Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Pöytäkirja 04.05.2021/Pykälä 36


 

 

Vajaakuntoisten ja vammaisten työ- ja päivätoiminnan alueellinen kilpailutus / Konkurrensutsättning av funktionshindrades och funktionsnedsattas arbets- och dagsverksamhet

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet 04.05.2021 § 36  

537/02.08.00/2021  

Valmistelija / Beredare: Palvelujohtaja/Servicedirektör Sari Häkkinen, sari.hakkinen(at)sipoo.fi

Hankinta koskee sosiaalihuoltolain nojalla hankittavaa vajaakuntoisten työtoimintaa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla hankittavaa työ- ja päivätoimintaa sekä vammaispalvelulain nojalla hankittavaa päivätoimintaa.  Hankinta tehdään yhteishankintana yhdessä Sipoon kunnan, Loviisan kaupungin (Lapinjärvi), Askolan kunnan sekä Porvoon kaupungin kanssa. Kuntien vammaispalvelujen asiantuntijat ovat mukana kilpailutuksen valmistelussa. Alueen vammaisneuvostoja kuullaan kilpailutuksen valmistelussa.  Porvoon kaupungin hankintapalvelut toteuttaa varsinaisen hankintamenettelyn ja kaikki kunnat solmivat hankintapäätöksen jälkeen sopimukset omasta puolestaan valittujen palvelujen tuottajien kanssa. 

Hankinta koskee sekä nykyisiä, palveluiden piirissä jo olevia asiakkaita, että uusia asiakkaita, jotka tulevat palveluiden piiriin sopimuskauden aikana. Nykyisten asiakkaiden osalta Tilaaja pidättää oikeuden päättää siirtyykö asiakas uuden sopimuksen piiriin vai pitääkö vanhan sopimuksen piirissä, sen mukaan kumpi on edullisempi. Nykyisten asiakkaiden ei ole pakko vaihtaa palveluntuottajaa tämän kilpailutuksen myötä. 

 

Esittelijä / Föredragande Sosiaali- ja terveysjohtaja / Social- och hälsovårdsdirektör Kokko Leena

Ehdotus / Förslag Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää, että Porvoo hallinnoi Sipoon kunnan, Loviisan kaupungin ja Askolan kunnan yhteistä vajaakuntoisten ja vammaisten työ- ja päivätoiminnan kilpailutusta, julkaisee hankintailmoituksen ja ottaa vastaan tarjoukset kaikkien kuntien puolesta.

Social- och hälsovårdsutskottet beslutar att Borgå administrerar Sibbo kommuns, Lovisa stads och Askola kommuns gemensamma konkurrensutsättning av funktionshindrades och funktionsnedsattas arbets- och dagsverksamhet, publicerar meddelandet om upphandlingen och tar emot anbud för alla kommuners del.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Social- och hälsovårdsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.