Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 12.09.2023 klo 17:32 - 20:43 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
103   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
104   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
105   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
106   Ilmoitusasiat / Delgivningar
107 Vuoden 2024 talousarvioesitys ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma, kulttuuri ja vapaa-aika / Budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanen åren 2024-2026, kultur och fritid
108 Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma, varhaiskasvatuksen toimiala / Budgeten år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025-2026, sektorn för småbarnspedagogik
109 Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma, koulutuksen toimiala / Budgeten år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025-2026, utbildningssektorn
110 Sivistysvaliokunnan vastaus teknisen valiokunnan lausuntopyyntöön vuoden 2024 talousarvion ja suunnittelukauden 2025-2026 investointisuunnitelmasta - arjen ja vapaa-ajan toimialan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Bildningsutskottets sv...
111 Lausunto tekniselle valiokunnalle talousarvion 2024-2026 investointisuunnitelmaan, varhaiskasvatuksen toimiala / Utlåtande till tekniska utskottet över investeringsdelen i budgeten för åren 2024-2026, sektorn för småbarnspedagogik
112 Lausunto tekniselle valiokunnalle talousarvion 2024-2026 investointisuunnitelmaan, koulutuksen toimiala / Utlåtande till tekniska utskottet över tekniska utskottet över investeringsdelen i budgeten för åren 2024-2026, utbildningssektorn
113 Investointiesitys vuodelle 2024, Arjen ja vapaa-ajan toimiala: kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Investeringsförslag för år 2024, Sektor vardag och fritid: kultur och fritidstjänster
114 Varhaiskasvatuksen toimialan investointiesitys 2024 / Investeringsförslag 2024, sektorn för småbarnspedagogik
115 Investointiesitys vuodelle 2024, koulutuksen toimiala / Investeringsförslag år 2024, utbildningssektorn
116   Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 7/2023 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 7/2023

Osallistuja Tehtävä
Engblom Charlotta puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Tuomas varapuheenjohtaja/viceordförande
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Malm Jari jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Pärssinen Satu jäsen/medlem
Nikkanen Mari jäsen/medlem
Högel-Starck Caroline varajäsen/ersättare
Skogster Antti kh:n edustaja/kst:s representant
Skogster Erin nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Keski-Oja Mervi esittelijä/föredragande
Eränpalo Tommi esittelijä/föredragande
Strandström Riikka asiantuntija/sakkunnig
Liljeberg Mia asiantuntija/sakkunnig
Kujanpää Jonas pöytäkirjanpitäjä/protokollförare

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 20.9.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 20.9.2023.