Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 14.12.2023 klo 19:07 - 21:26 / Ei tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
139   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
140   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
141   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
142   Ilmoitusasiat / Delgivningar
143   Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 10/2023 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 10/2023
144 Sipoon kunnan sivistysvaliokunnan alaisten palveluiden palveluverkkosuunnitelman käsittely / Behandlingen av servicenätsplanen för de tjänster som lyder under bildningsutskottet i Sibbo kommun
145   Kyrkoby förskolan toimipaikka 1.8.2024 alkaen / Kyrkoby förskolas verksamhetsställe från och med 1.8.2024
146   Lukkarin esiopetuksen toimipaikka 1.8.2024 lähtien / Verksamhetsstället för förskoleundervisningen vid Lukkarin koulu från och med 1.8.2024
147   Kyläkoulujen Boxby, Gumbostrand ja Salpar esiopetus lukuvuodesta 2024-2025 alkaen / Förskolan i byskolor Boxby, Gumbostrand och Salpar från och med läsåret 2024-2025
148   Perusopetuslain mukaiset esiopetusyksiköt Sipoossa lukuvuonna 2024-2025 / Enheter för förskoleundervisning i Sibbo under läsåret 2024-2025 enligt lagen om grundläggande utbildning
149 Söderkulla skola, hankesuunnitelman päivitys / Uppdatering av projektplan för Söderkulla skola
150   Virkamuutos Koulutuksen toimialalla 1.8.2024 alkaen / Tjänsteförändring inom sektorn för Utbildning från och med 1.8.2024
151   Sipoon kunnan koulukuljetus- sekä muiden henkilökuljetuspalveluiden hankintaa koskevien sopimusmuutosten tekeminen / Ändring av avtalen om upphandling av Sibbo kommuns skolskjuts- och andra persontransporttjänster
152   Sipoon kunnan koulukuljetus- sekä muiden henkilökuljetuspalveluiden hankintaa koskevan sopimuksen päättäminen / Avslutande av ett avtal om upphandling av Sibbo kommuns skolskjuts- och andra persontransporttj...

Osallistuja Tehtävä
Engblom Charlotta puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Tuomas varapuheenjohtaja/viceordförande
Berg Mari jäsen/medlem
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Pärssinen Satu jäsen/medlem
Nikkanen Mari jäsen/medlem
Ekebom Brita varajäsen/ersättare
Skogster Antti kh:n edustaja/kst:s representant
Skogster Erin nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Eränpalo Tommi esittelijä/föredragande
Lagerstam Annette esittelijä/föredragande
Silén Daniel asiantuntija/sakkunnig
Kujanpää Jonas pöytäkirjanpitäjä/protokollförare

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 22.12.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.o.m. 22.12.2023.