Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 89


Tilapäinen lisätilan tarve Pohjois-Sipoon varhaiskasvatuksessa 1.12.2022-30.6.2023 / Tillfälligt behov av extra lokaler inom småbarnspedagogiken i norra Sibbo 1.12.2022-10.6.2023

 

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 28.09.2022 § 89  

1189/10.03.02.01/2022  

Valmistelija / Beredare: Varhaiskasvatuspäällikkö / Chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, mervi.keski-oja(at)sipoo.fi

Leppätien kielikylpypäiväkodin sulkeminen toi haasteita tilojen riittävyyteen

Pohjois-Sipoon varhaiskasvatuksessa on ollut lisätilan tarve 1.8.2020 alkaen, jolloin Leppätien kielikylpypäiväkodissa lopetettiin varhaiskasvatuksen järjestäminen sisäilmahaasteiden vuoksi.  Tämän kaksiryhmäisen päiväkodin lapset siirtyivät päiväkoti Pikkusydämeen, mutta vapaana oli vain yhden ryhmän tila ja toiselle ryhmälle järjestettiin toimintatilat siirtämällä Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta Pikkusydämestä läheiseen Wessman-taloon. Tilantarve tuli uudestaan esille, kun syksyllä 2022 Wessman-talo tarvittiin lukion evakkotilaksi ja kerhotoiminnan tuli siirtyä sieltä pois. Lisäksi hakemuksia varhaiskasvatuspaikoille oli tullut niin runsaasti, että päiväkoti Pikkusydämeen tuli avata uusi ryhmä.

Näistä muutoksista johtuen Leppätien kielikylpy ei voinut jatkaa Pikkusydämessä, ja sille piti etsiä pikaisesti uusi, väliaikainen tila. Sivistysvaliokunnan päätöksellä kielikylpyvarhaiskasvatus siirrettiin Solåkerin kiinteistöön, josta Jokipuiston esiopetus siirtyi omiin uusiin tiloihinsa. Käytännössä tilajärjestelyt aiheuttivat sen, että vapaita varhaiskasvatuspaikkoja ei jäänyt kovinkaan paljon toimintakauden eri aikoina aloittaville uusille lapsille.

Ei vapaita suomenkielisiä paikkoja

Tällä hetkellä Pohjois-Sipoossa ei ole yhtään suomenkielistä vapaata varhaiskasvatuspaikkaa ja hakijoita ohjataan myös yksityiseen palvelusetelipäiväkotiin. Huoltajien ei kuitenkaan tarvitse hyväksyä yksityistä palvelua lapselleen, vaan he voivat vaatia kunnallista paikkaa ja sellainen kunnan on järjestettävä viimeistään 4 kk kuluessa hakemuksen jättämisestä, ellei heillä ole perusteita jopa vain kahden viikon hakuaikaan.  Pohjois-Sipoon kunnallisen varhaiskasvatuksen jonossa on tällä hetkellä 18,75 laskennallista lasta ilman sijoituspaikkaa, ja suurin osa heistä on 1-2 -vuotiaita. Lähes kaikkien hakemusten hoidontarpeen aloitusajankohta ajoittuu tammikuun alkuun. Jono elää koko ajan; sinne tulee lisää hakemuksia ja toisaalta jotkut saattavat perua hakemuksensa muuttuneen elämäntilanteen tms. vuoksi. Selvää kuitenkin on, että Pohjois-Sipooseen tarvitaan vähintään yksi 21 laskennallisen lapsen ryhmätila.

Saatavilla olevat tilat

  1. Päiväkoti Norlandia Talma, kokonainen ryhmätila väliaikaiseen käyttöön, Satotalmantie 21
  2. Talman vanha koulu, aiemmat esiopetusryhmän tilat, Satotalmantie 11
  3. Huvikummun päiväkotikiinteistö, Humalistontie 1

 

Tilojen vertailua

Päiväkoti Norlandia Talman tilat soveltuvat hyvin pienille, 1-2 vuotiaille lapsille. Tilat ovat suhteellisen uudet, päiväkotitoimintaan suunnitellut, lasten ja henkilökunnan tarpeisiin kalustetut sekä sisäilmaltaan terveelliset. Lisäksi pihalla on lapsille soveltuvia leikkivälineitä ja aidattu ulkoilualue. Siivous ja ruokapalvelut voidaan ostaa valmiina.

Talman esiopetuksen aiemmat tilat vanhan koulurakennuksen toisessa päädyssä ovat vapaana. Tiloja on käytetty päiväkotitoimintaan, mutta ne soveltuvat huonommin aivan pienille lapsille. Tilat ovat tyhjillään, joten ne tulee kalustaa päiväkotitoimintaan sopiviksi ja mahdollistaa esim. wc-tiloihin pepunpesupaikat. Lisäksi pihalta on poistettu leikkivälineet ja aitaus. Ruokahuolto voidaan järjestää yhteistyössä kouluruokailun kanssa.

Huvikummun päiväkotikiinteistö on asetettu myytävien kiinteistöjen listalle, mutta tilat voidaan tarvittaessa ottaa vielä käyttöön. Tilat ovat tyhjillään ja ne tulee kalustaa päiväkotikäyttöön. Ruokahuolto ja siivous tulee järjestää erikseen, koska lähellä ei ole kunnan omaa toimintaa. Piha on aidattu ja siellä on lapsille soveltuvia leikkivälineitä.

Vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointia

Pienille lapsille päiväkoti Norlandia Talman tilat ovat parhaiten soveltuvat ja mahdollistavat monipuolisen varhaiskasvatustoiminnan sekä sisällä että ulkona. Kunnallista varhaiskasvatusta hakeneet lasten huoltajat sen sijaan ovat hakiessaan päiväkotipaikkaa toivoneet sitä Nikkilän alueen päiväkodeista, ja heille päiväkodin sijainti on ikävä. Kunnalle valmiin tilan vuokraaminen on helppo ja turvallinen ratkaisu.

Talman esiopetuksen entiset tilat voidaan saada sisältä toimiviksi kalustamalla ja pieniä korjaustöitä tekemällä. Piha-aluetta ei saada lapsille soveltuvaksi ja ulkoilu pitäisikin järjestää toisaalla. Sijainniltaan kiinteistö ei ole huoltajille sen parempi kuin Norlandia Talman päiväkoti. Kunnalle tilan käyttöönotto uudelleen aiheuttaa paljon työtä ja kustannuksia, varsinkin kun tarve on väliaikainen.

Huvikummun päiväkotikiinteistö on uudelleen kalustettuna varmasti viihtyisä tila lapsille. Se on kuitenkin soveltuvampi isommille lapsille, eikä siellä ole aiemmin ollut aivan pieniä lapsia.  Huoltajille päiväkodin sijainti on vaihtoehdoista todennäköisesti parhain. Kunnalle tilan käyttöönotto uudelleen aiheuttaa paljon työtä ja kustannuksia. Kunta joutuu myös muuttamaan suunnitelmaansa kiinteistön myymisestä. Lisäksi kunta joutuu järjestämään aivan erikseen päivittäin kolme ateriaa suhteellisen pienelle lapsimäärälle.

Vaihtoehtojen arvioinnin perusteella Norlandia Talman päiväkodista lyhytaikaisesti vuokrattava tila on soveltuvin tarkoitukseen, helpoiten järjestettävissä ja turvallinen valinta. Vaihtoehtojen taloudellinen vertailu esitetään sivistysvaliokunnan kokouksessa. Pohjois-Sipoon päiväkotitilojen riittävyyttä tarkastellaan tarkemmin ja pitkällä aikajänteellä loppuvuodesta 2022 valmistuvassa uudessa Sivistysosaston palveluverkkoselvityksessä.

Toimivalta

Sipoon hallintosäännön mukaan (26§, 7) sivistysvaliokunta päättää toiminnan aloittamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta, edellyttäen että päätös ei aiheuta merkittävää muutosta valiokunnan alaisen toiminnan palveluverkkoon tai hallintosäännössä vahvistettuun organisaatiorakenteeseen.

 

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää vuokrata yhden lapsiryhmän tilat Norlandia Talmasta tilapäiseen tarpeeseen ajalle 1.12.2022-30.6.2023.

Bildningsutskottet beslutar hyra lokaler för en barngrupp i daghemmet Norlandia Talma för ett tillfälligt behov under tiden 1.12.2022-30.6.2023.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandes förslag.