Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 15.03.2023 klo 16:30 - 17:54 / Ei tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
27   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
28   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
29   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
30 Sipoon yleiskaavan, G28, suunnittelutavoitteet / Planeringsmål för Generalplan för Sibbo, G28
31   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig
Arponen Jani asiantuntija/sakkunnig
Kaski Suvi asiantuntija/sakkunnig
Lindqvist Kaj kh. puheenjohtaja / kst. ordförande

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 23.3.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 23.3.2023.