Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 17.01.2024 klo 17:00 - 18:37 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4 N48B Laaksosuontien itäpuolen asemakaava ja asemakaavan muutos, 2. vaihe / N48B Detaljplan och detaljplaneändring för Dalskärrsvägens östra sida, fas 2
5 Ranta-asemakaavojen ja maanomistajalähtöisten asemakaavojen ohje / Instruktioner för stranddetaljplaner och detaljplaner initierade av markägare
6   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
7   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
von Flittner Maria kh:n edustaja/kst:s representant
Väänänen Vili nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Andersson Albert esittelijä/föredragande
Lehtonen Mika asiantuntija/sakkunnig
Tiittanen Niina asiantuntija/sakkunnig
Söderholm Dennis asiantuntija/sakkunnig
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 25.1.2024 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 25.1.2024.