Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 22.11.2023 klo 17:39 - 21:17 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
126   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
127   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
128   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
129   Ilmoitusasiat / Delgivningar
130 Koulu, jossa ei käytetä ulkojalkineita sisätiloissa Nikkilän sydämessä / En skola i Nickby Hjärta, där uteskor inte används
131   Söderkulla skola, hankesuunnitelman päivitys / Uppdatering av projektplan för Söderkulla skola
132   Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 9/2023 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 9/2023
133   Sipoon päiväkotien jonotilanne ja toimenpiteet / Kösituationen och åtgärder för daghemmen i Sibbo
134 Esiopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma / Elevvårdsplanen inom förskoleundervisning
135   Varhaiserityiskasvatuksen johtamisjärjestelyt / Ledarskapsarrangemang inom specialsmåbarnspedagogiken
136 Joustava esi- ja alkuopetus Sipoossa / Flexibel förskole- och nybörjarundervisning i Sibbo
137   Boxby skola, rivitalohuoneiston kunnostus esikouluopetuksen käyttöön / Boxby skola, renovering av radhuslägenheten för förskoleundervisning
138   Sivistysvaliokunnan kokoukset 2024 / Bildningsutskottets sammanträden år 2024

Osallistuja Tehtävä
Engblom Charlotta puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Tuomas varapuheenjohtaja/viceordförande
Berg Mari jäsen/medlem
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Malm Jari jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Pärssinen Satu jäsen/medlem
Nikkanen Mari jäsen/medlem
Skogster Antti kh:n edustaja/kst:s representant
Skogster Erin nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Eränpalo Tommi esittelijä/föredragande
Lagerstam Annette esittelijä/föredragande
Strandström Riikka asiantuntija/sakkunnig
Nevanko Patricia asiantuntija/sakkunnig
Juga Liisa asiantuntija/sakkunnig
Kujanpää Jonas pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Pakarinen Rosa tekninen sihteeri/teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 30.11.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.o.m. 30.11.2023.