Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Pöytäkirja 19.09.2023 klo 17:00 - 19:13 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
96   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
97   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
98   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
99 Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026, käyttötalousosa, rakennus- ja ympäristövaliokunta / Driftsekonomi i budgeten för åren 2024 och ekonomiplan 2024-2026, byggnads- och miljöutskottet
100   Oikaisuvaatimus 23-0344-OIK poikkeamispäätöksestä 23-0295-POI, Löparön Svartholmen / Rättelseyrkan 23-0344-OIK om undantagsbeslut 23-0295-POI, Löparö Svartholm
101 Rakennusvalvontaviranomaisen lausunto, G28 Sipoon yleiskaava 2050, rakennemalliluonnokset / Byggnadstillsynsmyndighetens utlåtande om G28, Generalplan för Sibbo 2050, strukturmodellutkast
102 Lausunto Kivimäen maanläjitys- ja louhintahankkeen YVA-ohjelmasta / Utlåtande om MKB-programmet, jorddeponering och bergbrytning i Kivimäki - ASM Kiviainespalvelu Oy
103 Päätös hallintopakkoasiassa / Beslut i förvaltningstvångsärende - Hjallis Promotion Oy Ab
104   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Kantee Esa puheenjohtaja/ordförande
Andersson Martin varapuheenjohtaja/viceordförande
Söderling Anders jäsen/medlem
Tapio Pauliina jäsen/medlem
Harkimo Roy jäsen/medlem
Wikström Mia jäsen/medlem
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Alaterä Tuomas kh:n edustaja/kst:s representant
Andersson Albert esittelijä/föredragande
Sirén Lari asiantuntija/sakkunnig
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Juvonen Anu asiantuntija/sakkunnig
Pelto-Timperi Lotta esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 27.9.2023 alkaen / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 27.9.2023.