Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden
Pöytäkirja 16.06.2021/Pykälä 61 

 

Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen / Fastställande och offentliggörande av resultatet i kommunalvalet

 

Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden 16.06.2021 § 61  

2/00.00.00.00/2021  

Valmistelija / Beredare: hallintopäällikkö / förvaltningschef Jenni Björksten, jenni.bjorksten(at)sipoo.fi

Vaalilain 95 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 3. päivänä vaalien jälkeen.

Vaalilain 91 §:n mukaan vaalien tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan kaikkien ehdokkaiden nimet heidän vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle merkitään hänen vertauslukunsa. Tästä nimisarjasta valitaan sarjan alusta alkaen niin monta ehdokasta kuin kunnassa on valittava valtuutettuja (liite ehdokkaat vertausluvuittain). Sipoossa valittavia valtuutettuja on 43.

Niiden ehdokkaiden osalta, joilla on sama äänimäärä tai vertausluku kuin toisella saman puolueen ehdokkaalla, suoritetaan vaalilain 90 §:n mukaisesti arvonnat ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen määräämiseksi.

Vaalilain 98 §:n mukaan pöytäkirjassa on mainittava sekä valtuutetuiksi valitut henkilöt, että ne, jotka on määrätty valtuutettujen varavaltuutetuiksi. Kukin valittu henkilö merkitään pöytäkirjaan ilmoittamalla hänen nimensä ja arvonsa, ammattinsa tai toimensa sekä hänen saamansa vertausluku ja äänimäärä.

Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:

1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi,

2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi, sekä

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla.

Esittelijä / Föredragande  

Ehdotus / Förslag Keskusvaalilautakunta päättää suorittaa arvonnan niiden ehdokkaiden osalta, joilla on sama äänimäärä tai sama vertausluku ja vahvistaa vaalien tulos valitut ja varamiehet vertausluvuittain.

Keskusvaalilautakunta päättää suorittaa vaalilain 95 §:ssä mainitut toimenpiteet
.

Centralvalnämnden beslutar utföra lottning mellan kandidater med samma röstetal eller samma jämförelsetal och fastställa valresultatet valda och ersättare enligt jämförelsetal.

Centralvalnämnden utför de åtgärder som avses i 95 § i vallagen

 

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan niiden ehdokkaiden osalta, joilla on sama äänimäärä tai sama vertausluku ja vahvisti vaalien tulos valitut ja varamiehet vertausluvuittain. 

Keskusvaalilautakunta suoritti vaalilain 95 §:ssä mainitut toimenpiteet.

Centralvalnämnden utförde lottning mellan kandidater med samma röstetal eller samma jämförelsetal och fastställde valresultatet valda och ersättare enligt jämförelsetal.

Centralvalnämnden utförde de åtgärder som avses i 95 § i vallagen.