Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Pöytäkirja 04.05.2021/Pykälä 37 

 

Sosiaali- ja terveysosaston toimintasäännön päivittäminen/ Uppdatering av social-och hälsovårdsavdelningens verksamhetsstadga

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet 04.05.2021 § 37  

603/00.01.01.00/2021  

Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko(a)sipoo.fi

Sosiaali- ja terveysosaston toimintasäännön päivitys on ollut vireillä jo pidemmän aikaa. Osaston toimintaa ja organisaatiota on tarkistettu lähes vuosittain palveluiden kehittyessä, muuttuessa ja laajentuessa. Näillä kaikilla muutoksilla on vaikutusta toimintasääntöön ja varsinkin viranhaltijoiden päätösvaltuuksiin. Nk. delegointisääntö, jossa sosiaali- ja terveysvaliokunta on siirtänyt päätösvaltuuksiaan, on aikaisemmin perustunut ns. subdelegointiin eli päätösvaltuudet saanut viranhaltija on voinut subdelegoida saamansa päätösvaltuuden alaiselleen viranhaltijalle. Subdelgoinnin seurauksena päätösvaltuuksien kokonaisuus on muodostunut vaikeaksi hahmottaa ja ajoittain oikeaa päätöksentekijää on ollut työlästä selvittää, kun päätökset ovat olleet hajallaan eri viranhaltijoiden päätösluetteloissa. 

Päivityksessä kaikkien viranhaltijoiden päätösvaltuudet on nyt koottu yhteen ja samaan toimintasääntöön. Päätösvaltuudet tässä päivitetyssä toimintasäännössä noudattavat aikaisempia linjauksia eli tavoitteena on turhan byrokratian välttäminen ja mahdollisimman nopea reagointi ja päätöksenteko asiakkaan asiassa.

Päätösvaltuuksien mm. euromääräiset rajat noudattava yleisesti eri säännöissä ja ohjeistuksissa hyväksyttyjä periaatteita.

Esittelijä / Föredragande Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Kokko Leena

Ehdotus / Förslag Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää vahvistaa sosiaali- ja terveysosaston toimintasäännön liitteen mukaisesti. Toimintasääntö tulee voimaan 1.6.2021 lähtien.

Social och hälsovårdsutskottett beslutar fastställa social- och hälsovårdsavdelningens verksamhetsstadga enligt bilaga 1. Verksamhetsstadgan träder i kraft fr.o.m 1.6.2021.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksen, sillä lisäyksellä että toimintasääntö tarkistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag med tillägget att verksamhetsstadgan ses över årligen i social- och hälsovårdsutskottet.