Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 104 

 

Miilin liikuntahallin hankesuunnitelma

 

Tekninen valiokunta 27.04.2022 § 45 

 

Valmistelija: Investointipäällikkö Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

Hankkeen tavoitteet ja aiemmat päätökset

Miilin sivistyskeskus on valmistunut Sipoonlahden kouluksi luokka-asteille 3-9 vuonna 2009. Koulun laajennuksen ja peruskorjauksen myötä 2019-2020 sen toiminta kasvoi nykyiseen laajuuteensa. Laajennuksen ja peruskorjauksen jälkeen sivistyskeskuksen tilat palvelevat enimmillään noin 1150 perusopetuksen lasta ja noin 150 esiopetuksen lasta. Henkilökunnan määräksi arvioidaan enimmillään 135 henkilöä. Miilin alueelle sijoittuvan Söderkulla skolan hankesuunnitelmassa on oppilasmääräksi määritelty n. 300 oppilasta.

 

Sipoonlahden koulun laajentaminen ja kampusalueen toteuttaminen on aikanaan päätetty tehdä useammassa eri vaiheessa. Ja nyt suunnitteilla olevalla Miilin liikuntahallilla vastataan koulukeskuksen laajentumisen ja Söderkullan alueen kasvun myötä lisääntyvään liikuntatilojen tarpeeseen ja korvataan entisen Opintien koulukeskuksen käytöstä poistuvia tiloja.

Laajentamisen tavoitteena on rakentaa toimiva, arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä kustannustehokas liikuntahalli. Hallin toteuttamista on tutkittu 1- ja 2-tasoratkaisuna. Samassa yhteydessä nykyisen koulun liikuntasalin tiloja on tarkoitus muuttaa siten, että toimintaa voidaan kehittää kulttuuripalveluiden tarpeet huomioiden.

Sipoonlahden koulun laajentamisen ja muutostöiden hankesuunnitelma on hyväksytty kunnankunnanvaltuustossa 1.11.2016. Tuolloin hankesuunnitelmassa linjattiin uuden liikuntasalin laajuudesta näin "Koko laajuudessaan Sipoonlahden koulu tarvitsee yhteensä viiteen n. 300 m2 lohkoon jaettavat liikuntasalit, joten Opintien salin poistuttua käytöstä nykyisen liikuntasalin lisäksi tulee toteuttaa uusi kolmeen osaan jaettava n. 1000 m2 liikuntasali." Ja tätä linjausta on pidetty työn yhtenä lähtökohtana. 

Hankesuunnitelmatyön eteneminen

Hankesuunnitteluvaiheen työtä on ohjannut hankeryhmä, jonka tehtävänä on ollut johtaa ja koordinoida suunnittelua sekä arvioida eri suunnitteluratkaisujen soveltuvuutta eri toimintojen tarpeisiin. Hankeryhmä on työskennellyt 15.6.2021 - 3.3.2022 välisenä aikana.

 

Hankeryhmään ovat kuuluneet sivistysjohtaja Jukka Pietinen, opetuspäällikkö Hannu Ollikainen, erityissuunnittelija Harri Anttila, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anne Laitinen, Sipoon opiston rehtori Annelie Åkerman-Anttila, liikuntapalvelupäällikkö Katriina Sahala (Piritta Forsell 6.8.2021 asti), rakennuttajainsinööri Jukka Haakana ja investointipäällikkö Marika Kämppi.

Hankkeesta kokonaisuutena on vastannut A-insinöörit Oy. Hallin pääsuunnittelijana ja arkkitehtina on toiminut Pertti Pääsky AW2-Arkkitehdit Oy:stä, jotka ovat olleet A-insinöörien alikonsulttina. Samoin alikonsulttina on toiminut A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, joka on vastannut kustannuslaskennasta. Sähkö- ja LVIA-teknisen selvityksen on laatinut Granlund Häme Oy ja rakennustapaselosteen on laatinut Severi Anttonen Ky.

Hankeryhmän suunnitelmia on kommentoinut kertaalleen ohjausryhmä, joka kokoontui joulukuussa 2021. Hankeryhmään kuului kunnanjohtaja Mikael Grannas, sivistysjohtaja Jukka Pietinen ja tekninen johtaja Ilari Myllyvirta.

Miilin liikuntahallin hankesuunnitelma

Hankesuunnitelmalla on valmisteltu Miilin uuden liikuntahallin, väestönsuojien, hallin sisääntulopihan reitteineen ja niihin liittyvän pysäköintialueen rakentaminen sekä nykyiseen liikuntasaliin liittyvät muutostyöt. Halli vastaa koulun liikunnan, kulttuurin ja iltakäytön kasvavaan tarpeeseen Sipoossa.

 

Hankesuunnittelussa on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista toteutusratkaisua: 1- ja 2-tasoista hallirakennusta. Vaihtoehtojen tarkastelussa haluttiin lähestyä tehtävää toisaalta kustannusnäkökulmasta, toisaalta toiminnallisuuden ehdoilla. Toimintojen haluttiin olevan ratkaisuissa yhdenvertaisia, jotta saataisiin vertailukelpoisia vaihtoehtoja.

Suunniteltu pääsaapumissuunta on idästä, Miilin päiväkodin takaa. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet johdetaan laajennusosaan idästä sekä etelästä, jossa sijaitsevat pääsisäänkäynti ja keskusaula. Myös kulku lännestä kirjaston sisäänkäynnin kautta on jalan tai pyörällä saapuvien käytössä. Hallin huoltoliikenne ja tavarankuljetus tapahtuu koilliskulmasta.

Julkisivussa tumma tiili, pinnoitettu teräsohutlevy konehuoneissa ja lasilankku porrashuoneissa sopisivat kallioisen mäntymetsän ja olevan koulun tiilijulkisivujen väliin.

Koulun liikuntatilojen tarve on viisi lohkoa, ne kaikki ovat kooltaan noin 300 m2, uusi halli jaetaan kolmeen lohkoon ja koulun liikuntasalissa on kaksi lohkoa. Hallin kolme ja salin 2 lohkoa muodostavat yhdessä vaaditut viisi lohkoa.  Kolmeen osaan jaettaessa lohkot ovat sitä paitsi malliltaan parempia. 1044m2 kokoinen liikuntahalli palvelee koululiikunnan lisäksi urheiluseuratoiminnan ja kansalaisopiston tarpeita, päiväkäytössä rajallisesti ja iltaisin laajasti ja monipuolisesti. Kansalaisopiston, urheiluseurojen ja koulun yhteistyöllä ja yhteiskäytöllä salien käyttöastetta voidaan nostaa ja toimintaa monipuolistaa.

Lisäksi väestönsuojien toteutuksella vastataan sivistyskeskuksen aiemman laajennuksen, tämän liikuntahallin ja suunnitellun Söderkulla skolan väestönsuojatarpeisiin. VSS-tilojen laajentaminen on velvoittava aiemman laajennuksen rakennusluvan mukaan.

Miilin liikuntahallin arvioidut perustamiskustannukset ja vuokran määrittely

Uuden liikuntahallin rakentaminen. Taloussuunnitelmassa liikuntahallihankkeen suunnitteluun on esitetty varauksia vuosille 2023-2024, rakentamiselle ei ole toistaiseksi päätetty aikataulua.

A-insinöörit Rakennuttamisen laskentapalvelujen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat 1-tasoratkaisulle 8 694 000 euroa (alv 0 %) (4 516 €/brm2) ja 2-tasoratkaisulle 8 107 000 euroa (alv. 0 %) (3 958 €/brm2) Hankkeen ensikalustukseen ja isoon näyttötauluun investointikustannuksista 665 000 euroa. 

 

Kustannusarvio

1-taso

Kustannusarvio

2-taso

Rakentamiskustannukset

8 694 000

8 107 000

Ensikalustus (arvio)

665 000

665 000

Yhteensä

9 359 000 € (alv0%)

8 772 000 € (alv0%)

Kustannuslaskennassa käytetyt laajuus on 1-tasoratkaisulle 1 925 brm2 ja 2-tasoratkaisulle 2 048 brm2 Hankevarauksia on huomioitu 1-tasoratkaisulle 10 % ja 2-tasoratkaisulle 10 %

 

 

 

Rakennuskustannukset käsittävät pihojen ja rakennuksen rakennus- ja talotekniset työt ja lisäksi investointikustannuksiin lasketaan ensikertaisen kalustamisen ja rakennuttamisen kustannukset.

Nykyisen liikuntasalin peruskorjaus. A-insinöörit Rakennuttamisen laskentapalvelujen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat 1-taso ratkaisulle 669 000 euroa (alv. 0 %) (549 €/brm2) ja 2-taso ratkaisulle 872 000 euroa (alv. 0 %) (722 €/brm2). Rakennuskustannusten lisäksi saliin varataan ensikalustukseen ja teleskooppikatsomon toteutukseen yhteensä noin 125 000 €. Tähän peruskorjaustyöhön ei ole varauduttu aiemmissa talousarvioissa.

 

Kustannusarvio

1-taso

Kustannusarvio

2-taso

Rakentamiskustannukset

669 000

872 000

Ensikalustus (arvio)

125 000

125 000

Yhteensä

794 000 € (alv0%)

997 000 € (alv0%)

 

Vanhan liikuntasalin peruskorjaus ja uuden hallin toteuttaminen maksaa yhteensä

 

Kustannusarvio

1-taso

Kustannusarvio

2-taso

Rakentamiskustannukset

9 363 000

8 979 000

Ensikalustus (arvio)

790 000 

790 000

Yhteensä

10 153 000 € (alv 0 %)

 9 769 000 (alv 0 %)

 

Sisäinen vuokra. Kiinteistön käyttökustannukset on laskettu Sipoon kunnan sisäisen vuokran laskentaperiaattein. Pääomakulu on suoraan verrannollinen investointikustannukseen ja ylläpitovuokra on arvioitu ilman tarkempia tietoja muun muassa lämmitysratkaisujen yksityiskohdista,  lattiamateriaalien valinnasta tai kiinteistön käyttömääristä.

Ratkaisujen kuukausivuokra on yhteensä 1-tasossa 58 160 €/kk ja 2-tasossa 57 110 €/kk.

Toteutussuunnittelu ja aikataulu

Hankesuunnitelman hyväksymisellä päätetään hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaisella tilaohjelmalla ja tavoitehinnalla. Nämä asiat tulevat päätetyiksi hankesuunnitelmassa, jonka kunnan hallintosäännön mukainen taho hyväksyy. Kunnan voimassa oleva hallintosäännössä yli 5 milj. € hankesuunnitelmat hyväksyy kunnanvaltuusto.

 

Taloussuunnitelmavuosille 2023-2024 on varattu rahoitusta yksityiskohtaisemman suunnittelun käynnistämiseen.

Investointisuunnitelmassa hallin toteuttamiseen on varauduttu vuosille 2025-2026. Hankkeen toteuttamisen aikataulu tulee määrittää hankesuunnitelman hallinnollisessa käsittelyssä tarkemmin. Sipoonlahden koulun laajennuksen väestönsuojarakentamisvelvoitteet tulee huomioida aikataulusta päätettäessä.

 

Esittelijä  Tekninen johtaja Myllyvirta Ilari

Ehdotus Tekninen valiokunta lähettää Miilin liikuntahallin hankesuunnitelman lausunnoille vapaa-ajanjaostoon, suomen- ja ruotsinkielisiin koulutusjaostoihin ja sivistysvaliokuntaan.
 

Käsittely  

Teknisen johtajan muutettu ehdotus

 

 Tekninen valiokunta lähettää Miilin liikuntahallin hankesuunnitelman lausunnoille vapaa-ajan jaokseen, suomen- ja ruotsinkielisiin koulutusjaoksiin ja sivistysvaliokuntaan. Lausunnossa toivotaan otettavan kantaa myös hankesuunnitelmassa esitettyjen vaihtoehtojen paremmuuteen perusteluineen sekä toteutusaikatauluun talouden ja väestösuoja- ja liikuntatarpeen osalta


 

Päätös  Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen.
Pykälä tarkistettiin välittömästi.

 

 

 

Sivistysvaliokunta 24.08.2022 § 81 

 

Valmistelija: Sivistysjohtaja Jukka Pietinen

Tekninen valiokunta pyytää TEKVLK 27.04.2022 § 45 sivistysvaliokunnalta lausuntoa Miilin liikuntahallin hankesuunnitelmasta. Lausunnossa toivotaan otettavan kantaa myös hankesuunnitelmassa esitettyjen vaihtoehtojen paremmuuteen perusteluineen sekä toteutusaikatauluun talouden ja väestösuoja- ja liikuntatarpeen osalta.

Toimivalta

Sipoon kunnan hallintosäännön 23 § mukaisesti sivistysvaliokunta antaa lausunnot toimialaansa kuuluvista asioista sekä valmistelee kunnanhallitukselle kunnan lausunnot toimialaansa kuuluvista, kunnan kannalta merkittävistä asioista. Suomenkielinen koulutusjaosto, ruotsinkielinen koulutusjaosto ja vapaa ajan jaostot ovat antaneet asiasta hallintosäännön 28 § ja 29 § mukaisesti sivistysvaliokunnalle omat lausuntonsa (lausunnot liitteinä).

Jaostojen lausuntojen pohjalta on laadittu sivistysvaliokunnan lausunto, johon on lisätty varhaiskasvatuksen osuus.

Esittelijä  Vt. Sivistysjohtaja Ollikainen Hannu

Ehdotus Sivistysvaliokunta päättää antaa tekniselle valiokunnalle liitteen 1 mukaisen lausunnon.
 

Käsittely  

Päätös  Sivistysvaliokunta päätti yksimielisesti antaa muutetun lausunnon tekniselle valiokunnalle. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

 

 

Tekninen valiokunta 13.09.2022 § 108 

 

Valmistelija: Investointipäällikkö Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunta on käsitellyt kokouksessaan 24.8.2022 Miilin liikuntahallista annettavaa lausuntoa (liitteenä). Suomenkielinen koulutusjaosto, ruotsinkielinen koulutusjaosto ja vapaa-ajan jaosto ovat antaneet sivistysvaliokunnalle aiemmin omat lausuntonsa.

Tekninen valiokunta pyysi ottamaan kantaa erityisesti hankesuunnitelmassa esitettyjen vaihtoehtojen paremmuuteen perusteluineen sekä toteutusaikatauluun talouden ja väestösuoja- ja liikuntatarpeen osalta.

Sivitystoimen tilatarpeet

Sivistysvaliokunta toteaa lausunnossaan, että "Uusi liikuntahalli on tarpeen, koska sillä korvataan entisen Opintien koulukeskuksen käytöstä poistuvaa tilaa." Opintien alueen asemakaavan valmistelu on alkamassa syksyn 2022 aikana. Koulukeskuksen toiminta on siirtynyt Miilin aluelle liikuntasalia lukuunottamatta eikä vastaavalle varaukselle ole tulevaisuudessa tarvetta. Opintien alueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä liikuntasalia lukuunottamatta tyhjillään. Kiinteistöihin kohdistuu toistuvasti ilkivaltaa ja ainakin tilojen osittaista purkamista tulisi harkita.

Sivistysvaliokunta toteaa lausunnossaan myös, että Opintiellä sijaitsevan Söderkullan koulukeskuksen alueella sijaitsevien liikuntatilojen tulee olla käytössä, kunnes Miilin saneerattava liikuntatila on valmistunut. Sivistysvaliokunnan mukaan olisi toivottavaa, että vanhan salin remontti ja uuden hallin rakentaminen tehdään yhtäaikaisesti.

Sivistysvaliokunta kirjoittaa myös, että Miilin nykyinen liikuntasali ei riitä kaikille käyttäjille eikä Opintien vanha liikuntasali palvele enää esiopetuksen ja koulujen tarvetta, sillä sen etäisyys on liian kaukana kiinteistöstä. Miilin salin suunnittelussa on myös huomioitu Sipoon opiston osalta poistuneet tilat sekä ent. Söderkulla skolanista ja Opintiellä sijaitsevasta Punahilkasta.

Sivistysvaliokunta puoltaa nykyisen liikuntasalin muuttamista kaksiosaiseksi tanssi- ja esiintymistilaksi. Lisäksi sivitysvaliokunta muistuttaa, että tilojen tekniikan ja akustiikan tulee vastata käyttötarkoitusta. Nämä ovat toteutussuunnittelun asioita, joihin paneudutaan, kun päätös jatkosuunnittelusta ja halli-investoinnista tehdään.

Sivistysvaliokunta kiinnittää myös huomiota uuden hallin kulkureittien toimivuuteen ja tilojen käytettävyyteen myös tilanteessa, jossa kaikki uuden hallin lohkot ovat käytössä. Kulkureittien suunnitteluun tullaan paneutumaan myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.

Lausunnossa oli myös esitetty hankkeen vaikutuksia Varhaiskasvatuksen näkökulmasta lausunnossa pyydettiin kiinnittämään erityisesti liikennejärjestelyihin ja suunniteltava ne yksityiskohtaisesti, jotta ne palvelevat monipuolisesti kaikkia asiakkaita. varhaiskasvatuspalveluihin, jotka arvioitiin pääsääntöisesti positiivisiksi.

Lisäksi toivottiin, että Miilin päiväkodin salin ikkunanäkymää maisemoitaisiin rakennuksen taakse sijoittuvan pysäköintialueen vuoksi.

Toteutusaikataulu ja vaihtoehdot

Sivistysvaliokunta toivoo lausunnossaan, että toiminnan kannalta olisi parempi, että vanhan salin remontti ja uuden hallin rakentaminen tehdään yhtäaikaisesti. Projektien yhtäaikaisuus häiritsee esiopetuksen ja koulujen toimintaa vähiten.

Sivistysvaliokunta esittää, että uusi halli tulisi rakentaa samaan tasoon nykyisen salin kanssa (1-taso-ratkaisu) ja että vanha sali tulisi peruskorjata samalla, kun uusi halli rakennetaan. Jos tämä ei ole taloudellisesti mahdollista, sivistysvaliokunta pitää tärkeänä, että uusi halli rakennetaan vuosien 2025-2026 aikana.

Hallin suunnitteluun on nyt varauduttu investointisuunnitelmassa vuosina 2023-2025 ja sen jälkeen heti perään rakentamiseen. Hallin rakennustyöt alueella on aloitettava louhinnalla, joka tulisi ajoittaa koulu-ja varhaiskasvatustoiminta huomioiden kesäkaudelle. Näin rakentaminen jaksottuu kolmelle vuodelle. Hallin toteuttaminen on mahdollista aloittaa myös vuonna 2025.

Sivistysvaliokunta edellyttää lausunnossaan, että tekninen valiokunta päivittää kustannusarvion vastaamaan nykyistä kustannustasoa. Kustannusarviosta on pyydetty A-insinöörit Rakennuttajat Oy:ltä  rakennuskustannusindeksikorotettu tarkastelu.

Hallin saavutettavuus ja liikenteen sujuvuus on varmistettava myös saavuttaessa joukkoliikenteellä. Halli on liikenteellisesti vaativassa paikassa ja liikennejärjestelyihin on panostettava toteutussuunnittelussa.

Väestönsuojan tarve

Väestönsuojien tarvetta on kuvattu lausunnossa seuraavasti: "Miilin alueelle on keskitetty koko eteläisen Sipoon suomenkielinen perusopetus. Lisäksi Miilissä toimii Söderkulla skola, Leppätien koulun Etelä-Sipoon kielikylpyopetus ja näihin liittyvä esiopetus. Lisäksi alueella on suuri päiväkoti. Alueella ei ole asianmukaista väestönsuojaa. Väestönsuojan mitoituksessa tulee huomioida tulevina vuosina odotettu väestönkasvu."

Väestönsuojien toteutuksella vastataan sivistyskeskuksen aiemman laajennuksen, Miilin liikuntahallin ja suunnitellun, uuden Söderkulla skolan väestönsuojatarpeisiin. Uusien väestönsuojien mitoitus perustuu koko sivistyskeskuksen keskimääräiseen henkilömäärään. Siitä on rakennettu 250 m2 eli rakennettavaksi jää 152 m2. Miilin päiväkodilla on omat väestösuojatilat.

VSS-tilojen laajentaminen on velvoittava aiemman laajennuksen rakennusluvan mukaisesti. Rakennusvalvontaviranomainen on sallinnut lykkäystä väestönsuojan toteuttamiseksi, jos se rakennetaan viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta, mikä on pidetty 07/2019. Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi sallia yhteisen väestönsuojan rakennettavaksi myöhemminkin kuin viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta, jos siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä suojautumismahdollisuuksia.

Väestönsuojatilojen toteutuksen lykkäykselle haetaan jatkolupaa vuoden 2022 loppuun mennessä, kun hankesuunnitelma on käsitelty. Päätöksen jatkoluvasta, mahdollisen jatkoajan pituudesta ja väestönsuojatilojen riittävyydestä tekee rakennusvalvontaviranomainen kuultuaan pelastusviranomaista.

Esittelijä  Vt. Tekninen johtaja Siren Lari

Ehdotus Tekninen valiokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Miilin liikuntahallin hankesuunnitelman hyväksymistä.

Hanke etenee hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen toteutussuunnitteluvaiheeseen. Toteutussuunnittelussa huomioidaan saatu lausunto ja tarkennetaan suunnitelmia muun muassa tilojen akustiikan ja toiminnallisuuden osalta sekä liikennejärjestelyjen osalta.

Miilin liikuntahallin rakentamisajankohdaksi on investointiohjelmassa esitetty 2026-2028. Tekninen valiokunta esittää, että halli toteutetaan investointiohjelman mukaisessa aikataulussa.

 

Käsittely

Muutettu ehdotus

Tekninen valiokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Miilin liikuntahallin hankesuunnitelman hyväksymistä päivitetyn kustannusarvion mukaisesti.

Hanke etenee hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen toteutussuunnitteluvaiheeseen. Toteutussuunnittelussa huomioidaan saatu lausunto ja tarkennetaan suunnitelmia muun muassa tilojen akustiikan ja toiminnallisuuden osalta sekä liikennejärjestelyjen osalta.

Miilin liikuntahallin rakentamisajankohdaksi on investointiohjelmassa esitetty 2026-2028. Tekninen valiokunta esittää, että halli toteutetaan investointiohjelman mukaisessa aikataulussa 1-tasoratkaisuna.

 

Päätös  Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

Kunnanhallitus  26.09.2022 § 298 

 

 

Esittelijä  Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle Miilin liikuntahallin hankesuunnitelman hyväksymistä päivitetyn kustannusarvion mukaisesti. 

Hanke etenee hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen toteutussuunnitteluvaiheeseen. Toteutussuunnittelussa huomioidaan saatu lausunto ja tarkennetaan suunnitelmia muun muassa tilojen akustiikan ja toiminnallisuuden osalta sekä liikennejärjestelyjen osalta. 

Miilin liikuntahallin rakentamisajankohdaksi on investointiohjelmassa esitetty 2026-2028. Tekninen valiokunta esittää, että halli toteutetaan investointiohjelman mukaisessa aikataulussa 1-tasoratkaisuna.               
 

Käsittely  Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia palautetaan valmisteluun.

 

Päätös  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.
 

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 356 

 

Valmistelija: Investointipäällikkö Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.09.2022 § 298 palauttaa Miilin liikuntahallin hankesuunnitelman uudelleenvalmisteltavaksi.

Jatkovalmistelussa hallin toteutuksen kustannuslaskelman yksityiskohtia on tarkennettu kunnanhallituksen toiveen mukaisesti siten, että mm. eri rakenteellisten ratkaisujen ja varustamisen kustannusvaikutuksia on eritelty aiempaa tarkemmin. Kustannuslaskelman päivityksen lisäksi hankesuunnitelmaa on täydennetty hallin vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen tarkastelulla. Tällä pyritään varmistamaan, että hallin paikaksi valikoituu toteutuksen kannalta kustannustehokkain ja toiminnallisesti paras vaihtoehto. Vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina on tutkittu nykyisen Sipoonlahden koulurakennuksen takana sijaitsevaa kalliota siten että uudisrakennus sijoittuisi erilleen nykyisestä rakennuksesta, sekä  Söderkullan koulutien eteläpuolella sijaitsevaa tyhjää tonttia. Kunta omistaa Söderkullan koulutien eteläpuolella Y-tontin, jonne liikuntahalli olisi teknisesti mahdollista sijoittaa. Kustannuslaskelmat on laadittu myös näiden vaihtoehtoisten sijaintien osalta.

Lisäksi sivistystoimi on tehnyt vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen osalta toiminnallisuustarkastelut, joissa arvioitiin tiloja, kulkureittejä ja synergioita hallin ja salin kesken.

Kustannusten osalta lisäselvitykset osoittavat, että hallin sijoittaminen vaihtoehtoiseen sijaintiin ei toisi merkittäviä säästöjä. Samaan aikaan sivistystoimi arvioi hallin vaihtoehtoiset sijainnit esimerkiksi kulkureittien kannalta haastaviksi ja arvio koulun ja sen liikuntasalin läheisyyden mukanaan tuomien synergiaetujen poistuvan.

Esittelijä  Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle Miilin liikuntahallin hankesuunnitelman hyväksymistä päivitetyn kustannusarvion mukaisesti.

Hanke etenee hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen toteutussuunnitteluvaiheeseen. Toteutussuunnittelussa huomioidaan saatu Sivistysvaliokunnan lausunto ja tarkennetaan suunnitelmia muun muassa tilojen akustiikan ja toiminnallisuuden osalta sekä liikennejärjestelyjen osalta.

Miilin liikuntahallin rakentamisajankohdaksi on investointiohjelmassa esitetty 2025-2027. Kunnanhallitus esittää, että halli toteutetaan investointiohjelman mukaisessa aikataulussa 1-tasoratkaisuna.

Käsittely  Esittelijä tarkensi ehdotustaan siten, että hankesuunnitelma ehdotetaan hyväksyttäväksi teknisen valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös  Kunnanhallitus esitti valtuustolle Miilin liikuntahallin hankesuunnitelman hyväksymistä teknisen valiokunnan ehdotuksen ja päivitetyn kustannusarvion mukaisesti. 

Hanke etenee hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen toteutussuunnitteluvaiheeseen. Toteutussuunnittelussa huomioidaan saatu Sivistysvaliokunnan lausunto ja tarkennetaan suunnitelmia muun muassa tilojen akustiikan ja toiminnallisuuden osalta sekä liikennejärjestelyjen osalta. 

Miilin liikuntahallin rakentamisajankohdaksi on investointiohjelmassa esitetty 2025-2027. Kunnanhallitus esitti, että halli toteutetaan investointiohjelman mukaisessa aikataulussa 1-tasoratkaisuna. 

 

Liitteet

 

Valtuusto 12.12.2022 § 104  

509/10.03.02.00/2022  

 

Kunnanhallituksen ehdotus

 Valtuusto hyväksyy Miilin liikuntahallin hankesuunnitelman teknisen valiokunnan ehdotuksen ja päivitetyn kustannusarvion mukaisesti.   

Hanke etenee hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen toteutussuunnitteluvaiheeseen. Toteutussuunnittelussa huomioidaan saatu Sivistysvaliokunnan lausunto ja tarkennetaan suunnitelmia muun muassa tilojen akustiikan ja toiminnallisuuden osalta sekä liikennejärjestelyjen osalta.   

Miilin liikuntahallin rakentamisajankohdaksi on investointiohjelmassa esitetty 2025-2027. Halli toteutetaan investointiohjelman mukaisessa aikataulussa 1-tasoratkaisuna.

Käsittely Ilkka Sillanpää teki seuraavan muutosehdotuksen:

 Korvataan kunnanhallituksen ehdotuksen viimeinen lause "Halli toteutetaan investointiohjelman mukaisessa aikataulussa 1-tasoratkaisuna." lauseella "Halli toteutetaan investointiohjelman mukaisessa aikataulussa 2-tasoratkaisuna ilman ensimmäiseen kerrokseen suunniteltua takaosan uutta käytävää."

 Perustelut: 1-tasoratkaisun vaatima suuri louhintamäärä on merkittävä pitkäkestoinen häiriötekijä. Esitetty 2-tasoratkaisu ei ole esteettömyyden osalta juurikaan 1-tasoratkaisua huonompi, koska suunnitelmaan kuuluu hissi. 2-tasoratkaisuun suunniteltu yhdyskäytävä 1. kerroksen takaosaan vaikuttaa tarpeettomalta lisäkustannukselta, joka myös lisää louhintatarvetta, joka muutoin jäisi 2-tasoratkaisussa selvästi vähäisemmäksi. Tuo käytävä luo myös vaikeasti valvottavan alueen koulun sisälle, joiden luomista muutoin on aiheellisesti pyritty välttämään.

 Ilkka Sillanpään ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Liitteet 

 

Liite 1 - Sivistysvaliokunnan lausunto Miilin liikuntahallin hankesuunnitelmasta

Liite 2 - Vapaa-ajanjaoston lausunto Miilin liikuntahallin hankesuunnitelmasta

Liite 3 - Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Miilin liikuntahallin hankesuunnitelmasta

Liite 4 - Ruotsinkielisen koulutusjaoston lausunto Miilin liikuntahallin hankesuunnitelmasta

Liite 5 - Miilin hallin hankesuunnitelma liitteineen, päivitetty 15092022fi