Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Pöytäkirja 22.08.2023 klo 17:00 - 18:10 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
85   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
86   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
87   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
88 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 23-0162-SUP, Bergåsantie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 23-0162-SUP, Bergåsavägen
89 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Porvoon ilmasto- ja ympäristöohjelmaluonnoksesta / Miljövårdsmyndighetens utlåtande om utkastet till Borgå klimat- och miljöprogram
90 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Metsärinteen N65 asemakaavan ehdotusvaiheesta / Miljövårdsmyndighetens utlåtande om Metsärinne N65 detaljplaneförslag
91 Rakennusvalvontaviranomaisen lausunto Metsärinteen N65 asemakaavan ehdotusvaiheesta / Byggnadstillsynsmyndighetens utlåtande om Metsärinne N65 detaljplaneförslag
92 Rakennuslupa 23-0305-R, Liikerakennus (Tokmanni), Liiketie 2 / Byggnadslov 23-0305-R, Affärshus (Tokmanni), Affärsvägen 2
93 Rakennuslupa 23-0308-R, Asuinkerrostalo, Kalliomäenkaari 16 / Byggnadslov 23-0308-R, Höghus, Stenkullabågen 16
94 Poikkeamispäätös 23-0304-POI, Opintie 1 / Undantagsbeslut 23-0304-POI, Lärdomsvägen 1
95   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Kantee Esa puheenjohtaja/ordförande
Andersson Martin varapuheenjohtaja/viceordförande
Söderling Anders jäsen/medlem
Tapio Pauliina jäsen/medlem
Harkimo Roy jäsen/medlem
Wikström Mia jäsen/medlem
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Alaterä Tuomas kh:n edustaja/kst:s representant
Sirén Lari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Pelto-Timperi Lotta esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 30.8.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 30.8.2023.