Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 23.05.2023 klo 17:02 - 20:28 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
63   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
64   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
65   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
66 NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos, hyväksyminen / NG8 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickby gårds centrum, godkännande
67   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Väänänen Vili nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Siren Lari esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Söderholm Dennis asiantuntija/sakkunnig
Kalima Ville asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 31.5.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 31.5.2023.