Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Pöytäkirja 04.05.2021/Pykälä 38 

 

Ulkokuntalaisten asiakkaiden perusterveydenhuollon laskutushintojen vahvistaminen / Fastställande av faktureringspriserna inom primärhälsovården för klienter från andra kommuner 2021

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet 04.05.2021 § 38  

602/02.05.00.00/2021  

Valmistelija / Beredare: Johtava lääkäri / Chefläkare Anders Mickos, anders.mickos(at)sipoo.fi

Lähes 1000 ulkokuntalaista käyttää Sipoon perusterveydenhuollon palveluita terveydenhuoltolain mahdollistaman hoitopaikan valinnan perusteella. Lisäksi terveydenhuoltolaki tarjoaa muillekin ulkokuntalaisille oikeuden Sipoossa oleskellessaan saada päivystyksellistä sairaanhoitoa ja oman kuntansa hoitosuunnitelman mukaisia tilapäisiä terveyspalveluita. Näissä kaikissa tilanteissa Sipoolla on oikeus laskuttaa asiakkaan kotikuntaa tuotehinnalla, joka perustuu hoidon todellisiin kustannuksiin, vähennettynä asiakkaan maksamalla asiakasmaksulla.

Sosiaali- ja terveysosaston talousasiantuntija on laatinut vuosien 2019 ja 2020 käyntitilastojen keskiarvon ja vuoden 2021 talousarvioon perustuvan eri käyntityyppien hinnaston (liite). Aikaisemmin hintojen perustana on käytetty edellisen vuoden käyntitilastoja ja tilinpäätöstä, mutta laskentatapa muutettiin vuoden 2021 hintojen laskennassa, koska vuoden 2020 koronakustannukset ja pandemian aiheuttama käyntimäärien aleneminen olisivat vääristäneet hintoja liikaa, erityisesti, kun kunta on saanut valtiolta korvausta koronakustannuksiin. Lasketuista hinnoissa on valmiiksi vähennetty kyseisten käyntityyppien keskimääräiset asiakasmaksut, joten taulukon hinnat ovat suoraan käytettävissä ulkopaikkakuntalaisasiakkaiden hoidon laskutuksessa. Lisäksi hinnastoa voi käyttää muussa todellisiin kustannuksiin perustuvassa laskutuksessa, mm. laskutettaessa valtiota eräiden ulkomailla kirjoilla olevien asiakkaiden hoidosta. Hinnasto perustuu käyntien kustannuksiin, mutta ulkokuntalaisten hoitamisessa syntyy joissakin tilanteissa kustannuksia myös ilman varsinaisia käyntejä. Tällaisia tilanteita ovat mm. apuvälineiden hankinta maksusitoumuksella, hoitotarvikkeiden jakelu ja laboratoriokokeiden otto ilman käyntiä. Näissä tilanteissa syntyneet kustannukset laskutetaan suoraan kotikunnalta.

Esittelijä / Föredragande Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Kokko Leena

Ehdotus / Förslag Sosiaali- ja terveysvaliokunta vahvistaa liitteenä olevan talousarvion kustannuksiin perustuvan hinnaston vuodelle 2021, käytettäväksi ulkokuntalaisasiakkaiden hoidon laskutuksessa sekä muussa todellisiin kustannuksiin perustuvassa laskutuksessa.

Social- och hälsovårdsutskottet fastställer den bifogade på budgeterade kostnader baserade prislistan för år 2021, att användas vid faktureringen för vård av klienter från andra kommuner samt i övrig fakturering som grundar sig på faktiska kostnader.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag