoiminnan järjestämistä voidaan jatkaa.

Vertailua muihin kuntiin

Yksityisen hoidon tuen kuntalisät 27.4.2023 lähikunnissa ja kaupungeissa, joissa yksityisen hoidon tuen kuntalisä on käytössä:

 

Alle 3-v.

Yli 3-v 

Sipoo

590 e/kk

456 e/kk

Tuusula

720 e/kk

420 e/kk

Kerava

560 e/kk

380 e/kk

Espoo

680 e/kk

470 e/kk

Helsinki

647 e/kk

387 e/kk

 

Sipoon yksityisen hoidon tuen kuntalisä on nykyisellään varsin kilpailukykyinen muiden kuntien ja kaupunkien kuntalisien kanssa, erityisesti yli kolmivuotiaiden lasten osalta. Korotuspainetta on kuitenkin tullut hintojen nousun vuoksi.  Lisäksi on huomioitava, että Sipoon palvelusetelin arvoa on nostettu lähivuosina v.2018-2023 817 eurosta 920 euroon, kun yksityisen hoidon tuen kuntalisä on pysynyt kaikki vuodet samana.

Lasten määrä ja korotuksen vaikutus kunnan talouteen

Yksityisenhoidon tukea saa päiväkotihoitoon 69 sipoolaista lasta (31.3.2023). Näistä 10 on esiopetuksessa, 51 yli 3-vuotiaita ja 8 alle 3-vuotiaita. Lisäksi kolmella lapsella on hoitaja kotona.

Näiden päiväkotihoidossa tai esiopetuksessa olevien lasten osalta 75 e/kk/lapsi korotus merkitsisi kunnalle vuositasolla n. 60 000e lisäystä ja tälle vuodelle 5 kk osalta n. 25 000e.

Alla on Sipoon kunnan aiemmat yksityisen hoidon tuen kuntalisät vuodelta 2014 ja ehdotetut uudet korotukset 1.8.2023 alkaen. Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen korvaus pysyy samana eli 520e/kk/lapsi.

Päiväkodissa, alle 3v  590e -> 665e   

Päiväkodissa, yli 3v   456e -> 531e

Perhepäivähoidossa, alle 3v/yli 3v 280e/170e -> molemmat 300e

Kotiin palkattu hoitaja, alle 3v/yli 3v 280e/170e -> molemmat 300e

Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus 100e -> 175e

Maksuton esiopetus, korvaus  520e

Vaikka Sipoon varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus lisääkin kunnan kuluja, se kuitenkin mahdollistaa yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämisen kunnassa ja palvelujen tarjonnan monipuolisuuden. Jos yksityiset päiväkotiyrittäjät joutuisivat lopettamaan toimintansa taloudellisten haasteiden vuoksi, joutuisi kunta järjestämään lapsille lakisääteisesti varhaiskasvatuksen, ja se maksaisi kunnalle vielä enemmän.

Toimivalta

Sipoon hallintosäännön mukaan (26§) Valiokunta päättää maksuista, tulorajoista, vuokrista ja muista korvausperusteista, mikäli se voimassa olevien säännösten mukaan on mahdollista.

Esittelijä / Föredragande Varhaiskasvatusjohtaja / Direktör för småbarnspedagogik Keski-Oja Mervi

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää korottaa Sipoon yksityisen hoidon tuen kuntalisää.
Kuntalisä on 1.8.2023 alkaen kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa hoitomuodoittain lapsi/kuukausi:
- Yksityinen päiväkoti, 665 euroa/ alle 3-vuotias lapsi
- Yksityinen päiväkoti, 531 euroa/ yli 3-vuotias lapsi
- Yksityinen perhepäivähoito, 300 euroa
- Kotiin palkattu hoitaja, 300 euroa
- Yksityinen päiväkoti, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, 175 euroa

Bildningsutskottet beslutar höja kommuntillägget till stödet för privat vård i Sibbo kommun.
Kommuntillägget inom småbarnspedagogik på heltid enligt vårdform/barn/månad från och med 1.8.2023:
- Privat daghem, 665 euro/barn under 3 år
- Privat daghem, 531 euro/barn över 3 år
- Privat familjedagvård, 300 euro
- Vårdare anställd i hemmet, 300 euro
- Förskoleundervisnings kompletterande småbarnspedagogik i privat daghem, kommuntillägg 175 euro

Käsittely / Behandling  Charlotta Engblom ehdotti, asian jättämistä pöydälle. Sivistysvaliokunta kannatti Charlotta Engblomin ehdotusta asian jättämisestä pöydälle.

 Charlotta Engblom föreslog att ärendet bordläggs. Bildningsutskottet understödde enhälligt Charlotta Engbloms förslag.

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Bildningsutskottet beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.

 

Liitteet / Bilagor

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 24.05.2023 § 77  

440/12.07.01.00/2023  

Valmistelija / Beredare: varhaiskasvatusjohtaja / direktör för småbarnspedagogik, Mervi Keski-Oja, mervi.keski-oja(at)sipoo.fi, varhaiskasvatuksen asiantuntija/sakkunnig inom småbarnspedagogik, Elina Sarin, elina.sarin@sipoo.fi

Taustaa:

Sipoon kunnassa ei ole korotettu varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen kuntalisää noin kymmeneen vuoteen. Viimeksi vuonna 2014 siihen tehtiin päinvastoin 10 euron pienennys Sipoon Kattilankansi -säästötoimenpiteiden vuoksi. Hieman myöhemmin seuraavana vuonna aloitettiin valmistelut/tunnustelut varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotosta kunnassa ja silloin toivottiin, että kunnassa voitaisiin ottaa käyttöön pelkästään yksi tukimuoto yksityisen varhaiskasvatuksen tukemiseen ja se olisi palveluseteli.

Käytännössä kaikkien Sipoossa toimivien yksityisten päiväkotien ei ollut mahdollista sitoutua palvelusetelitoimijoiksi, koska siinä kunta määrittelee kattohinnan eri ikäisten lasten toiminnan järjestämisestä saatavalle korvaukselle, eikä palveluntuottajan mahdollisesti tarpeelliselle asiakasmaksun itsenäiselle määrittelylle ole juuri sijaa (ainoastaan maksimissaan 0-30/kk/lapsi).

Yksityisen hoidon tuella toimivat sipoolaiset päiväkodit ovat huolissaan taloudellisesta tilanteestaan

Sipoossa toimii edelleen kaksi päiväkotia yksityisen hoidon tuella ja kuntakohtaisesti maksettavalla kuntalisällä. Näiden toimijoiden taholta on oltu kuntaan yhteydessä taloudellisista haasteista, joita kohonneet kustannukset sähkön, ruuan hinnan sekä varhaiskasvatusalan henkilöstön osalta heille aiheuttavat. Laskelmien perusteella kunnalle ehdotetaan 75 euroa/kuukausi/lapsi korotusta varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen kuntalisään, jotta yksityisen päiväkotitoiminnan järjestämistä voidaan jatkaa.

Vertailua muihin kuntiin

Yksityisen hoidon tuen kuntalisät 27.4.2023 lähikunnissa ja kaupungeissa, joissa yksityisen hoidon tuen kuntalisä on käytössä:

 

Alle 3-v.

Yli 3-v 

Sipoo

590 e/kk

456 e/kk

Tuusula

720 e/kk

420 e/kk

Kerava

560 e/kk

380 e/kk

Espoo

680 e/kk

470 e/kk

Helsinki

647 e/kk

387 e/kk

 

Sipoon yksityisen hoidon tuen kuntalisä on nykyisellään varsin kilpailukykyinen muiden kuntien ja kaupunkien kuntalisien kanssa, erityisesti yli kolmivuotiaiden lasten osalta. Korotuspainetta on kuitenkin tullut hintojen nousun vuoksi.  Lisäksi on huomioitava, että Sipoon palvelusetelin arvoa on nostettu lähivuosina v.2018-2023 817 eurosta 920 euroon, kun yksityisen hoidon tuen kuntalisä on pysynyt kaikki vuodet samana.

Lasten määrä ja korotuksen vaikutus kunnan talouteen

Yksityisenhoidon tukea saa päiväkotihoitoon 69 sipoolaista lasta (31.3.2023). Näistä 10 on esiopetuksessa, 51 yli 3-vuotiaita ja 8 alle 3-vuotiaita. Lisäksi kolmella lapsella on hoitaja kotona.

Näiden päiväkotihoidossa tai esiopetuksessa olevien lasten osalta 75 e/kk/lapsi korotus merkitsisi kunnalle vuositasolla n. 60 000e lisäystä ja tälle vuodelle 5 kk osalta n. 25 000e.

Alla on Sipoon kunnan aiemmat yksityisen hoidon tuen kuntalisät vuodelta 2014 ja ehdotetut uudet korotukset 1.8.2023 alkaen. Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen korvaus pysyy samana eli 520e/kk/lapsi.

Päiväkodissa, alle 3v  590e -> 665e   

Päiväkodissa, yli 3v   456e -> 531e

Perhepäivähoidossa, alle 3v/yli 3v 280e/170e -> molemmat 300e

Kotiin palkattu hoitaja, alle 3v/yli 3v 280e/170e -> molemmat 300e

Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus 100e -> 175e

Maksuton esiopetus, korvaus  520e

Vaikka Sipoon varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus lisääkin kunnan kuluja, se kuitenkin mahdollistaa yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämisen kunnassa ja palvelujen tarjonnan monipuolisuuden. Jos yksityiset päiväkotiyrittäjät joutuisivat lopettamaan toimintansa taloudellisten haasteiden vuoksi, joutuisi kunta järjestämään lapsille lakisääteisesti varhaiskasvatuksen, ja se maksaisi kunnalle vielä enemmän.

Toimivalta

Sipoon hallintosäännön mukaan (26§) Valiokunta päättää maksuista, tulorajoista, vuokrista ja muista korvausperusteista, mikäli se voimassa olevien säännösten mukaan on mahdollista.

Esittelijä / Föredragande Varhaiskasvatusjohtaja / Direktör för småbarnspedagogik Keski-Oja Mervi

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää korottaa Sipoon yksityisen hoidon tuen kuntalisää.
Kuntalisä on 1.8.2023 alkaen kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa hoitomuodoittain lapsi/kuukausi:
- Yksityinen päiväkoti, 665 euroa/ alle 3-vuotias lapsi
- Yksityinen päiväkoti, 531 euroa/ yli 3-vuotias lapsi
- Yksityinen perhepäivähoito, 300 euroa
- Kotiin palkattu hoitaja, 300 euroa
- Yksityinen päiväkoti, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, 175 euroa

Bildningsutskottet beslutar höja kommuntillägget till stödet för privat vård i Sibbo kommun.
Kommuntillägget inom småbarnspedagogik på heltid enligt vårdform/barn/månad från och med 1.8.2023:
- Privat daghem, 665 euro/barn under 3 år
- Privat daghem, 531 euro/barn över 3 år
- Privat familjedagvård, 300 euro
- Vårdare anställd i hemmet, 300 euro
- Förskoleundervisnings kompletterande småbarnspedagogik i privat daghem, kommuntillägg 175 euro

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandes förslag

 

Liitteet / Bilagor