Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Pöytäkirja 15.02.2023/Pykälä 18Rakennusvalvonnan taksan indeksikorotus / Förhöjning av byggnadstillsynsavgifterna enligt prisindex

 

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 15.02.2023 § 18  

136/02.05.00.00/2023  

Valmistelija / Beredare: rakennusvalvontapäällikkö / byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola(at)sipoo.fi

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvanhakija ja toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvan vastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut. Kuntaliiton mukaan kuntien tulisi hinnoitella rakennusvalvonnan maksut kustannusvastaaviksi yksin tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa; Kuntaliitto ei kuitenkaan anna

suosituksia maksujen euromääristä.

 

Sipoon kunnan voimassa olevan rakennusvalvonnan taksan maksuperusteet on edellisen kerran laajemmin uudistettu ja selkeytetty vuonna 2018 Kuntaliiton mallin pohjalta ja saatettu voimaan 1.11.2018. Vuoden 2018 uudistuksen yhteydessä päätettiin myös joka toinen vuosi tehtävistä indeksikorotuksista Kuntaliiton suositusten mukaisesti.

 

Edellinen indeksikorotus hyväksyttiin rakennus- ja ympäristövaliokunnassa 10.12.2020 § 126 ja se astui voimaan 1.2.2021. Korotusperusteena on aina käytetty "Tilastokeskuksen Julkisten menojen hintaindeksiä / Kuntatalous, Kunnat, 3. neljännes"; sen avulla laskettuna korotus olisi 2022Q3 / 2020Q3 eli 111,1 / 103,3 = 1,075508228460794 eli n. 7,55 %.

 

Voimassa olevaan taksaan tullaan korotettavat luvut pyöristämään seuraavaa tarkkuustasoa käyttäen:

 

- välillä 0 € - 10,0 €/0,05 € tarkkuudella,

- välillä 10,1 € - 100,0 €/1,0 € tarkkuudella ja

- yli 100,0 €/5,0 € tarkkuudella.

 

Tämä tarkkuustaso mahdollistaa korotuksen taksan jokaiseen

kohteeseen sekä lopputuloksena selkeät, yksinkertaiset euromäärät.

 

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag Rakennus- ja ympäristövaliokunta päättää korottaa rakennusvalvonnan maksuja Tilastokeskuksen "Julkisten menojen hintaindeksin/Kuntatalous, Kunnat" mukaisesti 7,55 % ja edellä selvitettyä tarkkuustasoa käyttäen; taksan korotus saatetaan voimaan 1.4.2023.

Byggnads- och miljöutskottet beslutar att höja byggnadstillsynsavgifterna enligt Statistikcentralens Prisindex för offentliga utgifter/Kommunekonomi, kommuner med 7,55 % och enligt den precisionsnivå som utretts ovan; höjningen av taxorna träder i kraft 1.4.2023.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Rakennus- ja ympäristövaliokunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Byggnads- och miljöutskottet godkände enhälligt tekniska chefens förslag.

 

Liitteet / Bilagor

 

Liite / Bilaga 1: Taksa_2023_fi

Liite / Bilaga 2: Taksa_2023_sve

Liite / Bilaga 3: Palvelutaksa_fi 2023

Liite / Bilaga 4: Palvelutaksa_sve 2023