Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 132 

 

Päätös kuntien välisistä vuodeosastosopimuksista

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.10.2021 § 71 

 

Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko, leena.kokko(at)sipoo.fi

Itä-Uudenmaan kunnat ovat jo aiemmin tehneet keskinäisiä sopimuksia vuodeosastopaikkojensa käytöstä. Sopimuksia Askolan, Loviisan ja Porvoon kanssa ollaan täsmentämässä niin, että jatkossa kunkin sopimuksen molemmat osapuolet toimivat vastavuoroisesti palveluntuottajina ja tilaajina siten, että kumpikin osapuoli tarjoaa ja tuottaa toiselle vastaavaa palvelua.

Uudet sopimukset korvaavat osapuolten väliset aiemmat kesäkuussa 2019 allekirjoitetut vuodeosastopalveluja koskevan sopimukset, joissa palvelun tuottamisesta on vastannut vain Porvoo.

Palvelun sisältönä on tarpeen mukaan tuotettava vuodeosastohoito sopimusosapuolen hallinnoimalla terveyskeskusosastolla. Potilaat ohjautuvat hoitoon molemminpuolisten neuvottelujen jälkeen. Palvelujen laajuus riippuu vuodeosastojen kulloisestakin käyttöasteesta ja tilaajan tarpeesta.

Palvelut myydään omakustannushintaan. Osapuolten toimivaltaiset toimielimet päättävät hinnat vuosittain.

Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen lakkauttaa sopimukset välittömästi.

Tarkemmat sopimusehdot ilmenevät liitteenä olevista sopimusasiakirjoista sekä sopimuksiin liitetyistä henkilötietojen käsittelyehdoista.

 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Kokko Leena

Ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että liitteiden mukaiset sopimukset vuodeosastopaikkojen tilaamisesta ja tuottamisesta Porvoon ja Loviisan kaupunkien sekä Askolan kunnan kanssa hyväksytään.

Pykälä tarkastetaan heti kokouksessa.

Käsittely 

Päätös Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.
 

 

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 352 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että liitteiden mukaiset sopimukset vuodeosastopaikkojen tilaamisesta ja tuottamisesta Porvoon ja Loviisan kaupunkien sekä Askolan kunnan kanssa hyväksytään. 

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 

 

Valtuusto 15.11.2021 § 132  

1186/06.00/2021  

Kunnanhallituksen ehdotus

 Valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset sopimukset vuodeosastopaikkojen tilaamisesta ja tuottamisesta Porvoon ja Loviisan kaupunkien sekä Askolan kunnan kanssa.

Käsittely 

Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.